Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Myśliborzu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

616/2013 w sprawie realizacji projektu "Pomocna Dłoń"

Zgłoszona  przez Pana Wojciecha Wojtkiewicza interpelacja na XXXII sesji Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 12 lutego 2013r.

w sprawie realizacji projektu „Pomocna Dłoń”

Treść zapytania:

Treść zapytania:Z protokołu z poprzedniej sesji wynika, że została złożona przeze mnie interpelacja w sprawie Projektu Pomocna Dłoń, na którą nie została udzielona odpowiedź.
W związku z tym proszę o jej uzupełnienie.

Na poprzedniej sesji w m-cu listopadzie mówiłem o Projekcie „Pomocna Dłoń”, zadanie „Aktywna Integracja”. Na plan 235.000 zł wykonano  na koniec listopada 0 zł. Firma CDRS.PL. wyłoniona w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nieprawidłowo realizowała swoje części zamówienia. Wówczas pytałem Starostę, czy dokonano analizy ryzyka oraz jakie działania podjął Zarząd. Nie otrzymałem odpowiedzi na te pytania. Ponawiam te pytania, dodatkowo proszę poinformować, jaki jest stopień realizacji tego projektu na koniec roku. Czy wszystkie zadania udało się zrealizować zgodnie z harmonogramem. Dlaczego nie udzielono tej odpowiedzi?

Treść udzielonej odpowiedzi na sesji:

W dniu 12.12.2012 roku została Panu udzielona na powyższą interpelację następująca odpowiedź:

„Postępowanie o udzielenie zamówienia w tym przedmiocie było kolejnym postępowaniem  w tym zakresie przedmiotowym z uwagi na fakt, iż wykonawca który został wybrany                    w ostatniej procedurze uchylił się od podpisania umowy w częściach objętym nowym przetargiem. W związku z powyższym konieczne było rozpisanie kolejnego przetargu którym były już zainteresowane firmy i składały na te części oferty cenowe. Z uwagi na zbliżający się czas zakończenia projektu podjęta została decyzja o skróceniu terminu składania ofert do czego zamawiający był uprawiony. Postępowanie prowadzone jest bowiem w trybie art. 39 i nast. w związku z art. 5 ust.1, który w przypadku usług niepriorytetowych (a do takich zalicza się usługi szkoleniowe i edukacyjne) dopuszcza możliwość nie stosowania przepisów ustawy dotyczących miedzy innymi „terminów składania ofert”. Tym samym z pełną odpowiedzialnością stwierdzić należało, iż wyznaczony przez Zamawiającego termin był zgodny z przepisami ustawy PZP i był wystarczający na przygotowanie i złożenie ofert, których w danym postępowaniu było 7. Wydatkowanie na poziomie 0 zł jest związane z faktem, iż realizacja umów jeszcze  20 grudnia 2012 r. Przygotowanie postępowań trwało nieco dłużej, ze względu na fakt, iż w ubiegłym roku postępowania były prowadzone tylko dla PCPR Myślibórz, zaś w tym roku było blisko 40 części zamówienia dla Lidera i wszystkich partnerów czyli nie jest w żaden sposób związane z nadzorem ani doświadczeniem w tej sprawie”.

 

Ponadto informuję, że zarządzanie ryzykiem odbywało się przez cały czas realizacji projektu. Stale podejmowane były działania zaradcze. Dzięki odpowiedniemu zarządzaniu wszystkie zadania zaplanowane w ramach projektu zostały zrealizowane do końca grudnia 2012r. Wydatkowanie środków  w ramach realizacji zadania Aktywna Integracja projektu „Pomocna dłoń” nastąpiło w miesiącu listopadzie i grudniu 2012 r. po zakończeniu realizacji umów przez Wykonawców. Łączna wartość zawartych umów przez PCPR w ramach ww. zadania wyniosła 194 223 ,00 zł, nieco poniżej zakładanych w budżecie projektu kosztów, co wynikło z przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych w trybie art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych. Firma CDRS.PL, była jednym z siedmiu wykonawców realizujących szkolenia w ramach Aktywnej Integracji. Firma zakończyła swoją część szkoleń w wyznaczonym w umowie terminie, jednak za nienależyte wykonanie umowy została ukarana karą umowną w wysokości 25% łącznej kwoty brutto wszystkich części. Z tego powodu kwota ostatecznie wydatkowana na realizację Aktywnej Integracji przez PCPR jest niższa niż wartość podpisanych umów.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Sobiegraj 20-02-2013 12:30
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dagmara Gembiak 20-02-2013
Ostatnia aktualizacja: Marek Sobiegraj 26-02-2013 07:46