herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Starosta Myśliborski zawiadamia że w dniu 15-04-2013 r., została wydana decyzja Starosty Myśliborskiego Nr 130/2013 znak: WB.6740.1.72.2013.MG, udzielająca dla Przedsiębiorstwa Wodociągowo - Kanalizacyjnego "Płonia" Spółka z o. o. ul. Fabryczna 5, 74-320 Barlinek, pozwolenia na zmianę decyzji pozwolenia na budowę z dnia 21-01-2013 r., Nr 20/2013, znak: BOŚ.6740.1.512.2012.MG obejmującą: zadanie nr 8 - budowa SUW Krzynka, gmina Barlinek, na działkach o nr ew. gruntu: 88, 81/15, 81/18, 81/30 obręb Krzynka, w zakresie: zaprojektowania studni betonowej pod zestaw hydroforowy w budynku SUW, usunięcia pompowni wody uzdatnionej PP1, zmiany posadowienia zbiorników Z1 i Z2 wraz z instalacjami wodociągowymi i kanalizacyjnymi, zaprojektowania nadziemnej obudowy ujęć wody U1 i U2.