herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

675/2013 w sprawie przyczyn negatywnego rozpatrzenia wniosku Dyrektora ZSP Nr 1 w Barlinku o powołanie przy szkole Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego

 

Zgłoszona  przez Pana Wojciecha Wojtkiewicza interpelacja na XXXIV sesji Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 21 marca br.

w sprawie przyczyn negatywnego rozpatrzenia wniosku Dyrektora ZSP Nr 1
w Barlinku o powołanie przy szkole Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego

 

 

Treść zapytania: Jakie były przyczyny negatywnego rozpatrzenia przez Zarząd Powiatu w Myśliborzu wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Barlinku z dnia 7 stycznia 2013 r. o powołanie przy szkole Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego, który umożliwi uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych dla młodzieży i dorosłych z terenu Powiatu Myśliborskiego i powiatów ościennych? Co dalej z Warsztatami Szkolnymi, które są przysłowiową kulą u nogi oświaty? Jakie przychody wypracowały w 2012r? Ile kosztować będzie termomodernizacja
i wyposażenie w ramach rozpoczętych projektów?

Treść udzielonej odpowiedzi :

 

Jednym z powodów negatywnego rozpatrzenia wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Barlinku jest zbyt mała liczba uczniów szkół powiatowych, dla których Ośrodek mógłby prowadzić kursy.

Rozszerzenia działalności na inne powiaty wiąże się z podpisaniem porozumień i uzyskanie zgody na koordynację kształcenia teoretycznego młodocianych pracowników.

 

W chwili obecnej nie posiadamy zapewnienia, że taką zgodę otrzymamy biorąc pod uwagę fakt, że dla Województwa Zachodniopomorskiego jest już wyznaczony koordynator. Koszt kształcenia w ramach turnusów dokształcania młodocianych pracowników we własnym Ośrodku będzie wyższy od obecnie ponoszonego.

Warsztaty Szkolne przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Barlinku wypracowały
w 2012 roku dochody w wysokości 188 749,45 zł.

 

Dodatkowo wyjaśniam, że zgodnie z harmonogramem Realizacji Projektu pn.: Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Myśliborskiego” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 - 2013, Działanie 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, wartość prac termomodernizacyjnych  budynku  Warsztatów Szkolnych  przy ZSP Nr 1 w Barlinku oszacowano na 1.513.706,77 zł.

Ponadto w ramach projektu RPO 7.1.2. wydatkowano środki finansowe na zakup sprzętu, literatury i pomocy naukowych dla Warsztatów Szkolnych za kwotę 729.616 zł

Natomiast w ramach projektu POKL 9.2 planuje się zakup wyposażenia, sprzętu komputerowego i RTV, maszyn i urządzeń – na kwotę ok. 80.000 zł.     

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Sobiegraj 09-04-2013 11:29
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dagmara Gembiak 09-04-2013
Ostatnia aktualizacja: - 09-04-2013 11:29