herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie regulaminów przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów i studentów


PROJEKT

UCHWAŁA NR ................

RADY POWIATU MYŚLBORSKIEGO

Z DNIA ................................ 2004 ROKU

w sprawie regulaminów przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie

szans edukacyjnych dla uczniów i studentów

Na podstawie art. 12 pkt 10a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1592; z późn. zm. ) Rada Powiatu Myśliborskiego uchwala co następuje:

§ 1. Uchwala się „Regulamin przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych umożliwiających uzyskanie świadectwa dojrzałości w roku szkolnym 2004/2005” stanowiący załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2. Uchwala się „Regulamin przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla studentów w roku akademickim 2004/2005” stanowiący załącznik nr 2 do uchwały.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXI/159/04 Rady Powiatu Myśliborskiego z dnia 21 lipca 2004 roku
w sprawie uchwalenia regulaminów przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów i studentów.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Edward Sznabowicz

PRZYGOTOWAŁ: Waldemar Żmijewski

Kierownik Wydziału Oświaty,

Kultury i Sportu

Myślibórz, dnia 12 października 2004 roku

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 20-10-2004 09:53
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 20-10-2004
Ostatnia aktualizacja: - 20-10-2004 09:53