herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

656/2013 w sprawie transportu kruszyw po drogach publicznych powiatowych na odcinku złoże "Chłopowo" - droga krajowa nr 23

Zgłoszona  przez Pana Ferdynanda Łukasika interpelacja na XXXII sesji Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 30 stycznia  2013r.

 

w sprawietransportu kruszyw po drogach publicznych powiatowych na odcinku złoże „Chłopowo” – droga krajowa nr 23

 

Treść zapytania: Na jakim etapie są uzgodnienia dot. modernizacji przejazdu wielotonowych pojazdów pod kątem bezpieczeństwa i modernizacji dróg oraz skierowania szlaku żwirowego poza terenem zabudowanym w związku z transportem kruszyw z Kopalni w m. Chłopowo? 

 

 

 

 

Treść udzielonej odpowiedzi na sesji:

Na podstawie prowadzonych rozmów pomiędzy Powiatem Myśliborskim, a właścicielem kopalni Szczecińskimi Kopalniami Surowców Mineralnych S.A. (SKSM S.A.). w sprawie transportu kruszyw po drogach publicznych powiatowych na odcinku złoże „Chłopowo” – droga krajowa nr 23 w sierpniu 2010 roku ustalono następującą trasę określoną jako wariant I:

Wariant I Chłopowo – Pniów (skrzyżowanie) droga powiatowa nr 2122Z – Rościn droga powiatowa nr 2119Z - Nawrocko (skrzyżowanie) droga powiatowa nr 2122Z – do drogi krajowej nr 23 (o dł. 11,9 km) oraz na podstawie raportu do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach trasą alternatywną wariant II (z pominięciem m. Rościn) przebiegająca przez:

Wariant II Chłopowo – Pniów (skrzyżowanie) –droga powiatowa nr 2122Z Nawrocko (początek zabudowy) – droga gruntowa gminna na dz. nr 200 i 199/1 obr. Nawrocko i dz. nr 294 obr. Rościn, wł. gm. Myślibórz – droga powiatowa nr 2120Z do Nawrocka (skrzyżowanie) – droga powiatowa nr 2122Z do drogi krajowej nr 23.

Wariant I został w całości poddany ocenie stanu technicznego i nośności drogi. Na podstawie pomiaru ugięć sprężystych ustalono, że część omawianej trasy posiada ugięcie przekraczając dopuszczalne dla transportu ciężkiego przewidzianego w trakcie eksploatacji kopalni. Ponadto omawiane drogi nie posiadają wymaganych parametrów geometrycznych tj. szerokości, która zawęża miejscami jezdnię do 5,0 m w zwartym zadrzewieniu.

Wariant I dodatkowo przebiega przez teren o zwartej zabudowie w wielu przypadkach przedwojennej tj. miejscowość Rościn, którego mieszkańcy jak również mieszkańcy Nawrocka podczas konsultacji społecznych wyrazili sprzeciw w sprawie transportu kruszyw ze złoża „Chłopowo” omawianą trasą.

Wariant II z uwagi na pominięcie miejscowości Rościn przebiega drogą powiatowa nr 2122Z na odcinku Pniów (skrzyżowanie) – Nawrocko (nie objętej badaniem stanu technicznego i nośności drogi), co nie pozwala określić parametru nośności w celu przejazdu ciężkiego transportu przewidzianego w trakcie eksploatacji kopalni, dodatkowo omawiany odcinek drogi ma bardzo niskie parametry geometryczne tj. szerokość jezdni 3,5 m.

Ponadto wariant II przebiega przez gruntowe drogi gminne łącząc drogę powiatowa nr 2122Z i 2120Z, które zgodnie z zaleceniami dla transportu ciężkiego muszą zostać utwardzone.

Przedstawione trasy zarówno wariant I i II wymagają gruntownych remontów oraz przebudowy. W tym celu Powiat Myśliborski w trakcie spotkań z SKSM S.A. przestawił swoje stanowisko polegające na tym, że całość kosztów przebudowy i remontu dróg powiatowych w celu transportu kruszyw z kopalni poniesie SKSM S.A.

W związku z planowaną działalnością przez SKSM S.A. Powiat Myśliborski zadeklarował pomoc i współpracę przy remoncie i przebudowie dróg powiatowych obejmującą wykonanie dokumentacji (wraz z ujęciem chodników w obszarze zabudowanym), pozyskanie środków z programów pomocowych i nadzór nad realizacją inwestycji.

Zabezpieczenie przez SKSM S.A. całości środków koniecznych na realizację remontu i przebudowy dróg powiatowych jest warunkiem współpracy Powiatu Myśliborskiego z SKSM S.A.

Nie zabezpieczenie środków finansowych na rzeczowe wykonanie przez SKSM S.A. remontu i przebudowy dróg zmusi zarządcę dróg powiatowych do wprowadzenia ograniczeń nośności na drogach powiatowych nie spełniających parametrów technicznych.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Sobiegraj 26-02-2013 09:58
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dagmara Gembiak 26-02-2013
Ostatnia aktualizacja: - 26-02-2013 09:58