herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

OGŁOSZENIE DYREKTORA POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W MYŚLIBORZU

działając na podstawie pełnomocnictwa szczególnego stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 129/523/2013 Zarządu Powiatu w Myśliborzu z dnia 16 stycznia 2013 r. ogłasza, na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 ze zm.), ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 149 poz. 887 ze zm.) oraz Uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu Nr XXIX/263/2012 w sprawie współpracy Powiatu Myśliborskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013

 

otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu prowadzenia rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej - prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14 wychowanków

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Sobiegraj 05-02-2013 13:10
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 05-02-2013
Ostatnia aktualizacja: Marek Sobiegraj 05-02-2013 14:19