Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Myśliborzu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument UCHWAŁA NR XLIII/395/2013 w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2014 rok 2014-01-07 11:54
dokument UCHWAŁA NR XLIII/394/2013 w sprawie planu pracy Rady Powiatu na 2014 rok 2014-01-07 11:53
dokument UCHWAŁA NR XLIII/393/2013 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Myśliborzu 2014-01-07 11:52
dokument UCHWAŁA NR XLIII/392/2013 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Myśliborskiego 2014-01-07 11:51
dokument UCHWAŁA NR XLIII/391/2013 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Myśliborskiego 2014-01-07 11:38
dokument UCHWAŁA NR XLIII/390/2013 zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany składu osobowego Stałych Komisji Rady Powiatu 2014-01-07 11:36
dokument UCHWAŁA NR XLIII/389/2013 w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2013 2014-01-07 11:35
dokument UCHWAŁA NR XLIII/388/2013 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Myśliborskiego 2014-01-07 11:34
dokument UCHWAŁA NR XLIII/387/2013 w sprawie określenia przypadków, w jakich nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Myśliborski można obniżyć tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć oraz warunki i tryb tego obniżenia 2014-01-07 11:33
dokument UCHWAŁA NR XLIII/386/2013 w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Myśliborskiego w 2014 roku 2014-01-07 11:32
dokument UCHWAŁA NR XLIII/385/2013 w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu 2014-01-07 11:31
dokument UCHWAŁA NR XLIII/384/2013 w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków i innych obiektów pływających z obszarów wodnych położonych na terenie Powiatu Myśliborskiego. 2014-01-07 11:30
dokument UCHWAŁA NR XLII/383/2013 w sprawie zmiany składu osobowego Stałych Komisji Rady Powiatu 2013-12-04 17:53
dokument UCHWAŁA NR XLII/382/2013 w sprawie przystąpienia do partnerskiego, pilotażowego projektu pn.: "Najlepszy w zawodzie" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 2013-12-04 17:51
dokument UCHWAŁA NR XLII/381/2013 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2013 rok 2013-12-04 17:50
dokument UCHWAŁA Nr XLII/380/2013 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2013 - 2027 2013-12-04 17:54
dokument UCHWAŁA NR XLII/379/2013 zmieniająca uchwałę w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań w 2013 roku 2013-12-04 17:48
dokument UCHWAŁA NR XLII/378/2013 w sprawie uczestniczenia Powiatu Myśliborskiego w realizacji projektu "ZSIN - Budowa Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach - Faza I" 2013-12-04 17:47
dokument UCHWAŁA NR XLII/377/2013 w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Powiatu Myśliborskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014" 2013-12-04 17:45
dokument UCHWAŁA NR XLI/376/2013 w sprawie zmiany składu osobowego Stałych Komisji Rady Powiatu 2013-10-31 13:54
dokument UCHWAŁA NR XLI/375/2013 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Myśliborskiego 2013-11-04 09:03
dokument UCHWAŁA NR XLI/374/2013 w sprawie rozpatrzenia ponownej skargi na działalność Dyrektora Zespołu Szkól Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Dębnie 2013-11-04 09:02
dokument UCHWAŁA NR XLI/373/2013 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Dębnie 2013-11-04 09:02
dokument UCHWAŁA NR XLI/372/2013 w sprawie przekształcenia zakładu budżetowego pod nazwą Powiatowy Ośrodek Sportu i Rekreacji ?SZKUNER? w Myśliborzu poprzez likwidację w celu utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 2013-10-31 13:51
dokument UCHWAŁA NR XLI/371/2013 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2013 rok 2013-10-31 13:50
dokument UCHWAŁA NR XLI/370/2013 w sprawie poparcia stanowiska Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego odnośnie wpisania norki amerykańskiej na listę gatunków obcych i inwazyjnych oraz zaostrzenia przepisów przy zakładaniu ferm norki amerykańskiej 2013-10-31 13:49
