herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

728/2013 w sprawie przejętych zobowiązań od SPZOZ Szpital Powiatowy w Dębnie z tytułu umowy zawartej z Reiffeisen Bank

Zgłoszona przez Pana Wojciecha Wojtkiewicza interpelacja na XXXV sesji Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 29 kwietnia br.

w sprawie przejętych zobowiązań od SPZOZ Szpital Powiatowy w Dębnie z tytułu umowy zawartej z Reiffeisen Bank

 

Treść zapytania:Jeśli chodzi o zobowiązania Szpitala w Dębnie podjęta została uchwała mówiąca o przejęciu zobowiązań do kwoty 17 500 000,00 zł. Czy dziś możemy już określić ile potwierdzono? Mówię tu o Banku Reiffeisen, gdzie była to najbardziej znacząca pula.
W momencie przejęcia zobowiązań Zarząd podpisał umowę z Bankiem. Automatycznie zobowiązania te stały się zobowiązaniami Powiatu. Wygasły też poręczenia.

 

Jaka kwota na dzień dzisiejszy została już uzgodniona? Kiedy została podpisana umowa 
z Bankiem? Jeżeli przejmujemy kredyty i jeżeli były one znane przed dniem 31 grudnia, to jak to się stało, że kredyt ten nie został wykazany w sprawozdaniu Rb Z w części dotyczącej kredytów długoterminowych? Dnia 18 grudnia została podjęta uchwała o 3 mln. zł,. Dziś poddaję w wątpliwość stan zobowiązań, które są wykazane. Regionalna Izba Obrachunkowa twierdzi, że jeśli chodzi od strony formalno-prawnej podjętej uchwały, czyli te elementy, które mają być  nie jest w stanie tego zakwestionować. Uchwała jest prawidłowo podjęta, lecz czy to co jest w tej uchwale wynika z dokumentów źródłowych? Bez kontroli tych dokumentów źródłowych pracownik RIO nie jest w stanie tego zweryfikować.

 

Treść udzielonej odpowiedzi :

Informuję, że przejęte zobowiązania od SPZOZ Szpital Powiatowy w Dębnie z tytułu umowy zawartej w dniu 23.10.2006r. z Reiffeisen Bank, przed przekształceniem wynosiły 6.885.345,95zł. Zobowiązania te zostały spłacone w całości.

Umowa o przelew praw i przejęcie zobowiązań z tytułu umowy kredytowej została podpisana w dniu 19.12.2012r.

Zobowiązanie przejęte wobec Reiffeisen Bank zostało ujęte w sprawozdaniu RB-28S na dzień 31.12.2012r. jako niewymagalne. Zobowiązania przejęte od przekształconych SPZOZ-ów mieszczą się w klasyfikacji budżetowej w Rozdz. 85111 w par. 4160. W sprawozdaniu RB-Z umieszcza się zobowiązania z tytułu udzielonych kredytów i zobowiązań wymagalnych pozostałych. Kredyt został udzielony dla SPZOZ Dębno, poręczony przez Powiat.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Sobiegraj 24-05-2013 11:51
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dagmara Gembiak 24-05-2013
Ostatnia aktualizacja: - 24-05-2013 11:51