herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

XXXV Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu

 

Porządek obrad: 

1.    Otwarcie obrad.

2.    Ustalenie porządku obrad.

3.    Przyjęcie protokołu z XXXIV sesji Rady Powiatu.

4.    Podjęcie uchwał Rady Powiatu w Myśliborzu:

4.1  w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego – Powiatowego Ośrodka Sportu i Rekreacji „Szkuner” w Myśliborzu na 2013 rok,

4.2  w sprawie wprowadzenia zakazu lub ograniczeń używania jednostek pływających lub niektórych ich rodzajów na zbiornikach powierzchniowych wód stojących oraz na wodach płynących położonych na terenie Powiatu Myśliborskiego,

4.3  w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Myśliborskiego,

4.4  w sprawie powierzenia wykonania zadań powiatowej biblioteki publicznej, Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Dębnie,

4.5  w sprawie zmiany ustalenia wynagrodzenia Starosty Myśliborskiego,

4.6  w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Dębnie,

4.7  w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Renicach,

4.8  w sprawie zmiany w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2013 rok.

5.      Informacja o lokalnym rynku pracy w 2012 roku.

6.      Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu za 2012 rok oraz Sprawozdanie z działalności Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Myśliborzu za rok 2012.

7.      Ocena Zasobów Pomocy Społecznej w Powiecie Myśliborskim za 2012 rok.

8.      Sprawozdanie Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej przy Powiatowym Zespole Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w roku 2012.

9.      Sprawozdanie z realizacji „Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości  oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli”

10.  Informacja o stanie bezpieczeństwa publicznego na terenie powiatu.

11.  Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Powiatu Myśliborskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2012.

12.  Interpelacje i zapytania radnych.

13.  Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

14.  Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu.

15.  Wolne wnioski i informacje.

16.  Zamknięcie obrad.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Sobiegraj 17-04-2013 11:09
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 17-04-2013
Ostatnia aktualizacja: Dagmara Gembiak 10-12-2014 11:38