herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie przyjęcia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej


projekt

UCHWAŁA NR ................

RADY POWIATU MYŚLIBORSKIEGO

z dnia ........... 2004 roku

w sprawie: przyjęcia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej

Na podstawie art.5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym /Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592 z późn.zm./, w związku z art.30 ust.4 ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej /Dz. U. z 2002r. Nr 21 poz.205 z późn.zm./ Rada Powiatu Myśliborskiego uchwala co następuje:

§ 1. Powiat przejmie od Wojewody Zachodniopomorskiego w drodze porozumienia realizację zadań z zakresu administracji rządowej wynikających z art.30 ust.4 ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, a polegających na zleceniu zakładom opieki zdrowotnej przeprowadzenia na potrzeby Powiatowej Komisji Lekarskiej badań specjalistycznych, w tym psychologicznych oraz obserwacji szpitalnej poborowych.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Myśliborskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Edward Sznabowicz

Przygotował:

Antoni SZCZUKO

Naczelnik Wydziału Zarządzenia

Kryzysowego, Spraw Obronnych

i Ochrony Informacji Niejawnych

U Z A S A D N I E N I E

Pismem Nr ZK-I-R-5261-495/04 z dnia 5 lipca 2004r. Wojewoda Zachodniopomorski przesłał projekt nowego porozumienia z Zarządem Powiatu w sprawie powierzenia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przeprowadzaniem badań specjalistycznych i obserwacji szpitalnej poborowych dla potrzeb Powiatowej Komisji Lekarskiej. Środki finansowe na realizację zadania przekazywane są z budżetu wojewody.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 28-07-2004 13:58
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 28-07-2004
Ostatnia aktualizacja: - 28-07-2004 13:58