dokument UCHWAŁA NR XLI/369/2013 w sprawie ustalenia przebiegu dróg powiatowych na terenie Powiatu Myśliborskiego 2013-10-31 13:48
dokument UCHWAŁA NR XLI/368/2013 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych za trwały zarząd jednostce organizacyjnej Powiatu Myśliborskiego 2013-10-31 13:47
dokument UCHWAŁA NR XLI/367/2013 zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany nazwy jednostki organizacyjnej Powiatu Myśliborskiego i nadania statutu 2013-10-31 13:47
dokument UCHWAŁA NR XLI/366/2013 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Domowi Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Somatycznie Chorych w Myśliborzu 2013-10-31 13:46
dokument UCHWAŁA NR XLI/365/2013 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu 2013-10-31 13:45
dokument UCHWAŁA NR XL/364/2013 zmieniająca uchwałę w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań w 2013 roku 2013-10-15 10:49
dokument UCHWAŁA NR XL/363/2013 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Myśliborskiego na rok 2013 2013-10-15 10:49
dokument UCHWAŁA NR XL/362/2013 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2013 rok 2013-10-15 10:48
dokument UCHWAŁA Nr XL/361/2013 w sprawie emisji obligacji Powiatu Myśliborskiego oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu 2013-10-15 10:47
dokument UCHWAŁA Nr XL/360/2013 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2013 ? 2027 2013-10-15 10:47
dokument UCHWAŁA NR XL/359/2013 w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia prawa 2013-10-15 10:45
dokument UCHWAŁA NR XXXIX/358/2013 w sprawie zmiany składu osobowego Komisji doraźnej ds. opracowania Statutu Powiatu Myśliborskiego 2013-09-05 14:41
dokument UCHWAŁA NR XXXIX/357/2013 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2013 rok 2013-09-05 14:40
dokument UCHWAŁA NR XXXIX/356/2013 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2013 - 2027 2013-09-05 14:39
dokument UCHWAŁA NR XXXIX/355/2013 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Myśliborskiego na rok 2013 2013-09-05 14:37
dokument UCHWAŁA NR XXXIX/354/2013 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie określenia i zasad rozliczania obowiązkowego tygodniowego wymiaru zajęć oraz udzielania i rozmiaru zniżek dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Myśliborski 2013-09-05 14:33
dokument UCHWAŁA NR XXXIX/353/2013 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Myśliborzu 2013-09-05 14:31
dokument UCHWAŁA NR XXXIX/352/2013 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Barlinku 2013-09-05 14:30
dokument UCHWAŁA NR XXXIX/351/2013 w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Myśliborskiego 2013-09-05 14:29
dokument UCHWAŁA NR XXXIX/350/2013 w sprawie określenia zasad wnoszenia wkładów oraz obejmowania, nabywania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego 2013-09-05 14:27
dokument UCHWAŁA NR XXXIX/349/2013 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Myśliborskiego w 2013 roku 2013-09-05 14:25
dokument UCHWAŁA NR XXXIX/348/2013 w sprawie określenia przypadków, w jakich nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Myśliborski można obniżyć tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć oraz warunki i tryb tego obniżenia 2013-09-05 14:24
dokument UCHWAŁA NR XXXIX/347/2013 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego - Powiatowego Ośrodka Sportu i Rekreacji "Szkuner" w Myśliborzu na 2013 rok 2013-09-05 14:23
dokument UCHWAŁA NR XXXIX/346/2013 w sprawie przyjęcia "Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Myśliborskiego na lata 2013"2015" 2013-09-05 14:15
dokument UCHWAŁA NR XXXIX/345/2013 w sprawie uchwalenia "Powiatowego Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Myśliborskiego na lata 2013-2016 z perspektywą na lata 2017 - 2020" 2013-09-05 14:17
