herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

725/2013 w sprawie sytuacji finansowej w Domu Wczasów Dziecięcych w Myśliborzu

Zgłoszona przez Pana Wojciecha Wojtkiewicza interpelacja na XXXV sesji Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 29 kwietnia br.

w sprawie sytuacji finansowej w Domu Wczasów Dziecięcych w Myśliborzu

Treść zapytania:Rozwiązanie ZPOW Szkuner. Przekonywaliście Państwo, że będzie to bardzo dobre rozwiązanie, że „Szkuner” przejdzie pod działalność Gminy. Dom Wczasów miał mieć większe możliwości działań  i pozyskania środków. Formułowane zarzuty były takie, że za mocno w poprzedniej kadencji kładliśmy nacisk na  zmodernizowanie bazy MOS „Szkuner”, i że się do tego dopłacało. Z przerażeniem obserwuję co się dzieje w tej chwili. Czy nie można podjąć takich działań, by to skorygować. Padały w pewnym czasie takie zarzuty, że w ZPOW „Szkuner” były turnusy weekendowe, na które była dotacja. Zmieniły się zasady dofinansowania, lecz aby wykorzystać prawidłowo miejsca pracy, wykonałem symulacje w tym celu i aby było obłożenie – osobodni pobytu dzieci w Domu Wczasów to można było w dalszym ciągu  wyciągnąć z budżetu około 2 mln zł. Gdybyśmy przełożyli to co było w tym i poprzednim roku, to okazuje się, że  nie byłoby to 863 tys. zł. tylko 1,5 mln. zł.

W tej chwili w szkołach, a konkretnie w Zespole Szkół przy ul. Za Bramką, kiedy trwają matury i egzaminy pisemne młodzież ma dzień wolny. Czy w tym czasie nie można im zorganizować Zielonej Szkoły? Uczniowie mogliby poprawiać oceny lub realizować program. Będzie to zgodne z prawem i da to obłożenie. Przy 100 miejscach przez tydzień można przepuścić ok. 700 dzieci co da duży zastrzyk środków finansowych dla Domu Wczasów.

 

 Ile pozyskano w tych rozdzielnych jednostkach zarówno subwencji oświatowej jak i wykonanych usług? Ponieważ te jednostki pozyskują swoje przychody z tego, że wypracowują subwencję i wykonują usługi. Minął już cały rok, gdzie ta działalność była rozdzielona i można taką analizę przeprowadzić. Dotyczy to również sprawozdania za pierwszy kwartał, gdyż takie ukazało się na stronie internetowej Starostwa Powiatowego.

 

 

Treść udzielonej odpowiedzi :

Zgodnie z wyjaśnieniami uzyskanymi od Dyrektora Domu Wczasów Dziecięcych w Myśliborzu informuję, co następuje:

Na początku bieżącego roku kalendarzowego Dyrektor podjął inicjatywę zorganizowania pobytu w ramach zielonych szkół dla uczniów Zespołu Szkół w Myśliborzu. Jednak brak zainteresowania ze strony młodzieży nie pozwolił podjąć współpracy w tym zakresie. Ponadto należy pamiętać, że Dom Wczasów Dziecięcych jest placówką zapewniającą opiekę
i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania. Dyrektor czyni wszelkie starania zmierzające do pozyskiwania wychowanków spoza miasta.

Organizacja pobytu dzieci i młodzieży w dużej mierze zależna jest od szkół macierzystych, w których prowadzona jest rekrutacja. Turnusy w Domu Wczasów Dziecięcych są zróżnicowane pod względem liczebności dzieci. Szkoły ustalają samodzielnie miesiące,
w których możliwa jest organizacja wycieczek, zielonych szkół. Są to przede wszystkim miesiące wiosenne oraz wrzesień i  październik. W czasie ferii i wakacji szkolnych również pozyskiwana jest duża liczba dzieci. Problem pojawia się w miesiącach zimowych, wówczas szkoły nie organizują wyjazdów klasowych i pozyskanie dzieci jest w dużej mierze ograniczone. Kalendarz roku szkolnego również wpływa na wyjazdy uczniów, są to początek i koniec półrocza, przerwy świąteczne, egzaminy. Dlatego zarówno liczba dzieci oraz intensywność turnusów jest uzależniona od wielu czynników zewnętrznych. Wpływa to na ogólny stan korzystających z Domu Wczasów Dziecięcych. Uśredniona liczba nie odzwierciedla rzeczywistej sytuacji i nie ukazuje liczby dzieci i młodzieży korzystających
z pobytu w Domu Wczasów Dziecięcych. Brak możliwości regularności w organizacji turnusów powoduje, iż są okresy kiedy placówka nie jest w pełni wykorzystana, ale w innych terminach nadrabiane są wszystkie straty.        

            Połączenie jednostek w Zespół okazało się działaniem nieekonomicznym. Świadczą o tym dochody placówek i liczba korzystających. Analiza dwóch porównywanych okresów działalności placówki wykazała, iż:

•         od lutego do grudnia 2011 roku z pobytu w DWD skorzystało 2348 osób, a w tym samym czasie w 2012 roku 2496 osób, co daje 148 osób więcej przy samodzielnej działalności;

•         Zespół Placówek Oświatowo – Wychowawczych "Szkuner" od stycznia do grudnia 2011 roku uzyskał dochody w wysokości 366 615,96 zł, a Dom Wczasów Dziecięcych od lutego do grudnia 2012 roku dochody w kwocie 340 591,65 (nie uwzględniono dochodów za styczeń w kwocie 10 999,47zł).

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Sobiegraj 23-05-2013 14:00
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dagmara Gembiak 23-05-2013
Ostatnia aktualizacja: - 23-05-2013 14:00