herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

727/2013 w sprawie wynagrodzeń wypłaconych nauczycielom w 2012 roku

Zgłoszona przez Pana Wojciecha Wojtkiewicza interpelacja na XXXV sesji Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 29 kwietnia br.

w sprawiewynagrodzeń wypłaconych nauczycielom w 2012 roku

Treść zapytania: Pytanie dotyczące wynagrodzeń wypłaconych nauczycielom w 2012 roku. Regulują to odpowiednie przepisy. Zarząd Powiatu zajmował się tym na jednym z posiedzeń. W 2012 roku wydatkowano na wynagrodzenia 13 876 747,00 zł. Natomiast minimalne wynagrodzenie zgodnie z art. 30 ust. 3 Ustawy Karta Nauczyciela powinno wynosić 13 415 903,00 zł. Jest to ewidentna różnica na ok. 450 000,00 zł. Wydaliśmy z budżetu dokładnie 460 844,00 zł więcej niż to wynika z przepisów ustawowych. Z czego wynika ta różnica? Z jakiś środków zostały wypłacone te wynagrodzenia? Z tej samej analizy średniego rocznego wynagrodzenia nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Powiat w 2012 roku wynika, że we wszystkich stopniach awansu zawodowego wypłacano wynagrodzenia wyższe niż średnie wynikające z Karty Nauczyciela. Czy na tę sytuację miały wpływ wypłacane godziny ponadwymiarowe? Jaki procent wynagrodzeń w poszczególnych stopniach awansu zawodowego miały wypłacone godziny ponadwymiarowe? Jaka jest średnia ilość godzin ponadwymiarowych realizowana przez poszczególnych nauczycieli? Czy nie ma takiej sytuacji, że jeden nauczyciel nie ma godzin ponadwymiarowych, a drugi ma określoną liczbę?

 

Treść udzielonej odpowiedzi :

Zgodnie z art. 30 ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela wynagrodzenie nauczyciela składa się z: wynagrodzenia zasadniczego, dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy. Wszystkie te czynniki mają wpływ na kwoty wskazane w sprawozdaniu z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego.

W poszczególnych placówkach sytuacje są bardzo różne. Przydział godzin ponadwymiarowych dla nauczycieli wynika z potrzeb organizacyjnych szkoły, procesu dydaktycznego, ilości godzin zaplanowanych w planach nauczania oraz z długotrwałej absencji chorobowej nauczycieli. W związku z tym są nauczyciele, którzy mają godziny ponadwymiarowe, tacy, którzy ich nie mają oraz zatrudnieni w niepełnym wymiarze czasu pracy.

 

Procentowy udział godzin ponadwymiarowych w wynagrodzeniu ogółem w poszczególnych szkołach przedstawia poniższa tabela.

Stopień awansu zawodowego

ZSP Nr 1 w Barlinku

ZSP Nr 1 w Dębnie

ZS w Smolnicy

ZS w Myśliborzu

ZSP Nr 3 w Myśliborzu

MOW w Renicach

Nauczyciel stażysta

1,95

22,2

8,47

 

15,38

6,27

10,47

Nauczyciel kontraktowy

5,74

8,29

8,56

1,57

12,87

16,18

Nauczyciel mianowany

6,68

6,49

8,03

7,07

11,60

18,06

Nauczyciel dyplomowany

10,08

8,93

9,26

9,37

12,13

13,91

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Sobiegraj 24-05-2013 11:43
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dagmara Gembiak 24-05-2013
Ostatnia aktualizacja: - 24-05-2013 11:43