herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

UCHWAŁA NR 142/592/2013 w sprawie skierowania pod obrady XXXV sesji Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie wprowadzenia zakazu lub ograniczeń używania jednostek pływających lub niektórych ich rodzajów na zbiornikach powierzchniowych wód stojących oraz na wodach płynących położonych na terenie Powiatu Myśliborskiego.