herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2004 rok


Projekt

UCHWAŁA NR

RADY POWIATU MYŚLIBORSKIEGO

Z DNIA

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2004 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 rok o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 162,poz. 1568) oraz art. 109 ust. 1 , art. 124 ust 1 i 2, art. 128 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851) Rada Powiatu Mysliborskiego uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVI/117/2004 Rady Powiatu Myśliborskiego z dnia 25 lutego 2004 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2004 rok Załącznik Nr 10 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Edward Sznabowicz

UZASADNIENIE:

Powyższej zmiany dokonuje się w związku z rozstrzygnięciem przetargu na zadania pod tytułem: „Modernizacja drogi powiatowej Nr 2124Z w m. Trzcinna”.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 02-04-2004 09:07
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 02-04-2004
Ostatnia aktualizacja: - 02-04-2004 09:07