Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Myśliborzu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie zmiany budżetu oraz w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2005 rok 2005-12-20 11:25
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2005. 2005-12-20 11:24
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu z przeznaczeniemna pożyczki 2005-12-20 11:22
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie ustalenia zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat za pobyt w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Renicach 2005-12-16 11:50
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie planu pracy Rady Powiatu 2005-12-16 11:50
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej 2005-12-16 11:49
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie wytypowania przedstawicieli Rady Powiatu Myśliborskiego w skład komisji konkursowej do wyboru kandydata na stanowisko zastępcy dyrektora do spraw 2005-11-28 16:18
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie poręczenia ugody 2005-11-28 16:14
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie zmiany budżetu oraz w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2005 rok 2005-11-28 16:12
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2005 rok 2005-11-28 16:09
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie wykonywania obsługi bankowej budżetu Powiatu 2005-11-28 16:08
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie wyrażenia zgody na umieszczenie herbu Powiatu Myśliborskiego na sztandarze Komendy Powiatowej Policji w Myśliborzu 2005-11-28 16:08
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego zmieniający uchwałę w sprawie zatwierdzenia Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Barlinku 2005-11-28 16:07
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w formie darowizny nieruchomości od Gminy Boleszkowice 2005-11-28 15:49
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego PublicznegoZakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Dębnie 2005-11-28 12:39
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2006 rok 2005-11-16 14:39
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego zmieniający uchwałę w sprawie emisji obligacji Powiatu Myśliborskiego oraz zasadach ich zbywania, nabywania i wykupu przez Zarząd Powiatu 2005-11-08 15:50
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego „Przebudowa drogi powiatowej nr 1418Z ul. Zielona w m. Dębno” 2005-11-08 15:03
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie: zabezpieczenie środków finansowych w budżecie powiatu myśliborskieg na 2006 rok , na zadanie: „ Przebudowa drogi powiatowej nr 1418Z, ul. Z 2005-11-08 15:02
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie: zabezpieczenie środków finansowych w budżecie powiatu myśliborskiego na 2006 rok na zimowe utrzymaniu dróg powiatowych w roku 2006 2005-11-08 15:02
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie: zabezpieczenie środków finansowych w budżecie powiatu myśliborskiego na rok 2006 na dostawę paliw płynnych 2005-11-08 15:02
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Powiatu Myśliborskiego w roku 2006 na zadanie pn. „Prace modernizacyjne Bloku Operacyjnego szp 2005-11-08 15:01
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Powiatu Myśliborskiego w roku 2006 na zadanie pn. „Zakup sprzętu diagnostycznego do leczenia c 2005-11-08 15:01
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego zmieniający uchwałę w sprawie określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację tych zadań w 2005 2005-10-17 09:55
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Myśliborzu 2005-10-17 09:54
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie współpracy Powiatu Myśliborskiego ze środowiskiem kombatanckim 2005-09-26 12:46
dokument Projekt uchwały w sprawie regulaminów przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów i studentów 2005-09-23 14:22
dokument Projekt uchwały w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Powiatu Myśliborskiego w roku 2006 na modernizację przystani żeglarskiej MOS „Szkuner” w Myśliborzu. 2005-09-23 14:22
dokument Projekt uchwały w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie powiatu myśliborskiego na 2006 rok. 2005-09-23 14:22
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie projektu programu restrukturyzacyjnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Dębnie 2005-07-21 09:32
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2005 rok 2005-07-21 09:31
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego zmieniający uchwałę w sprawie określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację tych zadań w 2005 2005-07-21 09:31
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie zmian zestawienia przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2005 2005-07-21 09:30
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Dębnie 2005-06-23 09:55
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie kierunkowych założeń polityki budżetowej powiatu na 2006 rok. 2005-06-23 09:55
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie wyrażenia zgody na zabezpieczenie zobowiązania finansowego. 2005-06-23 09:54
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie zmiany uchwały o utworzeniu Dwuletniego Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego Nr 1, Szkoły Policealnej Nr 1 oraz zmiany nazwy Technikum Gastro 2005-06-23 09:54
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie regulaminów przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów i studentów 2005-06-23 09:53
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego 2005-06-23 09:52
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2005 rok 2005-06-23 09:52
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego 2005-06-23 09:51
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2005 rok 2005-05-20 13:38
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację tych zadań w 2005 2005-05-20 13:37
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie utworzenia Technikum Nr 1 oraz zmiany nazwy Technikum Budowlanego i Technikum Gastronomicznego w Myśliborzu 2005-05-20 13:33
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie utworzenia Trzyletniego Technikum Uzupełniającego Nr 1, Szkoły Policealnej Nr 1, Dwuletniego Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego Nr 1 oraz z 2005-05-20 13:33
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie utworzenia Dwuletniego Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego Nr 1, Szkoły Policealnej Nr 1 oraz zmiany nazwy Technikum Gastronomicznego w Dębn 2005-05-20 13:32
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie utworzenia Szkoły Policealnej, Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych oraz zmiany nazwy Technikum Agrobiznesu i Technikum Hotelar 2005-05-20 13:19
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie utworzenia Czteroletniego Technikum Nr 2, Szkoły Policealnej Nr 2oraz zmiany nazwy Technikum Hotelarskiego w Barlinku 2005-05-20 13:18
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie wydzierżawienia pomieszczeń w budynku pralni na terenie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Barlinku 2005-05-20 13:18
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie utworzenia Czteroletniego Technikum Nr 2, Dwuletniego Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego Nr 2 i Szkoły Policealnej w Myśliborzu 2005-05-20 13:18
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji. 2005-05-20 13:17
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie odwołania z funkcji Przewodniczącego Komisji. 2005-05-20 13:17
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie wydzierżawienia budynku Internatu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Barlinku 2005-05-20 13:16
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Boleszkowicach 2005-05-20 12:54
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego zmieniającej uchwałę w sprawie przekazania w nieodpłatne użytkowanie nieruchomości stanowiących własność powiatu dla SPZOZ w Dębnie. 2005-04-13 15:42
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego zmieniającej uchwałę w sprawie przekazania w nieodpłatne użytkowanie nieruchomości stanowiących własność powiatu dla SPZOZ w Barlinku. 2005-04-13 15:41
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie powołania Przewodniczącego Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Barlinku 2005-04-13 15:39
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu i ustalenia zasad rozliczania tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli i udzielania zniżek 2005-04-13 15:39
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Myśliborskiego za 2004 rok 2005-04-13 15:38
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2005 rok 2005-04-13 15:36
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie programu współpracy na 2005 rok Powiatu Myśliborskiego z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i st 2005-04-13 15:36
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Myśliborzu w 2004 roku 2005-04-13 15:35
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2005 rok 2005-03-23 12:37
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie uchwalenia planu finansowego przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2005 rok 2005-03-23 12:15
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji 2005-03-23 12:13
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji 2005-03-23 12:13
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Powiatowego Rzecznika Konsumentów 2005-02-17 11:21
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego zmieniającej uchwałę w sprawie planu pracy Rady Powiatu na 2005 rok 2005-02-14 14:21
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2005 rok 2005-02-14 14:21
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Barlinku 2005-02-14 14:21
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Myśliborzu 2005-02-14 14:19
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Myśliborskiego 2005-01-07 16:01
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie zatwierdzenia projektu zestawienia przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2005 2005-01-06 11:56
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia „Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Powiatu Myśliborskiego” 2005-01-06 08:36