Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Myśliborzu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
UCHWAŁA NR 183/822/2013 w sprawie zmiany w budżecie i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2013 rok 2014-01-07 13:41
UCHWAŁA NR 182/821/2013 w sprawie zatwierdzenia wyniku Konkursu na realizację zadania z zakresu prowadzenia rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej - prowadzenia placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla maksymalnie 14 wychowanków w roku 2014 2014-01-07 13:40
UCHWAŁA NR 182/820/2013 w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego, zmiany w budżecie i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2013 rok 2014-01-07 13:39
UCHWAŁA NR 182/819/2013 w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Powiatowego Centrum Obsługi Finansowo - Administracyjnej w Myśliborzu 2014-01-07 13:37
UCHWAŁA NR 182/818/2013 w sprawie udzielenia upoważnienia do przeprowadzenia kontroli 2014-01-07 13:36
UCHWAŁA NR 182/817/2013 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 2014-01-07 13:35
UCHWAŁA NR 181/816/2013 w sprawie zmiany w budżecie i w planie finansowym budżetu oraz zmiany w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2013 rok 2013-12-30 14:16
UCHWAŁA NR 179/815/2013 w sprawie skierowania pod obrady XLIII sesji Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2013 2013-12-16 11:30
UCHWAŁA NR 179/814/2013 w sprawie skierowania pod obrady XLIII sesji Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Myśliborskiego 2013-12-16 11:29
UCHWAŁA NR 179/813/2013 w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2013-12-16 11:28
UCHWAŁA NR 179/812/2013 w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2013-12-16 11:27
UCHWAŁA NR 179/811/2013 w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2013-12-16 11:08
UCHWAŁA NR 179/810/2013 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2013-12-16 11:08
UCHWAŁA NR 179/809/2013 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu prowadzenia rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej - prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla maksymalnie 14 wychowanków w 2014 r. 2013-12-16 11:07
UCHWAŁA NR 179/808/2013 w sprawie skierowania pod obrady XLIII sesji Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały w sprawie określenia przypadków, w jakich nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Myśliborski można obniżyć tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć oraz warunki i tryb tego obniżenia 2013-12-16 11:06
UCHWAŁA NR 179/807/2013 s prawie skierowania pod obrady XLIII sesji Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Myśliborskiego w 2014 roku. 2013-12-16 11:04
UCHWAŁA NR 179/806/2013 w sprawie skierowania pod obrady XLIII sesji Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zmianę celu darowizny przekazanej poprzez Powiat Myśliborski Gminie Dębno umową darowizny z dnia 18 stycznia 2000 r. i odstąpienia od jej odwołania 2013-12-16 10:59
UCHWAŁA NR 179/805/2013 w sprawie skierowania pod obrady XLIII sesji Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu 2013-12-16 10:53
UCHWAŁA NR 179/804/2013 w sprawie skierowania pod obrady XLIII sesji Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków i innych obiektów pływających z obszarów wodnych położonych na terenie Powiatu Myśliborskiego. 2013-12-16 10:52
UCHWAŁA NR 179/803/2013 w sprawie zaopiniowania projektu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Barlinek na lata 2013 -2017 z perspektywą na lata 2018-2021 2013-12-16 10:50
UCHWAŁA NR 179/802/2013 w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2013 rok, zmiany w budżecie i w planie finansowym budżetu oraz zmiany planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2013 rok 2013-12-16 10:49
UCHWAŁA NR 179/801/2013 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 2013-12-16 10:48
UCHWAŁA NR 178/800/2013 w sprawie zmiany w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2013 rok 2013-12-03 12:20
UCHWAŁA NR 178/799/2013 w sprawie zmiany planu finansowego i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2013 rok 2013-12-03 12:19
