herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Projekt Uchwały Zarządu Powiatu Myśliborskiego w sprawie zaopiniowania projektu „Gminnego Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Boleszkowice”


PROJEKT

UCHWAŁA NR

Zarządu Powiatu Myśliborskiego

z dnia

w sprawie zaopiniowania projektu „Gminnego Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Boleszkowice”

Na podstawie art. 14 ust. 7 pkt 4 ustawy z 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. z 2001r. Nr 62, poz. 628, z 2002r. Nr 41, poz.365, Nr 113, poz. 984, z 2003r. Nr 199, poz. 1671, Nr 7, poz. 78 oraz z 2004r. Nr 96, poz. 959), Zarząd Powiatu Myśliborskiego uchwala co następuje:

§ 1. Opiniuje pozytywnie projekt „Gminnego Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Boleszkowice”.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wicestarosta

Andrzej Dobrowolski

  1. Andrzej Królikowski - Członek Zarządu

  2. Kazimierz Kłoda - Członek Zarządu

  3. Mieczysław Pyciak - Członek Zarządu

U Z A S A D N I E N I E

Zgodnie z art. 14 ust. 7 pkt 4 ustawy o odpadach projekty gminnych planów gospodarki odpadami opiniuje zarząd powiatu.

W dniu 26 lipca 2004 roku do Starostwa Powiatowego w Myśliborzu wpłynął wniosek Urzędu Gminy w Boleszkowicach w sprawie wydania opinii do projektu „Gminnego Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Boleszkowice”.

Opiniowany plan został opracowany w oparciu o obowiązujące przepisy prawne i jest zgodny z obowiązującymi planami gospodarki odpadami wyższego szczebla tj.: krajowym, wojewódzkim i powiatowym planem gospodarki odpadami.

Z uwagi na powyższe należało pozytywnie zaopiniować przedmiotowy projekt.

Przygotował: Stanisław Chorabik

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 30-07-2004 11:57
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 30-07-2004
Ostatnia aktualizacja: - 30-07-2004 11:57