Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Myśliborzu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Obwieszczenie Starosty Myśliborskiego o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 2013-12-20 09:18
dokument Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie konsultacji społecznych projektów Planów Zadań Ochronnych (PZO) dla czterech (4) obszarów NATURA 2000 2013-12-17 08:59
dokument Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 4 grudnia 2013 r. w sprawie konsultacji społecznych projektów Planów Zadań Ochronnych (PZO) dla ośmiu (8) obszarów NATURA 2000 2013-12-09 11:38
dokument Starosta Myśliborski zawiadamia że w dniu 5-11-2013r. została wydana Panu Waldemarowi Mitek, Pana Sebastianowi Mitek I Panu Bartłomiejowi Mitek, decyzja Starosty Myśliborskiego nr 443/2013, znak: WB.6740.1.311.2013.MF, dotycząca budowy stanicy wodnej służącej turystyce wodnej /ETAP ? I/ budowa jednego budynku noclegowego, ośmiu budynków typu domek kempingowy, budynku hangaru techniczno-magazynowo-sanitarnego zewnętrznej instalacji wodociągowej, zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej, zewnętrznej linii zasilającej elektroenergetycznej oraz elementów zagospodarowania terenu, nad jeziorem Barlineckim, w miejscowości Moczkowo, gmina Barlinek, na działce o numerze ewidencyjnym gruntu 315/2 ( obręb Moczkowo ). 2013-11-07 09:17
dokument Starosta Myśliborski zawiadamia że w dniu 13-08-2013 r., została wydana decyzja Starosty Myśliborskiego Nr 296/2013 znak: WB.6740.1.247.2013.ASz, udzielająca dla Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Barlinek ul. Tunelowa 56A, 74-320 Barlinek, pozwolenia na budowę obejmującego budowę dwóch zastawek melioracyjnych w miejscowości Okunie, gmina Barlinek, na działce o numerze ewidencyjnym gruntu 117, 118/1 obręb Okunie. 2013-08-19 12:43
dokument Starosta Myśliborski zawiadamia o o przystąpieniu do modernizacji ewidencji gruntów i budynków położonych w obrębie ewidencyjnym Golenice gmina Myślibórz 2013-08-05 14:06
dokument OBWIESZCZENIE STAROSTY MYŚLIBORSKIEGO - Obwieszczenie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej' 2013-07-05 11:31
dokument Obwieszczenie Starosty Łobeskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na pobór wód podziemnych, działka nr 805/1, obr. Boleszkowice, gmina Boleszkowice. 2013-07-02 11:45
dokument Obwieszczenie Starosty Łobeskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na pobór wód podziemnych, działka nr 188/14, obr. Wysoka, gmina Boleszkowice. 2013-07-02 11:45
dokument Obwieszczenie Starosty Łobeskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na pobór i odprowadzanie wód podziemnych, działka nr 598, obr. Namyślin, gmina Boleszkowice. 2013-07-02 11:43
dokument OBWIESZCZENIE STAROSTY MYŚLIBORSKIEGO - Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Dębnie - Budowa dróg wraz z infrastrukturą techniczną 2013-06-24 08:02
dokument Pozwolenie na budowę dotyczące przebudowę odcinka drogi zakładowej HaCon Sp. z o.o. w Barlinku 2013-06-04 08:21
dokument Starosta Myśliborski wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej z a w i a d a m i a o przystąpieniu do modernizacji ewidencji gruntów położonych w obrębie ewidencyjnym Grzymiradz gmina Dębno 2013-05-22 14:55
dokument OBWIESZCZENIE STAROSTY MYŚLIBORSKIEGO 2013-05-15 13:04
dokument Starosta Myśliborski zawiadamia że w dniu 15-04-2013 r., została wydana decyzja Starosty Myśliborskiego Nr 130/2013 znak: WB.6740.1.72.2013.MG, udzielająca dla Przedsiębiorstwa Wodociągowo - Kanalizacyjnego "Płonia" Spółka z o. o. ul. Fabryczna 5, 74-320 Barlinek, pozwolenia na zmianę decyzji pozwolenia na budowę z dnia 21-01-2013 r., Nr 20/2013, znak: BOŚ.6740.1.512.2012.MG obejmującą: zadanie nr 8 - budowa SUW Krzynka, gmina Barlinek, na działkach o nr ew. gruntu: 88, 81/15, 81/18, 81/30 obręb Krzynka, w zakresie: zaprojektowania studni betonowej pod zestaw hydroforowy w budynku SUW, usunięcia pompowni wody uzdatnionej PP1, zmiany posadowienia zbiorników Z1 i Z2 wraz z instalacjami wodociągowymi i kanalizacyjnymi, zaprojektowania nadziemnej obudowy ujęć wody U1 i U2. 2013-06-04 08:21
dokument Informacja do publicznej wiadomości WB - zbiorniki żywic na terenie zakładu HaCon Sp. z o.o 2013-03-19 12:17
dokument Informacja WB do publicznej wiatomości - rozbudowa GPZ Dębno 2013-02-01 09:15
dokument Budowa stacji uzdatniania wody w m. Krzynka 2013-01-28 07:16
dokument Informacja Starosty Myśliborskiego dot. wydania decyzji zmieniającą decyzje pozwolenia na budowę nr 175/2011 2013-01-16 14:47