herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

670/2013 w sprawie umowy na dofinansowanie kosztów działalności WTZ w Dębnie

 

Zgłoszona  przez Pana Wojciecha Wojtkiewicza interpelacja na XXXIV sesji Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 21 marca br.

w sprawie umowy na dofinansowanie kosztów działalności WTZ w Dębnie

 

 

Treść zapytania:Kolejna kwestia dotyczy środków PFRON. W ubiegłym roku kilkakrotnie środki były przesuwane. Ówczesne wystąpienia radnych dot. kwestii dofinansowania warsztatów terapii zajęciowej były trafne. W tym roku tych środków jest dużo mniej, bo aż o ponad 440.000 zł. kwota ta dotyczy grupy ok. 30 bezrobotnych, a przecież w Powiecie jest bardzo dużo bezrobotnych. Obecna kwota przyznana z PFRON jest bardzo mała, dlatego Zarząd powinien podjąć jakieś działania w tym zakresie. Chciałbym się dowiedzieć, na ile lat została przedłużona umowa dla Warsztatów? Kto i z kim podpisał tę umowę? Proszę również podać datę podpisania tej umowy.

 

Treść udzielonej odpowiedzi :

 

 

Dnia 06.11.2002 r. została podpisana umowa nr 1/2002 z Gminą Dębno na dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej. Zgodnie z § 6 ust. 2 umowy, po upływie 10 lat od rozpoczęcia działalności rehabilitacyjnej Warsztatu umowa może być rozwiązana przez każdą ze stron po uprzednim trzymiesięcznym okresie wypowiedzenia.  Na podstawie § 2 ust. 2 niniejszej umowy wysokość środków finansowych na działalność Warsztatu w latach następnych każdorazowo jest określana w formie aneksu do umowy. Obecnie obowiązuje aneks nr 19/2012 do powyższej umowy podpisany w dniu 27.12.2012 r., który zobowiązuje Starostę do dofinansowania ze środków PFRON kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w 2013 roku w kwocie 443.880 zł. 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Sobiegraj 09-04-2013 11:21
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dagmara Gembiak 09-04-2013
Ostatnia aktualizacja: Marek Sobiegraj 09-04-2013 11:21