dokument UCHWAŁA NR XXXVIII/344/2013 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Myśliborskiego na rok 2013 2013-07-23 14:36
dokument UCHWAŁA NR XXXVIII/343/2013 w sprawie zmiany w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2013 rok 2013-07-23 14:34
dokument UCHWAŁA NR XXXVII/342/2013 w sprawie zmiany składu osobowego Stałych Komisji Rady Powiatu 2013-07-10 14:18
dokument UCHWAŁA NR XXXVII/341/2013 zmieniająca uchwałę w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań w 2013 roku 2013-07-10 14:16
dokument UCHWAŁA NR XXXVII/340/2013 zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Powiatowego Centrum Obsługi Finansowo - Administracyjnej w Myśliborzu 2013-07-10 14:15
dokument UCHWAŁA NR XXXVII/339/2013 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2013 - 2027 2013-07-10 14:13
dokument UCHWAŁA NR XXXVII/338/2013 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Myśliborskiego na rok 2013 2013-07-10 14:12
dokument UCHWAŁA NR XXXVII/337/2013 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2013 rok 2013-07-10 14:09
dokument UCHWAŁA NR XXXVII/336/2013 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Zarządu Powiatu w Myśliborzu 2013-07-10 14:08
dokument UCHWAŁA NR XXXVII/335/2013 w sprawie poparcia stanowiska Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie upraw roślin oraz hodowli zwierząt genetycznie modyfikowanych (GMO) 2013-07-10 14:07
dokument UCHWAŁA NR XXXVII/334/2013 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Myśliborskiego w 2013 roku 2013-07-10 14:06
dokument UCHWAŁA NR XXXVII/333/2013 zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia i nadania statutu samorządowemu zakładowi budżetowemu pod nazwą Powiatowy Ośrodek Sportu i Rekreacji "Szkuner" w Myśliborzu 2013-07-10 14:04
dokument UCHWAŁA NR XXXVII/332/2013 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2012 Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Dębnie 2013-07-10 14:03
dokument UCHWAŁA NR XXXVII/331/2013 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2013 Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Barlinku 2013-07-08 15:35
dokument UCHWAŁA NR XXXVII/330/2013 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2012 Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Barlinku 2013-07-08 15:27
dokument UCHWAŁA NR XXXVII/329/2013 w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu w Myśliborzu za 2012 rok 2013-07-08 15:24
dokument UCHWAŁA NR XXXVII/328/2013 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2012 rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2012 rok 2013-07-08 15:23
dokument UCHWAŁA NR XXXVI/327/2013 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2013 - 2027 2013-07-22 13:48
dokument UCHWAŁA NR XXXVI/326/2013 w sprawie utworzenia Powiatowego Centrum Obsługi Finansowo - Administracyjnej w Myśliborzu 2013-05-23 12:27
dokument UCHWAŁA NR XXXV/325/2013 w sprawie odpowiedzi na skargę wniesioną na uchwałę Rady Powiatu w Myśliborzu Nr XX/204/2012 z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie likwidacji Międzyszkolnego Ośrodka Sportu "Szkuner" w Myśliborzu 2013-05-23 11:14
dokument UCHWAŁA NR XXXV/324/2013 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych za trwały zarząd jednostce organizacyjnej Powiatu Myśliborskiego 2013-05-23 11:12
dokument UCHWAŁA NR XXXV/323/2013 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Myśliborskiego w 2013 roku 2013-05-23 11:09
dokument UCHWAŁA NR XXXV/322/2013 w sprawie zmiany w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2013 rok 2013-05-23 11:08
dokument UCHWAŁA NR XXXV/321/2013 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Renicach 2013-05-23 11:05
dokument UCHWAŁA NR XXXV/320/2013 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Dębnie 2013-05-09 13:23
dokument UCHWAŁA NR XXXV/319/2013 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Myśliborskiego 2013-05-09 13:22
