herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

703/2013 w sprawie otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 3.000.000 zł

Zgłoszona przez Pana Tadeusza Maćkały interpelacja na XXXIV sesji Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 21 marca br.

w sprawie otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 3.000.000 zł

 

Treść zapytania:

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych jednostki sektora finansów publicznych prowadzą rachunkowość zgodnie z przepisami o rachunkowości,
z uwzględnieniem zasad określonych w tej ustawie. Plany kont dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego powinny uwzględniać to, że: dochody i wydatki ujmuje się
w terminie ich zapłaty, niezależnie od rocznego budżetu, którego dotyczą. Czy zasada ta została zastosowana do uchwały z dnia 19 grudnia 2012r. 
w sprawie zmiany budżetu
i w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2012 rok NR XXXI/287/2012, na podstawie której zwiększono dochody budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2012 r. o kwotę 3.000.000 zł jako otrzymaną dotację celową z budżetu państwa na realizację bieżących w rozdziale 85111 – Szpitale ogólne. Kwotą tą pokryto ujemny wynik finansowy i przejęte zobowiązania po przekształcanych szpitalach. Czy podpisano umowę na tą dotację i na jakich kontach księgowano te operacje finansowe ?

Treść udzielonej odpowiedzi :

Po otrzymaniu pisma z Ministerstwa Zdrowia o uznaniu kwot dotacji w związku z przekształceniem SP ZOZ Szpital Powiatowy w Dębnie, zaplanowano w roku 2012  po stronie dochodów dotację w wysokości 3.000.000 zł oraz zaplanowano spłatę zobowiązań przejętych  po stronie wydatków w tej samej wysokości.

W związku z podpisaniem Umowy o dotację z Ministrem Zdrowia w roku 2013 plan dochodów i wydatków w roku 2012 w tym zakresie nie został zrealizowany. Spłata zobowiązań przejętych od sp zoz w wyniku przekształcenia z dotacji może nastąpić po podpisaniu umowy o celową dotację.

Powyższe zdarzenia ujmowane są zgodnie z zasadami rachunkowości na kontach właściwych do księgowania tego typu operacji.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Sobiegraj 11-04-2013 09:20
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dagmara Gembiak 11-04-2013
Ostatnia aktualizacja: - 11-04-2013 09:20