Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Myśliborzu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Nr 57 w sprawie określenia zasad (polityki) rachunkowości w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu 2014-01-20 07:39
dokument Nr 56 zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminów wewnętrznych komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Myśliborzu 2014-01-20 07:34
dokument Nr 55 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji 2013-12-11 12:11
dokument Nr 54 w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy 2013-12-11 12:10
dokument Nr 53 zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 Euro 2013-12-11 12:09
dokument Nr 52 zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminów wewnętrznych komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Myśliborzu 2013-12-04 13:55
dokument Nr 51 zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminów wewnętrznych komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Myśliborzu 2013-12-04 13:53
dokument Nr 50 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia procedury zarządzania ryzykiem w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu 2013-12-04 13:45
dokument Nr 49 w sprawie ustalenia Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu oraz na wolne stanowiska kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych. 2013-11-19 07:30
dokument Nr 48 zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia instrukcji postępowania z kluczami oraz zabezpieczenia pomieszczeń w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu 2013-11-19 07:25
dokument Nr 47 w sprawie powołania zespołu ds. opracowania projektu Strategii Rozwoju Edukacji w Powiecie Myśliborskim na lata 2014 - 2020 2013-11-19 07:20
dokument Nr 46 w sprawie powołania Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Myśliborzua konkursu "Znak Rozpoznawczy Powiatu Myśliborskiego". 2013-10-30 13:53
dokument Nr 45 w sprawie powołania komisji ds. rozstrzygnięcia konkursu "Znak Rozpoznawczy Powiatu Myśliborskiego". 2013-10-30 13:52
dokument Nr 44 w sprawie powołania Kadry Zarządzającej Projektem 2013-10-11 12:53
dokument Nr 43 w sprawie powołania Zespołu do spraw zarządzania ryzykiem 2013-10-04 07:55
dokument Nr 42 w sprawie powołania Zespołu Kontrolnego do przeprowadzenia kontroli doraźnej w podległej jednostce organizacyjnej Powiatu Myśliborskiego 2013-10-04 07:54
dokument Nr 41 w sprawie powołania zespołu opiniującego projekt regulaminu wynagradzania nauczycieli 2013-10-01 11:04
dokument Nr 40 zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia instrukcji obiegu dokumentów finansowo-księgowych i kontroli dokumentowania operacji gospodarczych w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu. 2013-09-20 08:55
dokument Nr 39 w sprawie wprowadzenia procedury przeciwdziałania mobbingowi w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu 2013-09-18 07:29
dokument Nr 38 w sprawie ustalenia Regulaminu premiowania Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myśliborzu 2013-09-18 07:26
dokument Nr 37 w sprawie powołania grupy samooceny Wspólnej Metody Oceny (CAF) 2013-09-18 07:25
dokument Nr 36 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu 2013-09-11 14:33
dokument Nr 35 w sprawie powołania komisji ds. rozstrzygnięcia konkursu "Najpiękniejszy Wieniec Dożynkowy" 2013-08-30 14:53
dokument Nr 34 w sprawie wyznaczenia organizatora rodzinnej pieczy zastępczej w Powiecie Myśliborskim 2013-08-30 14:50
dokument Nr 33 w sprawie powołania Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej 2013-08-30 14:49
dokument Nr 32 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu 2013-08-02 11:16
dokument Nr 31 zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminów wewnętrznych komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Myśliborzu 2013-08-19 13:30
dokument Nr 30 zmieniające zarządzenie w sprawie maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników jednostek budżetowych Powiatu Myśliborskiego 2013-08-01 14:37
dokument Nr 29 zmieniające zarządzenie w sprawie zatwierdzenia planu kontroli ośrodków szkolenia kierowców na 2013r. 2013-07-24 14:49
dokument Nr 28 zmieniające zarządzenie w sprawie zatwierdzenia planu kontroli na rok 2013. 2013-07-24 14:48
dokument Nr 27 w sprawie powołania Pełnomocnika Starosty Myśliborskiego ds. promocji powiatu i współpracy z organizacjami pozarządowymi 2013-07-24 14:47
dokument Nr 26 w sprawie powołania Pełnomocnika Starosty Myśliborskiego ds. kontaktów z mediami 2013-07-24 14:46
dokument Nr 25 w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu dzierżawnego za 1 ha gruntów pod wodami stojącymi (Ws) 2013-07-24 14:45
dokument Nr 24 w sprawie wprowadzenia instrukcji w sprawie gospodarki kasowej w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu 2013-06-27 11:52
dokument Nr 23 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Kontrolnego do przeprowadzenia kontroli problemowej w podległej jednostce organizacyjnej Powiatu Myśliborskiego 2013-06-27 11:50
dokument Nr 22 zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia "Polityki bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu", "Instrukcji zarządzania systemem informatycznym Starostwa Powiatowego w Myśliborzu oraz "Instrukcji zarządzania systemem informatycznym Pojazd i Kierowca w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu. 2013-06-25 07:24
dokument Nr 21 w sprawie powołania Zespołu Kontrolnego do przeprowadzenia kontroli problemowej w podległej jednostce organizacyjnej Powiatu Myśliborskiego 2013-05-23 07:55
dokument Nr 20 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Zarządzającego ds. Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Powiatu Myśliborskiego 2013-05-22 08:00
dokument Nr 19 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu 2013-04-29 08:26
dokument Nr 18 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej 2013-04-29 08:25
dokument Nr 17 w sprawie powołania Powiatowej Rady Zatrudnienia na kadencję w latach 2013/2017 2013-04-29 08:22
dokument Nr 16 w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy 2013-04-29 08:17
dokument Nr 15 zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminów wewnętrznych komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Myśliborzu 2013-04-03 09:54
dokument Nr 14 w sprawie zatwierdzenia planu kontroli ośrodków szkolenia kierowców na 2013 rok 2013-03-28 11:44
dokument Nr 13 w sprawie wprowadzenia instrukcji obiegu dokumentów finansowo-księgowych i kontroli dokumentowania operacji gospodarczych w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu 2013-03-28 11:42
dokument Nr 12 w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Wydziału Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych na 2013 rok 2013-03-14 13:02
dokument Nr 11 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej celem przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą 2013-03-06 13:21
dokument Nr 10 w sprawie powołania Zespołu ds. Wdrażania Strategii 2013-03-06 13:15
dokument Nr 9 w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę dla kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Myśliborskiego 2013-03-01 12:53
dokument Nr 8 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej 2013-03-01 12:51
dokument Nr 7 w sprawie ustalenia dysponentów środków budżetowych określonych w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Myśliborzu na 2013 rok 2013-02-20 11:16
dokument Nr 6 w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Somatycznie Chorych w Myśliborzu w 2013r. 2013-02-20 11:12
dokument Nr 5 w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Powiatu Myśliborskiego w 2013 roku 2013-02-19 13:51
dokument Nr 4 w sprawie nadzoru nad jednostkami pomocy społecznej, systemu pieczy zastępczej oraz warsztatem terapii zajęciowej w Powiecie Myśliborskim 2013-02-19 13:50
dokument Nr 3 w sprawie regulaminów wewnętrznych komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Myśliborzu 2013-03-27 15:00
dokument Nr 2 w sprawie powołania Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Myśliborzu 2013-02-12 12:57
dokument Nr 1 w sprawie zatwierdzenia planu kontroli na 2013 rok. 2013-01-28 07:15