Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Myśliborzu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Myśliborskiego


Projekt

UCHWAŁA Nr ..................

RADY POWIATU MYŚLIBORSKIEGO

z dnia ................................

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia

Statutu Powiatu Myśliborskiego

Na podstawie art.12 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§1. W Statucie Powiatu Myśliborskiego stanowiącym załącznik do uchwały Nr XII/90/03 z dnia 29 października 2003r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Myśliborskiego wprowadza się następujące zmiany:

  1. w §6:

    1. wyraz „wiceprzewodniczącego” zastępuje się wyrazami „dwóch wiceprzewodniczących”,

    2. skreśla się ust.2;

  2. w §46 ust.2 wyraz „wiceprzewodniczącego” zastępuje się wyrazem „wiceprzewodniczących”.

§3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady

Przygotowała:

Barbara Krakowska-Petruk

Z-ca Naczelnika Wydziału OR

UZASADNIENIE

Zgodnie z art.14 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym, rada powiatu wybiera ze swego grona jednego lub dwóch wiceprzewodniczących rady.

Statut uchwalony dnia 29 października 2003r. zdecydował o przyjęciu w Powiecie Myśliborskim zasady wyboru jednego wiceprzewodniczącego.

Z uwagi jednak na nieprzewidywalne okoliczności, które mogą mieć miejsce, należy zdecydować o wprowadzeniu do statutu uregulowań pozwalających na wybór drugiego wiceprzewodniczącego rady.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 07-01-2005 16:01
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 07-01-2005
Ostatnia aktualizacja: - 07-01-2005 16:01