herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

682/2013 w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora POSiR "Szkuner" w Myśliborzu

Zgłoszona przez Pana Wojciecha Wojtkiewicza interpelacja na XXXIV sesji Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 21 marca br.

w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora POSiR „Szkuner” w Myśliborzu

Treść zapytania:

W dniu 7 marca b.r. Zarząd powierzył Zbigniewowi Cieleckiemu stanowisko Dyrektora Powiatowego Ośrodka Sportu i Rekreacji „Szkuner” w Myśliborzu na okres od
10 marca 2013 roku do 31 sierpnia 2014 roku, z możliwością wcześniejszego rozwiązania stosunkupracy za dwutygodniowym wypowiedzeniem bez przeprowadzenia konkursu. Jakie były przesłanki podjęcia tej decyzji bez przeprowadzenia otwartego konkurencyjnego naboru? Czym zasłużył sobie Dyrektor, że przedłużono mu umowę? Jakie przychody osiągnął POSiR za 2012r. a jakie za pierwsze 2 miesiące b.r.

Treść udzielonej odpowiedzi :

Niniejszym wyjaśniam, że otwarty i konkurencyjny nabór na stanowisko Dyrektora Powiatowego Ośrodka Sportu i Rekreacji „Szkuner” w Myśliborzu został przeprowadzony
w dniu 04 września 2012 roku.

W wyniku powyższego został wskazany do zatrudnienia Pan Zbigniew Cielecki.

Zarząd Powiatu w Myśliborzu powierzył w/w stanowisko na czas określony.

Należy zaznaczyć, że dopuszczalne jest zawarcie umowy na czas określony z pracownikiem zatrudnionym po przeprowadzeniu procedury naboru, a po upływie okresu zatrudnienia dopuszczalne jest zawarcie z tą samą osobą kolejnej umowy o pracę bez ponownego przeprowadzania naboru. Zatrudnienie dotyczy dokładnie tego samego stanowiska pracy.

Pracownikowi powierzono stanowisko na czas określony, z uwagi na możliwość sprawdzenia jego umiejętności w zarządzaniu placówką.

Z uwagi na powyższe przedstawione przez Pana zarzuty dotyczące rzekomego naruszenia zasad otwartego i konkurencyjnego naboru nie mają racjonalnego uzasadnienia. Pracownik bowiem  w trybie takiego właśnie naboru został zatrudniony.

 

Informuję ponadto o wysokości przychodów jakie osiągnął POSiR „Szkuner”:

- w okresie sierpień - grudzień 2012r. wynoszą ogółem: 209.436,45 zł,

- w okresie styczeń - luty 2013r. wynoszą ogółem: 84.628,19 zł.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Sobiegraj 10-04-2013 09:06
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dagmara Gembiak 10-04-2013
Ostatnia aktualizacja: - 10-04-2013 09:06