dokument UCHWAŁA NR XXXV/318/2013 w sprawie wprowadzenia zakazu lub ograniczeń używania jednostek pływających lub niektórych ich rodzajów na zbiornikach powierzchniowych wód stojących oraz na wodach płynących położonych na terenie Powiatu Myśliborskiego 2013-05-09 13:21
dokument UCHWAŁA NR XXXV/317/2013 w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego - Powiatowego Ośrodka Sportu i Rekreacji "Szkuner" w Myśliborzu na 2013 rok. 2013-05-09 13:20
dokument UCHWAŁA NR XXXIV/316/2013 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2013 - 2027 2013-04-05 13:34
dokument UCHWAŁA NR XXXIV/315/2013 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2013 rok 2013-04-05 13:28
dokument UCHWAŁA NR XXXIV/314/2013 w sprawie zmiany składu osobowego Stałych Komisji Rady Powiatu 2013-03-28 12:26
dokument UCHWAŁA NR XXXIV/313/2013 w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań w 2013 roku 2013-03-28 12:25
dokument UCHWAŁA NR XXXIV/312/2013 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu 2013-03-28 12:24
dokument UCHWAŁA NR XXXIV/311/2013 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Zarządu Powiatu w Myśliborzu 2013-03-28 12:22
dokument UCHWAŁA NR XXXIV/310/2013 w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia prawa 2013-03-28 12:21
dokument UCHWAŁA NR XXXIV/309/2013 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, warunków i zasad korzystania oraz stawki opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Myśliborski. 2013-03-28 12:20
dokument UCHWAŁA NR XXXIV/308/2013 zmieniająca uchwałę w sprawie udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz placówek niepublicznych prowadzonych na terenie Powiatu Myśliborskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania 2013-03-28 12:19
dokument UCHWAŁA NR XXXIV/307/2013 w sprawie wyznaczenia przedstawicieli do Powiatowej Rady Zatrudnienia w Myśliborzu 2013-03-28 12:15
dokument UCHWAŁA NR XXXIV/306/2013 w sprawie likwidacji Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Barlinku 2013-03-28 12:14
dokument UCHWAŁA NR XXXIV/305/2013 w sprawie powołania skarbnika powiatu 2013-03-28 12:13
dokument UCHWAŁA NR XXXIV/304/2013 w sprawie odwołania skarbnika powiatu 2013-03-28 12:11
dokument UCHWAŁA NR XXXIV/303/2013 w sprawie stwierdzenia wyboru Wicestarosty Powiatu Myśliborskiego 2013-03-28 12:10
dokument UCHWAŁA NR XXXIV/302/2013 w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach Wicestarosty Powiatu Myśliborskiego 2013-03-28 12:09
dokument UCHWAŁA NR XXXIV/301/2013 w sprawie stwierdzenia wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu w Myśliborzu 2013-03-28 12:08
dokument UCHWAŁA NR XXXIV/300/2013 w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach Przewodniczącego Rady Powiatu w Myśliborzu 2013-03-28 12:06
dokument UCHWAŁA NR XXXIV/299/2013 w sprawie przyjęcia rezygnacji Przewodniczącego Rady Powiatu w Myśliborzu 2013-03-28 12:04
dokument UCHWAŁA NR XXXIV/298/2013 w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Rewizyjnej 2013-03-28 11:46
dokument UCHWAŁA NR XXXIII/297/2013 w sprawie odwołania Wicestarosty Powiatu Myśliborskiego 2013-02-28 14:32
dokument UCHWAŁA NR XXXIII/296/2013 w sprawie ustalenia regulaminu głosowania wniosku o odwołanie Wicestarosty Powiatu Myśliborskiego 2013-02-28 14:31
dokument UCHWAŁA NR XXXII/295/2013 zmieniająca uchwałę w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania za pracę nauczycieli 2013-03-28 13:53
dokument UCHWAŁA NR XXXII/294/2013 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2013 rok 2013-03-28 13:53
dokument UCHWAŁA NR XXXII/293/2013 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej za trwały zarząd nieruchomości Powiatu Myśliborskiego 2013-03-28 13:52
dokument UCHWAŁA NR XXXII/292/2013 w sprawie zatwierdzenia planów pracy Stałych Komisji Rady Powiatu w Myśliborzu na 2013 rok 2013-03-28 13:52