Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Myśliborzu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2004 rok 2004-12-15 11:48
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie przekazania Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Renicach Samorządowi Województwa Zachodniopomorskiego 2004-12-09 11:40
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację tych zadań w 2004 2004-12-09 11:39
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie zrzeczenia się lokalu na rzecz Skarbu Państwa 2004-12-09 11:38
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie uchwalenia regulaminu i ustalenia zasad rozliczania tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli i udzielania zniżek 2004-12-09 11:36
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2004 rok 2004-10-26 09:03
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie regulaminów przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów i studentów 2004-10-20 09:53
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Dębnie 2004-10-05 14:23
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego zmieniający uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza środki oraz podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych n 2004-09-10 15:19
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2004 rok 2004-09-07 10:24
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie zmiany zestawienia przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2004 2004-08-27 15:15
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie przyjęcia Strategii Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Myśliborskiego 2004-08-26 11:22
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu Myśliborskiego w sprawie zaopiniowania projektu „Gminnego Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Myślibórz” 2004-08-02 11:32
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu Myśliborskiego w sprawie zmiany budżetu i układu wykonawczego, zmiany w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2004 rok oraz zmiany w planie finansowym 2004-08-02 09:33
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu Myśliborskiego w sprawie zaopiniowania projektu „Gminnego Planu Gospodarki Odpadami dla Miasta i Gminy Myślibórz na lata 2004 - 2011” 2004-08-02 09:32
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu Myśliborskiego w sprawie zaopiniowania projektu „Wspólnego Międzygminnego Planu Gospodarki Odpadami Dla Celowego Związku Gmin CZG-12” 2004-08-02 09:32
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu Myśliborskiego w sprawie zaopiniowania projektu „Gminnego Programu Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami dla Gminy Boleszkowice” 2004-07-30 11:58
dokument Projekt Uchwały Zarządu Powiatu Myśliborskiego w sprawie zaopiniowania projektu „Gminnego Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Boleszkowice” 2004-07-30 11:57
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie przyjęcia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej 2004-07-28 13:58
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego 2004-07-28 13:58
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie kierunkowych założeń polityki budżetowej powiatu na 2005 rok 2004-05-17 13:49
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie zbycia nieruchomości Powiatu Myśliborskiego 2004-05-17 13:49
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie programu współpracy na 2004 rok z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednos 2004-05-14 14:00
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie likwidacji Liceum Ogólnokształcącego w Barlinku ul. Leśna nr 10 2004-04-19 10:08
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację tych zadań w 2004 roku. 2004-04-14 15:21
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie utworzenia Liceum Ogólnokształcącego Uzupełniającego oraz Policealnego Studium Zawodowego w Myśliborzu ul. Strzelecka nr 51 2004-04-14 09:26
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie utworzenia Technikum Hotelarskiego oraz Liceum Ogólnokształcącego w Smolnicy 2004-04-14 09:25
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie utworzenia Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Myśliborzu ul. Za Bramką nr 8 2004-04-14 09:25
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie utworzenia Technikum Hotelarskiego oraz Policealnego Studium Turystycznego w Barlinku ul. Jeziorna nr 8 2004-04-14 09:24
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2004 rok(2) 2004-04-13 14:26
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2004 rok - zabezpieczenia środków na przeprowadzenie remontów w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Barlinku oraz Dom 2004-04-13 13:50
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu w sprawie nawiązania współpracy partnerskiej pomiędzy Powiatem Ziemskim Marchijsko-Odrzańskim w Republice Federalnej Niemiec a Powiatem Myśliborskim w Rzeczypospolitej Pol 2004-04-05 13:58
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2004 rok 2004-04-02 09:07
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie zmiany budżetu Powiatu na 2004 rok 2004-04-02 09:06
dokument Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia „Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Powiatu Myśliborskiego”. 2004-03-29 14:19