Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Myśliborzu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie zatwierdzenia projektu zestawienia przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2005


Uchwała Nr

Rady Powiatu Myśliborskiego

z dnia

W sprawie zatwierdzenia projektu zestawienia przychodów i wydatków Powiatowego

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2005.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) w związku z art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.),

Rada Powiatu Myśliborskiego uchwala:

§ 1. Zatwierdza się projekt zestawienia przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2005, określony w załączniku do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Myśliborskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2005 roku.

§ 4. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie na tablicy ogłoszeń w Starostwie.

Wiceprzewodniczący Rady

Andrzej Rupenthal

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 400 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.) działają fundusze ochrony środowiska, w tym Powiatowy Fundusz. Tworzony jest on z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 10% całości wpływów (poza opłatami za usuwanie drzew i krzewów oraz wynikającymi z prawa górniczego i geologicznego).

Zarząd Województwa oraz Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska prowadzą wyodrębnione rachunki bankowe w celu ich gromadzenia i redystrybucji. W terminie do 15 dnia następnego miesiąca są przekazywane na konto Powiatowego Funduszu. Powiatowy Fundusz jest funduszem celowym w rozumieniu ustawy o finansach publicznych.

Zgodnie z art. 405 Prawa ochrony środowiska środki Powiatowego Funduszu przeznacza się na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w celu realizacji zasady zrównoważonego rozwoju. Art. 406 i 407 uszczegóławiają przeznaczenie tych środków, wymieniając 13 działalności, m. in. edukację ekologiczną, monitoring środowiska, systemy kontroli i pomiarów stanu środowiska, modernizacje i inwestycje służące ochronie środowiska, w tym ochrona przeciwpowodziowa oraz obiekty małej retencji, utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, gospodarka odpadami, przeciwdziałanie zanieczyszczeniom, profilaktyka zdrowotna dzieci mieszkających na obszarach złej jakości środowiska, wspieranie lokalnych źródeł energii odnawialnej, pomoc przy wprowadzaniu przyjaznych dla środowiska nośników energii, wspieranie ekologicznego transportu, działania z zakresu rolnictwa ekologicznego, realizację przedsięwzięć związanych z ochroną powierzchni ziemi oraz inne zadania ustalone przez Radę Powiatu, w tym na programy ochrony środowiska. Działalność może być finansowana przez przyznanie dotacji.

Wydatki zaplanowano w wysokości 85.000zł, z tego na dotacje przekazywane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych planuje się przeznaczyć 40.000zł, na dotacje przekazywane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 20.000zł, na zakup sprzętu i wyposażenia 5.000zł, na zakup pozostałych usług 5.000zł, na wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych 5.000zł, na dotacje z f-szy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 2.000zł, a na nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3.000zł.

Szczegółowe wydatki będą wynikały z potrzeb Starostwa w zakresie środowiska, podległych jednostek oraz innych wnioskodawców. Środki będą przydzielane zgodnie z obowiązującymi zasadami.

Przygotował: Stanisław Chorabik

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 06-01-2005 11:56
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 06-01-2005
Ostatnia aktualizacja: - 06-01-2005 11:56