herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

613/2012 w sprawie zaprzestania płacenia rat kapitałowych kredytu za miesiąc wrzesień, październik i listopad 2012 roku dla ReifeisenBank Polska S.A. Odział Szczecin:

Zgłoszona  przez Pana Tomasza Jaremę interpelacja na XXXI sesji Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 19 grudnia 2012r.

w sprawiezaprzestania płacenia rat kapitałowych kredytu za miesiąc wrzesień, październik i listopad 2012 roku dla ReifeisenBank Polska S.A. Odział Szczecin:

Treść zapytania:

Zarząd Powiatu na posiedzeniu w dniu 27.09.2012r. rozpatrywał wniosek Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Dębnie dotyczący dokonania zapłaty raty kapitału i odsetek za miesiąc wrzesień 2012 roku od kredytu długoterminowego w ReifeisenBank Polska S.A. Odział Szczecin ogółem kwota 98 814,79 zł  z terminem płatności do 28.09.2012r. Zarząd Powiatu zgodnie z propozycja Skarbnika Powiatu zdecydował by SPZOZ Szpital Powiatowy w Dębnie rozważył możliwość zapłaty raty kapitałowej wraz z odsetkami od kredytu długoterminowego. Dlaczego Zarząd Powiatu Myśliborskiego zaprzestał płacenia rat kapitałowych kredytu za miesiąc wrzesień, październik i listopad 2012 roku dla ReifeisenBank Polska S.A. Odział Szczecin?

Treść udzielonej odpowiedzi na sesji:

Skarbnik Powiatu - Alicja Karczewska

przekazała, że kwota 3.000.000 zł dotyczy pokrycia zobowiązań publiczno-prawnych przejętych w związku z przekształceniem Szpitala w Dębnie. Wynika to z zawartych ugod. Będą to wymagalne zobowiązania, które zostaną umieszczone pod każdym sprawozdaniem za rok bieżący, chyba że Powiat szybciej otrzyma dotację.

Kolejno poinformowała, że w miesiącu październiku i listopadzie br. przenoszone były środki finansowe i zostały zabezpieczone na odsetki i raty kapitałowe, wspomagając jednostki, którym brakowało środków. Obecnie należy powrócić to tego tematu i zabezpieczyć kwotę 135.000 zł. Powiat dąży do zawarcie ugody. Wartość ponad 6.000.000 zł jest zobowiązaniem Szpitala, które przejął Powiat.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Sobiegraj 20-02-2013 11:49
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dagmara Gembiak 20-02-2013
Ostatnia aktualizacja: - 20-02-2013 11:49