herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

661/2013 w sprawie projektu pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej"

 

Zgłoszona  przez Pana Tadeusza Maćkałę interpelacja na XXXII sesji Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 30 stycznia br.

w sprawie projektupn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej”:

Treść zapytania:Kto i kiedy podjął decyzję o wykreśleniu Bursy z projektu pn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej”? Jakie były przyczyny podjęcia tej decyzji? Jaką kwotę stanowiącą wydatki kwalifikowane wydano na realizację remontu Bursy w ramach realizowanego projektu? Jaka kwota zwrotu wpłynęłaby do budżetu Powiatu z tytułu termomodernizacji Bursy po zmianie umowy i dofinansowaniu wynoszącym 85% ?

 

Treść udzielonej odpowiedzi na sesji:

Starosta Myśliborski - Arkadiusz Mazepa

w kwestii pytania radnego Tadeusza Maćkały: Kto i kiedy podjął decyzję o wykreśleniu Bursy z projektu pn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej” poinformował, że decyzje  w tej sprawie podjął Zarząd Powiatu. Powiatowi zależy na tym, aby projekt był
w pełni zrealizowany. Chodzi o to, aby wszystkie wnioski o płatność z Gmin, które uczestniczyły w tym projekcie były rozliczone i aby każdy z beneficjentów otrzymał dofinansowanie, w tym Powiat. Decyzja o wykreśleniu tej inwestycji służyła temu, by nie doprowadzić do niewykonania zapisów umowy, która została zawarta z NFOŚ na realizację tego przedsięwzięcia w roku 2010. W załączniku do tej umowy był zapis, z którego wynikało, że Powiat zobowiązuje się zasiedlić budynek przy ul. Północnej 15 rok po dokonaniu termomodernizacji. Zgodnie z ówczesnym harmonogramem był to rok 2011. Wówczas było mówione, że brak jest środków finansowych w budżecie Powiatu, aby to zadanie zrealizować. Szacowany koszt to kwota ok. 5.000.000 zł. Dlatego też podjęta została decyzja, aby wyłączyć ten budynek z projektu, ale w taki sposób, aby nie utracił on dofinansowania. Aneks w tej kwestii został podpisany w grudniu 2012r. zwiększając dofinansowanie do 85% kosztów kwalifikowanych. Obecnie żadna Gmina nie jest zagrożona w kwestii realizacji swojego przedsięwzięcia. Wnioski o płatność są składane z korektą, po to, aby uzyskać zwrot większy niż planowano. Odnośnie pytania dotyczącego ogólnego kosztu termomodernizacji przekazał, że jest to kwota ok. 1.592.000 zł, z tego wartość wydatków kwalifikowanych 1.135.000 zł.
W lepszym wariancie Powiat mógłby uzyskać ponad 900.000 zł dofinansowania, a obecnie kwota 1.100.000 zł jest kosztem własnym Powiatu. 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Sobiegraj 28-03-2013 12:36
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dagmara Gembiak 28-03-2013
Ostatnia aktualizacja: - 28-03-2013 12:36