herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

671/2013 w sprawie domniemanego naruszenia prawa przez radnego Powiatu Myśliborskiego przy budowie stawów rybnych

 

Zgłoszona  przez Pana Wojciecha Wojtkiewicza interpelacja na XXXIV sesji Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 21 marca br.

w sprawie domniemanego naruszenia prawa przez radnego Powiatu Myśliborskiego przy budowie stawów rybnych

 

 

Treść zapytania:Podczas XI sesji Rady Powiatu w Myśliborzu w dniu 28 września 2011r. zadałem pytanie w sprawie zawiadomienia o samowoli radnego Józefa Getmana popełnionej przy budowie stawów rybnych polegających na wycince drzew i krzewów bez wymaganego prawem pozwolenia. Zastępca Naczelnika Wydziału BOŚ – Marcin Fus odpowiedział wówczas, że radny został wezwany do złożenia wyjaśnień dot. wniosku, takie wyjaśnienia zostały złożone, została sporządzona notatka służbowa. Zaznaczył, że sprawa nie zostanie pozostawiona bez rozpatrzenia, będzie dalej kontynuowana. Dodał, że po zakończeniu sprawy radny Wojtkiewicz zostanie poinformowany. Od tamtej pory minęło kilkanaście miesięcy i nie otrzymałem żadnej informacji .

Pytałem Burmistrza Dębna, czy był wniosek na usunięcie tych drzew. Okazało się, że nie.
W związku z tym pytam jaki jest finał tej sprawy?

Czy Wydział merytoryczny podjął jakieś działania w tej sprawie?

Treść udzielonej odpowiedzi :

 

 

Wyjaśniam, że sprawa dot. domniemanego naruszenia prawa przez radnego Powiatu Myśliborskiego w związku z budową w roku 1989 stawów rybnych (działka nr 66, obręb Dargomyśl, gmina Dębno). Sprawa była badana przez wydział merytoryczny starostwa (wydział BOŚ) we wrześniu 2011 roku w oparciu o pisma Naczelnika Urzędu Skarbowego
w Myśliborzu z dnia 12.09.2011 r. oraz Dyrektora Wydziału Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 21.09.2011 roku (przekazanie staroście informacji do ewentualnego wykorzystania służbowego).

Ustalono, że stawy rybne wykonane zostały w roku 1989 na podstawie prawomocnej decyzji Wojewody Gorzowskiego z dnia 18.10.1989 roku  tj. pozwolenia wodno prawnego, znak: OS-wp-7211-2/8/10/89, ważnej do dnia 31.12.1994 roku. Decyzja ta – zgodnie
z obowiązującym w tamtym czasie przepisami prawa - zezwalała na wykonanie ziemnych stawów rybnych obejmujące m.in. wydobycie i przemieszczanie mas ziemnych, wycinkę drzew i krzewów, wykonanie urządzeń wodnych oraz zmianę stosunków wodnych na gruncie. Ponadto nie stwierdzono w tym przypadku również naruszenia prawa budowlanego oraz  prawa geologicznego i górniczego. 

W związku z tym, że nie stwierdzono w tym przypadku naruszenia prawa nie podjęto w tej sprawie dalszego postępowania, ani też nie przekazano tej sprawy do załatwienia wg właściwości innym organom.

O ww. ustaleniach poinformowano Naczelnika Urzędu Skarbowego w Myśliborzu pismem
z dnia 18.10.2011 roku ( znak: BOŚ.0023.18.2011.HO).

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Sobiegraj 09-04-2013 11:22
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dagmara Gembiak 09-04-2013
Ostatnia aktualizacja: Marek Sobiegraj 09-04-2013 11:22