herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

655/2013 w sprawie przeprowadzenia analiz i rozpatrzenia możliwości wprowadzenia sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach drogi krajowej nr 26 z drogą wojewódzką nr 128 i drogą krajową nr 23 w m. Myślibórz

Zgłoszona  przez Pana Ferdynanda Łukasika interpelacja na XXXII sesji Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 30 stycznia  2013r.

 

w sprawie przeprowadzenia analiz i rozpatrzenia możliwości wprowadzenia sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach drogi krajowej nr 26 z drogą wojewódzką nr 128 i drogą krajową nr 23 w m. Myślibórz

Treść zapytania: Kolejna kwestia dot. umieszczenia sygnalizacji świetlnej w Myśliborzu na skrzyżowaniu ulic: Lipowej, Boh. Warszawy i Łużyckiej oraz na skrzyżowaniu przy ul. 1 Maja od wjazdu do Myśliborza z m. Golenice.  Pisze się, ze będzie obwodnica, rondo, ale trochę lat upłynie, zanim to zostanie zrobione. Musimy drążyć temat i może środki się znajdą. Myślibórz jest jedynym miastem w Powiecie, które nie ma sygnalizacji świetlnej ani ronda. 

 

 

Treść udzielonej odpowiedzi na sesji:

W miesiącu lutym 2012 r. Starostwo Powiatowe w Myśliborzu wystosowało pismo do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad O/Szczecin w sprawie przeprowadzenia analiz i rozpatrzenia możliwości wprowadzenia sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach drogi krajowej nr 26 z drogą wojewódzką nr 128 i drogą krajową nr 23 w m. Myślibórz, na które GDDKiA O/Szczecin pismem znak: GDDKiA-O/sz-Z-1.gko/409/27/2012 z dnia 22.03.2012 r. udzieliła odpowiedzi o treści cytuję: „Tut. Oddział nie widzi potrzeby budowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 26 z drogą wojewódzką nr 128 w m. Myślibórz. Skrzyżowanie powyższych dróg posiada dość nietypowy układ. Wloty podporządkowane są przesunięte względem siebie, a w obszarze skrzyżowania znajduje się Brama Nowogródzka powodująca ograniczenie skrajni pionowej i poziomej, taki stan rzeczy uniemożliwia zastosowanie standardowo działającej sygnalizacji świetlnej zapewniającej zaliczenie przeciwnych strumieni ruchu do jednej grupy sygnalizacyjnej. Zastosowane rozwiązanie musiałoby zapewniać sygnał zielony dla każdego wlotu osobno (z uwzględnieniem bezkolizyjnego ruchu pieszego), co znacznie wydłużyłoby długość cyklu sygnalizacji. Uwzględniając duże natężenie ruchu oraz brak możliwości wydzielenia dodatkowych pasów, zapewniających odpowiednie odcinki akumulacji dla poszczególnych relacji należy stwierdzić, że budowa sygnalizacji świetlnej w w/w miejscach spowoduje znaczne pogorszenie przepustowości drogi krajowej, która już w chwalili obecnej jest bardzo mocno ograniczona. Ponadto należy zwrócić uwagę na fakt iż został opracowany i zatwierdzony, przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie, projekt przebudowy skrzyżowania drogi krajowej nr 26 z drogą wojewódzką nr 128.

W przypadku skrzyżowania drogi krajowej nr 23 z drogą nr 26 zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją, zaprojektowana jest budowa ronda, co wyklucza wprowadzenia sygnalizacji świetlnej”.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Sobiegraj 26-02-2013 09:55
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dagmara Gembiak 26-02-2013
Ostatnia aktualizacja: - 26-02-2013 09:55