herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

677/2013 w sprawie Stacji Kontroli Pojazdów przy ZSP Nr 1 w Barlinku

Zgłoszona przez Pana Wojciecha Wojtkiewicza interpelacja na XXXIV sesji Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 21 marca br.

w sprawie Stacji Kontroli Pojazdów przy ZSP Nr 1 w Barlinku

 

Treść zapytania:

Zarząd Powiatu negatywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora ZSP Nr 1
w Barlinku o zwiększenie planu wydatków o kwotę 3.321 zł. na wymianę czujnika pomiarowego, który jest niezbędny dla funkcjonowania urządzenia HEKA na Stacji Kontroli Pojazdów w ZSP Nr 1 w Barlinku oraz realizacji założonego planu dochodów Warsztatów Szkolnych ZSP Nr 1 w Barlinku. Powyższe jest konieczne w związku stwierdzeniem nieprawidłowości w funkcjonowaniu urządzenia HEKA – nieodwracalne uszkodzenie czujnika lewej płyty pomiarowej. Urządzenie do badania układów hamulcowych jest na wyposażeniu stacji od ponad piętnastu lat. Czy w tej stacji wykonywane są usługi diagnostyczne? Czy stację kontroli pojazdów użytkuje Zespół Szkół czy Stowarzyszenie „WABAR”? Czy były jakieś kontrole? Kiedy była kontrola w tej stacji?

Treść udzielonej odpowiedzi :

 

Zgodnie z art. 83b ust. 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym starosta – w ramach prowadzonego nadzoru - jest zobligowany przeprowadzić kontrolę w każdej stacji kontroli pojazdów co najmniej raz w każdym roku kalendarzowym i takie kontrole są przeprowadzane. W celu zwiększenia skuteczności przeprowadzonych kontroli zawarto porozumienie z Dyrektorem Transportowego Dozoru Technicznego w Warszawie, na mocy którego w prowadzonych kontrolach uczestniczą inspektorzy TDT wyspecjalizowani
w badaniu urządzeń technicznych służących do przeprowadzania badań technicznych pojazdów. Stacja zlokalizowana na terenie ZSP Nr 1 w Barlinku jest poddawana obowiązkowym kontrolom problemowym, o których mowa w art. 83b ust. 2 cytowanej ustawy -  ostatnie kontrole przeprowadzane były w dniach 26.06.2012r. oraz 27.02.2013r.
W działalności stacji nie stwierdzono większych nieprawidłowości. Ponadto w następstwie kompleksowej kontroli warunków technicznych i wyposażeniowych stacji, w dniu 20.01.2011 szkoła otrzymała decyzję Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego w Warszawie poświadczającą zgodność wyposażenia i warunków lokalowych z obowiązującymi przepisami oraz pozwalającą funkcjonować stacji do 31.12.2015. Do tego czasu szkoła musi dostosować swoje wyposażenie do nowych wymogów, które będą obowiązywać po 31.12.2015r.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami wszystkie urządzenia zamontowane na stacji, wyposażenie stacji oraz tzw. ława pomiarowa mogą być wykorzystywane wyłącznie w celu wykonywania badań technicznych pojazdów, o których mowa w przepisach ustawy Prawo
o ruchu drogowym. Podmiotem prowadzącym stację kontrolę pojazdów oraz przeprowadzającym badania techniczne może być wyłącznie podmiot wskazany w wydanym przez starostę zezwoleniu. W przedmiotowej sprawie podmiotem upoważnionym do przeprowadzenia badań technicznych pojazdów jest ZSP Nr 1 w Barlinku, tak więc prowadzenie na terenie stacji jakiejkolwiek działalności przez podmiot inny niż wskazany
w zezwoleniu jest zabronione.

Dodatkowo wyjaśniam, że awaria urządzenia HEKA została usunięta ze środków własnych szkoły, ponieważ Stacja Kontroli Pojazdów realizuje działalność zgodnie z celami statutowymi ZSP Nr 1 w Barlinku.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Sobiegraj 09-04-2013 14:53
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dagmara Gembiak 09-04-2013
Ostatnia aktualizacja: - 09-04-2013 14:53