herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie przekazania Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Renicach Samorządowi Województwa Zachodniopomorskiego


PROJEKT

UCHWAŁA NR ................

RADY POWIATU MYŚLIBORSKIEGO

Z DNIA ..................... 2004 ROKU

w sprawie przekazania Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Renicach

Samorządowi Województwa Zachodniopomorskiego

Na podstawie art. 11 ustawy z dnia 27 czerwca 2003 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz
o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 137, poz. 1304) art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r.
o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1592; z późn. zm. ) Rada Powiatu Myśliborskiego uchwala co następuje:

§ 1. Z dniem 31 grudnia 2004 roku przekazuje się Samorządowi Województwa Zachodniopomorskiego, Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Renicach wraz z mieniem Powiatu Myśliborskiego będącym we władaniu Ośrodka.

§ 2. Tryb przekazania Ośrodka określi porozumienie zawarte między Samorządem Województwa i Zarządem Powiatu.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Edward Sznabowicz

PRZYGOTOWAŁ: Waldemar Żmijewski

Naczelnik Wydziału Oświaty,

Kultury i Sportu

Myślibórz, dnia 3 listopada 2004 roku

UZASADNIENIE

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Renicach jest placówką resocjalizacyjną przeznaczoną dla dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy
i wychowania. Zapewnia edukację na poziomie szkoły podstawowej i gimnazjalnej niedostosowanym społecznie chłopcom.

Do placówki kierowani są chłopcy z całego kraju. Aktualnie w placówce przebywają nieletni
z następujących województw: kujawsko-pomorskiego - 1, lubuskiego - 11, mazowieckiego - 2, pomorskiego - 32, wielkopolskiego - 4, zachodniopomorskiego - 46 w tym 4 z powiatu myśliborskiego. Placówka ma charakter regionalny i jest jedną z nielicznych tego typu ośrodków w kraju, do której skierowani są nieletni przez sądy rodzinne w celu podjęcia działań edukacyjnych i resocjalizacyjnych
w stosunku do młodzieży z dużymi opóźnieniami w realizacji obowiązku szkolnego, zaniedbaniami pedagogicznymi, zaburzeniami emocjonalnymi i znacznym stopniu demoralizacji.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 09-12-2004 11:40
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 09-12-2004
Ostatnia aktualizacja: - 09-12-2004 11:40