UCHWAŁA NR 177/798/2013 w sprawie udzielenia Dyrektorowi Powiatowego Centrum Obsługi Finansowo - Administracyjnej w Myśliborzu upoważnienia do przeprowadzenia kontroli doraźnej 2013-12-03 12:16
UCHWAŁA NR 177/797/2013 zmieniająca uchwałę w sprawie skierowania pod obrady XLII sesji Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2013-2027 2013-12-03 12:15
UCHWAŁA NR 177/796/2013 w sprawie skierowania pod obrady XLII sesji Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2013 rok 2013-12-03 12:13
UCHWAŁA NR 177/795/2013 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 2013-12-03 12:12
UCHWAŁA NR 177/794/2013 w sprawie skierowania pod obrady XLII sesji Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały w sprawie przystąpienia do partnerskiego, pilotażowego projektu pn.: "Najlepszy w zawodzie" 2013-12-03 12:11
UCHWAŁA NR 176/793/2013 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 2013-12-03 12:09
UCHWAŁA NR 176/792/2013 w sprawie skierowania pod obrady XLII sesji Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2013-2027 2013-12-03 12:03
UCHWAŁA NR 176/791/2013 w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2013 rok, zmiany w budżecie i w planie finansowym budżetu oraz zmiany planu finansowego i w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2013 rok 2013-12-03 11:58
UCHWAŁA NR 176/790/2013 w sprawie wskazania dwóch członków Zarządu do dokonywania czynności prawnych polegających na podpisaniu umowy w sprawie przygotowania, przeprowadzenia i obsługi emisji obligacji 2013-12-03 11:56
UCHWAŁA NR 176/789/2013 w sprawie udzielenia Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu pełnomocnictwa 2013-12-03 11:54
UCHWAŁA NR 176/788/2012 w sprawie skierowania pod obrady XLII sesji Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań w 2013 roku 2013-12-03 11:53
UCHWAŁA NR 175/787/2013 w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2013 rok oraz zmiany planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2013 rok 2013-11-21 10:06
UCHWAŁA NR 175/786/2013 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 2013-11-21 09:43
UCHWAŁA NR 175/785/2013 w sprawie udzielenia upoważnienia 2013-11-21 09:42
UCHWAŁA NR 175/784/2013 w sprawie udzielenia Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu upoważnienia do składania oświadczeń woli związanych z realizacją pilotażowego programu ?Aktywny samorząd? finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 2013-11-21 09:41
UCHWAŁA NR 175/783/2013 w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu 2013-11-21 09:40
UCHWAŁA NR 175/782/2013 w sprawie udzielenia Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu pełnomocnictwa związanego z realizacją projektu "Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej". 2013-11-21 09:39
UCHWAŁA NR 175/781/2013 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa związanego z realizacją partnerskich projektów systemowych 2013-11-21 09:38
UCHWAŁA NR 175/780/2013 w sprawie udzielenia Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu pełnomocnictwa do prowadzenia spraw z zakresu ustalenia odpłatności gmin za pobyt dziecka w pieczy zastępczej 2013-11-21 09:36
UCHWAŁA NR 175/779/2013 w sprawie udzielenia Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu pełnomocnictwa do zawierania porozumień z innymi powiatami w zakresie zapewnienia opieki i wychowania dziecka przebywającego w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej 2013-11-21 09:35
UCHWAŁA NR 175/778/2013 w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu 2013-11-21 09:34
UCHWAŁA NR 175/777/2013 w sprawie skierowania pod obrady XLII sesji Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały w sprawie uczestniczenia Powiatu Myśliborskiego w realizacji projektu "ZSIN ? Budowa Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach ? Faza I" 2013-11-21 09:33
UCHWAŁA NR 175/776/2013 w sprawie wyrażenia opinii o zaliczeniu do kategorii drogi gminnej 2013-11-21 09:32
UCHWAŁA NR 175/775/2013 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 2013-11-21 09:31
UCHWAŁA NR 174/774/2013 w sprawie udzielenia upoważnienia 2013-11-12 12:32
