herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie zrzeczenia się lokalu na rzecz Skarbu Państwa


Projekt

UCHWAŁA Nr ......../......./..........

RADY POWIATU MYŚLIBORSKIEGO

z dnia ............................

w sprawie zrzeczenia się lokalu na rzecz Skarbu Państwa

Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543 z późn. zm. ) oraz art. 12 pkt 8 lit. „a” ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z póżn. zm. ) - Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na zrzeczenie się na rzecz Skarbu Państwa lokalu znajdującego się na III piętrze budynku wraz z współudziałem do gruntu i wspólnych części budynku w udziale 18/100 części oznaczonej jako działka nr 313 o powierzchni 0,4171 ha położonej w obrębie 1 m. Myślibórz zabudowanej budynkiem biurowym położonym przy ul. Spokojnej nr 13 dla której Sąd Rejonowy w Myśliborzu prowadzi księgę wieczystą Kw nr 9532 .

§ 2. Lokal opisany w § 1 wykorzystany będzie na siedzibę Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Myśliborzu.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Myśliborskiego

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przygotował:

Mirosław Lach Geodeta Powiatowy

Naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii,

Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

UZASADNIENIE

Lokal użytkowy znajdujący się na III piętrze budynku przy ul. Spokojnej nr 13 w Myśliborzu został przekazany w użytkowanie Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej umową z dnia 1 lipca 2000 r.

W celu uregulowania stanu prawnego poprzez oddanie w/w nieruchomości lokalowej w trwały zarząd dla Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicsznej w Myśliborzu zachodzi konieczność zrzeczenia się tej nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa w celu wydania odpowiedniej decyzji przez Staroste ustalającej trwały zarząd.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 09-12-2004 11:38
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 09-12-2004
Ostatnia aktualizacja: - 09-12-2004 11:38