herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

686/2013 w sprawie obecności radnego na posiedzeniu Zarządu Powiatu

Zgłoszona przez Pana Wojciecha Wojtkiewicza interpelacja na XXXIV sesji Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 21 marca br.

w sprawie obecności radnego na posiedzeniu Zarządu Powiatu

 

Treść zapytania: Czy obecność radnego na posiedzeniu zarządu narusza obowiązujące prawo. Proszę o opinię prawną w tym zakresie

Treść udzielonej odpowiedzi :

Informuję, że w powyższej sprawie stanowisko Kancelarii prawnej przedstawia się następująco:

 

„Zgodnie z przepisem art. 32 ust.4 ustawy z dnia o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r., nr 142, poz. 1592 ze zm.) organizację wewnętrzną oraz tryb pracy zarządu określa statut powiatu. Statut Powiatu Myśliborskiego w §76 w sposób nie budzący wątpliwości interpretacyjnych wskazuje, iż posiedzenie zarządu zwołuje oraz przewodniczy mu starosta lub wicestarosta (ust.1), natomiast w posiedzeniach zarządu uczestniczą członkowie zarządu z głosem stanowiącym, a sekretarz i skarbnik z głosem doradczym (ust.2). Starosta jako osoba zwołująca oraz przewodnicząca posiedzeniom zarządu może zobowiązać do udziału w tych posiedzeniach pracowników starostwa powiatowego, kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży,  oraz jednostek organizacyjnych powiatu, właściwych ze względu na przedmiot obrad (ust.3).

Jak wynika z powyższego poza obligatoryjną obecnością członków zarządu, sekretarza i skarbnika w posiedzeniach zarządu mogą brać udział pracownicy (kierownicy) co ma miejsce jedynie w wyniku zobowiązania przez starostę. Udział  w posiedzeniach zarządu powiatu wszelkich innych osób (w tym radnych) może nastąpić jedynie na zaproszenie (ust.4). W związku z faktem, iż obrady zwołuje i przewodniczy im starosta (lub wicestarosta) zaproszenie musi pochodzić od tych właśnie osób.

W świetle powyższego uznać należy, iż zgodnie ze Statutem Powiatu Myśliborskiego obecność radnego na posiedzeniach zarządu nie narusza prawa, o ile radny został na dane posiedzenie zaproszony. W przeciwnym wypadku naruszony zostanie §76 ust. 2 i 4 Statutu”.

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Sobiegraj 10-04-2013 09:14
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dagmara Gembiak 10-04-2013
Ostatnia aktualizacja: - 10-04-2013 09:14