UCHWAŁA NR 174/773/2013 w sprawie skierowania pod obrady XLII sesji Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Powiatu Myśliborskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014" 2013-11-12 12:31
UCHWAŁA NR 174/772/2013 w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej Dla Osób Przewlekle Somatycznie Chorych w Myśliborzu 2013-11-12 12:30
UCHWAŁA NR 174/771/2013 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa związanego z realizacją projektu partnerskiego ?Mamy pomysł dla mamy!? 2013-11-12 12:28
UCHWAŁA NR 174/770/2013 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa związanego z realizacją projektu "Sprawni w pracy" 2013-11-12 12:28
UCHWAŁA NR 173/769/2013 zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego, zmiany w budżecie i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2013 rok oraz zmiany w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2013 rok 2013-11-12 12:26
UCHWAŁA NR 173/768/2013 w sprawie ogłoszenia konkursu, powołania komisji konkursowej a także ustalenia regulaminu konkursu na stanowisko Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu oraz trybu pracy komisji konkursowej 2013-11-12 12:25
UCHWAŁA NR 173/767/2013 w sprawie ustanowienia likwidatora zakładu budżetowego Powiatowy Ośrodek Sportu i Rekreacji "SZKUNER" w Myśliborzu 2013-11-12 12:23
UCHWAŁA NR 173/766/2013 w sprawie wyrażenia opinii o pozbawieniu kategorii dróg powiatowych 2013-11-12 12:22
UCHWAŁA NR 173/765/2013 w sprawie zmiany planu finansowego i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2013 rok 2013-11-12 12:21
UCHWAŁA NR 172/764/2013 zmieniająca uchwałę w sprawie skierowania pod obrady XLI sesji Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały w sprawie przekształcenia zakładu budżetowego pod nazwą Powiatowy Ośrodek Sportu i Rekreacji ?SZKUNER? w Myśliborzu poprzez likwidację w celu utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 2013-11-12 12:20
UCHWAŁA NR 172/763/2013 w sprawie skierowania pod obrady XLI sesji Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2013 rok 2013-11-12 12:19
UCHWAŁA NR 171/762/2013 w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego, zmiany w budżecie i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2013 rok oraz zmiany w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2013 rok 2013-10-31 13:30
UCHWAŁA NR 171/761/2013 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie do używania części nieruchomości przez Spółkę Szpital w Dębnie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Dębnie 2013-10-31 13:29
UCHWAŁA NR 171/760/2013 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie do używania części nieruchomości przez spółkę Szpital w Dębnie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Dębnie 2013-10-31 13:28
UCHWAŁA NR 171/759/2013 w sprawie udzielenia upoważnienia 2013-10-31 13:28
UCHWAŁA NR 171/758/2013 w sprawie udzielenia upoważnienia 2013-10-31 13:27
UCHWAŁA NR 171/757/2013 w sprawie udzielenia upoważnienia 2013-10-31 13:26
UCHWAŁA NR 171/756/2013 w sprawie udzielenia upoważnienia 2013-10-31 13:26
UCHWAŁA NR 171/755/2013 w sprawie udzielenia upoważnienia 2013-10-31 13:25
UCHWAŁA NR 171/754/2013 w sprawie udzielenia upoważnienia 2013-10-31 13:24
UCHWAŁA NR 170/753/2013 w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2013-10-28 15:01
UCHWAŁA NR 170/752/2013 w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2013-10-28 15:00
UCHWAŁA NR 170/751/2013 w sprawie skierowania do konsultacji z organizacjami pozarządowymi projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Powiatu Myśliborskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014" 2013-10-28 14:59
UCHWAŁA NR 170/750/2013 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 2013-10-28 14:59
UCHWAŁA NR 170/749/2013 w sprawie skierowania pod obrady XLI sesji Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały w sprawie zmiany w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2013 rok 2013-10-28 14:58
