herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Dębnie


projekt

UCHWAŁA NR / 2004

RADY POWIATU MYŚLIBORSKIEGO

z dnia .............2004 roku

w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Dębnie

Na podstawie art. 12 pkt 11 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z póżn. zm. ) w związku z art. 39 ust. 2, 3. ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408, z późn. zm.) Rada Powiatu Myśliborskiego uchwala co następuje:

§ 1. Zatwierdza się zmiany w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Dębnie zgodnie z aneksem Nr 6 stanowiącym załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem z podjęcia.

Opracowała: Maria Żukrowska - Mróz

Przewodniczący Rady

Edward Sznabowicz

Uzasadnienie:

Zgodnie z art.44 ust.4 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej , podmiot , który utworzył zakład nawiązuje z kierownikiem tego zakładu stosunek pracy. Przepis ten wskazuje na powiat jako podmiot, który utworzył zakład. Art.32 ustawy o samorządzie powiatowym wskazuje na zarząd, który w imieniu powiatu powołuje dyrektorów jednostek organizacyjnych.

SPZOZ Szpital Powiatowy w Dębnie jako powiatowa jednostka organizacyjna podlega regulacji art.32, ust.2, pkt 5 wskazanej ustawy. Zatem właściwym do nawiązania i zmiany stosunku zatrudnienia czy też jego rozwiązania jest zarząd.

W związku z powyższym Rada Społeczna Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Dębnie na posiedzeniu w dniu 7 września 2004 roku Uchwałą Nr VII/ 07 / 2004 uchwaliła zmiany w Statucie SPZOZ Szpital Powiatowy w Dębnie.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 05-10-2004 14:23
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 05-10-2004
Ostatnia aktualizacja: - 05-10-2004 14:23