herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie utworzenia Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Myśliborzu ul. Za Bramką nr 8


Projekt

UCHWAŁA NR .....................

RADY POWIATU MYŚLIBORSKIEGO

Z DNIA ....................... 2004 ROKU

w sprawie utworzenia Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Myśliborzu

ul. Za Bramką nr 8

Na podstawie art. 58 ust. 1 w związku z art. 5 ust. 2 pkt 1 i ust 5a ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie (Dz. U. z 1996r. Nr 67, poz. 329, Nr 106, poz. 496 z 1997r., Nr 28, poz. 153, Nr 141, poz. 943, z 1998r., Nr 117, poz. 759, Nr 162 poz. 1126 z 2000r., Nr 12 poz. 136, Nr 19 poz. 239, Nr 48 poz. 550, Nr 104 poz. 1104, Nr 120 poz. 1268, Nr 122 poz. 1320, z 2001r. Nr 111, poz. 1194, Nr 144, poz. 1615 z 2002r. Nr 41, poz. 362, Nr 113 poz. 984, Nr 141, poz. 1185, Nr 200, poz. 1683; z 2003r. Nr 6 poz. 65, Nr 128, poz. 1176, Nr 137, poz. 1304, Nr 203, poz. 1966) w związku z art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r., Nr 142 poz. 1592, z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806, z 2003r. Nr 162, poz. 1568) Rada Powiatu w Myśliborzu uchwala co następuje:

§ 1. Z dniem 1 września 2004 roku zakłada się Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych - 3 letnie na podbudowie gimnazjum.

§ 2. Utworzone Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych włącza się w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Myśliborzu ul. Za Bramką nr 8.

§ 3. Zasady funkcjonowania utworzonego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych określa statut Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Myśliborzu ul. Za Bramką nr 8.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2004 roku.

Przewodniczący Rady

Edward Sznabowicz

PRZYGOTOWAŁ: Waldemar Żmijewski

Naczelnik Wydziału Oświaty,

Kultury i Sportu

Myślibórz, dnia 4 marca 2004 roku

U Z A S A D N I E N I E

Na terenie miasta Myśliborza brak jest publicznych szkół dla dorosłych. Dlatego też wychodząc naprzeciw potrzebom w tym zakresie oraz biorąc pod uwagę wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Myśliborzu ul. Za Bramką nr 8 poparty uchwałą Rady Pedagogicznej, zachodzi potrzeba utworzenia Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych.

Wniosek uzyskał pozytywną opinię Powiatowego Urzędu Pracy i Kuratora Oświaty.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 14-04-2004 09:25
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 14-04-2004
Ostatnia aktualizacja: - 14-04-2004 09:25