UCHWAŁA NR 170/748/2013 w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego, zmiany w budżecie i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2013 rok oraz zmiany planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2013 rok 2013-10-28 14:57
UCHWAŁA NR 170/747/2013 w sprawie skierowania pod obrady XLI sesji Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały w sprawie poparcia stanowiska Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego odnośnie wpisania norki amerykańskiej na listę gatunków obcych i inwazyjnych oraz zaostrzenia przepisów przy zakładaniu ferm norki amerykańskiej. 2013-10-28 14:56
UCHWAŁA NR 170/746/2013 w sprawie skierowania pod obrady XLI sesji Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały w sprawie wyrażeniu woli przystąpienia do opracowania i wdrażania planu gospodarki niskoemisyjnej 2013-10-28 14:56
UCHWAŁA NR 170/745/2013 w sprawie skierowania pod obrady XLI sesji Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały w sprawie ustalenia przebiegu dróg powiatowych na terenie Powiatu Myśliborskiego 2013-10-28 14:55
UCHWAŁA NR 170/744/2013 w sprawie skierowania pod obrady XLI sesji Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych za trwały zarząd jednostce organizacyjnej Powiatu Myśliborskiego 2013-10-28 14:54
UCHWAŁA NR 170/743/2013 w sprawie skierowania pod obrady XLI sesji Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały w sprawie przekształcenia zakładu budżetowego pod nazwą Powiatowy Ośrodek Sportu i Rekreacji ?SZKUNER? w Myśliborzu poprzez likwidację w celu utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 2013-10-28 14:53
UCHWAŁA NR 170/742/2013 w sprawie skierowania pod obrady XLI sesji Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zmiany nazwy jednostki organizacyjnej Powiatu Myśliborskiego i nadania statutu 2013-10-28 14:53
UCHWAŁA NR 170/741/2013 w sprawie skierowania pod obrady XLI sesji Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Domowi Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Somatycznie Chorych w Myśliborzu 2013-10-28 14:52
UCHWAŁA NR 170/740/2013 w sprawie skierowania pod obrady XLI sesji Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu 2013-10-28 14:51
UCHWAŁA NR 169/739/2013 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowej Placówki Opiekuńczo ? Wychowawczej w Dębnie 2013-10-16 10:02
UCHWAŁA NR 169/738/2013 w sprawie zmiany planu finansowego i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2013 rok 2013-10-16 10:01
UCHWAŁA NR 169/737/2013 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu 2013-10-16 10:00
UCHWAŁA NR 169/736/2013 zmieniająca uchwałę w sprawie skierowania pod obrady XL sesji Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały w sprawie emisji obligacji Powiatu Myśliborskiego oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu 2013-10-16 09:59
UCHWAŁA NR 168/735/2013 w sprawie skierowania pod obrady XL sesji Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań w 2013 roku 2013-10-09 11:14
UCHWAŁA NR 168/734/2013 w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego, zmiany w budżecie i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2013 rok oraz zmiany w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2013 rok 2013-10-09 11:13
UCHWAŁA NR 168/733/2013 w sprawie skierowania pod obrady XL sesji Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały w sprawie emisji obligacji Powiatu Myśliborskiego oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu 2013-10-09 11:12
UCHWAŁA NR 168/732/2013 w sprawie skierowania pod obrady XL sesji Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2013-2027 2013-10-09 11:12
UCHWAŁA NR 168/731/2013 w sprawie skierowania pod obrady XL sesji Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Myśliborskiego na rok 2013 2013-10-09 11:04
UCHWAŁA NR 168/730/2013 w sprawie skierowania pod obrady XL sesji Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2013 rok 2013-10-09 11:02
UCHWAŁA NR 168/729/2013 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa związanego z realizacją projektu "Uczenie się przez całe życie". 2013-10-09 10:55
UCHWAŁA NR 167/728/2013 w sprawie wszczęcia uproszczonej procedury zlecenia realizacji zadania publicznego pod nazwą "I Kongres Miłosierdzia Bożego" 2013-09-25 12:11
