herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

687/2013 w sprawie struktury organizacyjnej Szpitala w Barlinku Sp. z o.o.

Zgłoszona przez Pana Ryszarda Wiśniaka  interpelacja na XXXIV sesji Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 21 marca br.

w sprawie struktury organizacyjnej Szpitala w Barlinku Sp. z o.o.

 

Treść zapytania:

Jaka jest bieżąca struktura organizacyjna Szpitala w Barlinku Sp. z o.o. z uwzględnieniem stanowisk kierowniczych i samodzielnych specjalistów?

Treść udzielonej odpowiedzi :

 

Niniejszym przedstawiam poniżej bieżącą strukturę organizacyjną Szpitala w Barlinku
Sp. z o.o.:

 1. Dyrektor Generalny
 2. Dyrektor ds Lecznictwa
 3. Dyrektor ds Technicznych i Rozwoju
 4. Główny Księgowy
 5. Kierownik Działu Medyczno – Organizacyjnego
 6. Naczelna Pielęgniarka – Kierownik Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego
 7. Specjalista ds Kadr i Szkolenia
 8. Inspektor BHP, ochrony przeciwpożarowej i obronności, pełnomocnik ds. informacji niejawnych
 9. Radca Prawny  - umowa cywilno - prawna
 10. Kapelan Szpitalny

 

Informuję ponadto, ze Dyrektorowi ds. Lecznictwa podlegają:

 1. ordynator oddziału internistycznego
  1. z-ca ordynatora  oddziału internistycznego  ( umowa cywilno - prawna)
  2. pielęgniarka oddziałowa
  3. zastępca pielęgniarki oddziałowej
 2. ordynator oddziału pediatryczno-neonatologicznego
  1. zastępca ordynatora oddziału pediatryczno – neonatologicznego
  2. pielęgniarka oddziałowa
 3. ordynator oddziału chirurgicznego
  1. pielęgniarka oddziałowa
  2. zastępca pielęgniarki oddziałowej
 4. ordynator oddziału ginekologiczno-położniczego

 

 

 1. zastępca ordynatora oddziału ginekologiczno – położniczego (umowa cywilno –  prawna)
 2. pielęgniarka oddziałowa
 3. zastępca położnej oddziałowej
 4. kierownik apteki szpitalnej
 5. kierownik laboratorium
 6. kierownik działu rentgenodiagnostyki
 7. kierownik działu rehabilitacji

 

Dyrektorowi ds. Technicznych i Rozwoju podlegają:

 1. kierownik działu administracyjno-gospodarczego
 2. kierownik Kuchni

 

Głównemu Księgowemu podlega:

 1. stanowisko ds. zamówień publicznych

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Sobiegraj 10-04-2013 09:17
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dagmara Gembiak 10-04-2013
Ostatnia aktualizacja: - 10-04-2013 09:17