herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

623/2013 w sprawie umowy na dotację na kwotę 3.000.000 zł

Zgłoszona  przez Pana Wojciecha Wojtkiewicza interpelacja na XXXII sesji Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 30 stycznia  2013r.

w sprawie umowy na dotację na kwotę 3.000.000 zł

 

Treść zapytania: Kolejne pytanie dotyczy uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmiany budżetu na 2012 rok, która następnie została skierowana pod obrady Rady Powiatu. Zarząd Powiatu rozpatrywał wniosek Skarbnika w sprawie wprowadzenia na dochody i wydatki
w budżecie 2012 roku kwoty 3.000.000 zł na pokrycie zobowiązań cywilno-prawnych
i publiczno-prawnych w związku z przejęciem zobowiązań po przekształceniu Szpitala
w Dębnie. W klasyfikacji budżetowej, w dziale 851 wykazane zostały 3.000.000 zł, w rozdziale dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa. Następnie w wydatkach w paragrafie: pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych/przekształconych jednostkach. Byłem w Starostwie i chciałem zobaczyć ten wniosek, ponieważ było to przedmiotem pytań zadanych na posiedzeniu Komisji, na którym p. Skarbnik poinformowała, że odpowiedzi udzieli na sesji. Podobnego typu pytania zadała radna Danuta Patkowska, o następującej treści: „czego dotyczą dochody - dotacja celowa otrzymana do budżetu Powiatu na kwotę 3.000.000 zł. Zapytała, czy jest jakaś umowa, dotacja? Skarbnik Powiatu - Alicja Karczewskaprzekazała, że kwota 3.000.000 zł dotyczy pokrycia zobowiązań publiczno-prawnych przejętych w związku z przekształceniem Szpitala w Dębnie. Wynika to z zawartych ugod. Będą to wymagalne zobowiązania, które zostaną umieszczone pod każdym sprawozdaniem za rok bieżący, chyba że Powiat szybciej otrzyma dotację”. Nie wiadomo,
o co chodzi w tej odpowiedzi, a wniosku mi nie okazano. Czy jest podpisana w Starostwie umowa o dotację na kwotę 3.000.000 zł? Na jakiej podstawie zostało to wprowadzone na sesję, aby Rada dokonała zwiększenia dochodu? Czemu miał służyć taki zabieg? Kwoty faktycznie nie było. Księgowo zapisany został dochód, a potem zdjęty. Czy takie pismo faktycznie wpłynęło i czy było podstawą podjęcia decyzji najpierw przez Zarząd, a potem przez Radę?

 

Treść udzielonej odpowiedzi na sesji:

Przed 31 grudnia 2012r. zobowiązania Szpitala w Dębnie , których termin płatności mieścił się w roku 2012 zostały zaplanowane po stronie wydatków w wysokości szacowanej 3 mln zł. Cała wartość tych zobowiązań planowana była do spłaty z uznanej dotacji przez Ministerstwo Zdrowia z uzyskanych dochodów, stąd po stronie dochodów plan określono w wysokości  3 mln zł.

 

 

Treść udzielonej odpowiedzi na sesji:

Starosta Myśliborski - Arkadiusz Mazepa

odnośnie kwestii poruszanych przez radnego Wojtkiewicza dot. kwoty 3.000.000 zł przekazał, że odpowiedź zostanie udzielona radnemu na piśmie. Zauważył, że jeśli jest mowa o kwocie 3.000.000 zł i o słowie „dotacja” to mówi się o klasyfikacji budżetowej budżetu roku 2012. W tej samej klasyfikacji budżetowej jest to w roku 2013. 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Sobiegraj 26-02-2013 08:16
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dagmara Gembiak 26-02-2013
Ostatnia aktualizacja: Marek Sobiegraj 28-03-2013 12:33