UCHWAŁA NR 167/727/2013 w sprawie zmiany w budżecie i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2013 rok 2013-09-25 12:10
UCHWAŁA NR 167/726/2013 w sprawie wskazania dwóch członków Zarządu do dokonywania czynności prawnych polegających na podpisaniu aneksów do umów kredytowych Nr 29/05/0951/05, Nr 29/06/0202/06, Nr 29/06/1537/06 2013-09-25 12:07
UCHWAŁA NR 167/725/2013 w sprawie skierowania pod obrady XL sesji Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia prawa 2013-09-25 12:06
UCHWAŁA NR 166/724/2013 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 2013-09-19 11:25
UCHWAŁA NR 166/723/2013 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2013 - 2027 2013-09-19 11:24
UCHWAŁA NR 166/722/2013 w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego, zmiany w budżecie i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2013 rok oraz zmiany w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2013 rok 2013-09-19 11:22
UCHWAŁA NR 166/721/2013 w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2013-09-19 11:20
UCHWAŁA NR 166/720/2013 w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2013-09-19 11:19
UCHWAŁA NR 166/719/2013 w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2013-09-19 11:18
UCHWAŁA NR 166/718/2013 w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2013-09-19 11:17
UCHWAŁA NR 165/717/2013 w sprawie wyrażenia opinii o pozbawieniu kategorii dróg powiatowych 2013-09-13 13:00
UCHWAŁA NR 164/716/2013 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Domu Wczasów Dziecięcych w Myśliborzu 2013-09-13 12:58
UCHWAŁA NR 164/715/2013 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dębnie 2013-09-13 12:57
UCHWAŁA NR 164/714/2013 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Myśliborzu 2013-09-13 12:56
UCHWAŁA NR 164/713/2013 w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie dziennika lekcyjnego wyłącznie w formie elektronicznej w Zespole Szkół w Myśliborzu 2013-09-11 14:53
UCHWAŁA NR 164/712/2013 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 2013-09-11 14:52
UCHWAŁA NR 164/711/2013 w sprawie określenia założeń do projektu budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2014 rok. 2013-09-11 14:51
UCHWAŁA NR 164/710/2013 w sprawie zmiany planu finansowego i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2013 rok 2013-09-18 07:22
UCHWAŁA NR 163/709/2013 zmieniająca uchwałę w sprawie skierowania pod obrady XXXIX sesji Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2013 rok 2013-09-11 14:25
UCHWAŁA NR 163/708/2013 zmieniająca uchwałę w sprawie skierowania pod obrady XXXIX sesji Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2013 rok 2013-09-03 08:02
UCHWAŁA NR 163/707/2013 w sprawie skierowania pod obrady XXXIX sesji Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2013-2027 2013-09-03 08:03
UCHWAŁA NR 163/706/2013 w sprawie zmiany w budżecie i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2013 rok 2013-09-03 07:59
UCHWAŁA NR 163/705/2013 zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 2013-09-03 07:56
UCHWAŁA NR 162/704/2013 w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego, zmiany w budżecie i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2013 rok oraz zmiany planu finansowego i w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2013 rok 2013-08-19 13:28
UCHWAŁA NR 162/703/2013 w sprawie udzielenia upoważnienia 2013-08-19 13:25
UCHWAŁA NR 161/702/2013 w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Powiatowego Centrum Obsługi Finansowo - Administracyjnej w Myśliborzu 2013-08-19 13:20
UCHWAŁA NR 161/701/2013 w sprawie skierowania pod obrady XXXIX sesji Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały w sprawie określenia zasad wnoszenia wkładów oraz obejmowania, nabywania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego 2013-08-19 13:23
UCHWAŁA NR 161/700/2013 w sprawie skierowania pod obrady XXXIX sesji Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2013 rok 2013-08-19 13:16
UCHWAŁA NR 161/699/2013 w sprawie przekazania informacji 2013-08-19 13:09
UCHWAŁA NR 161/698/2013 w sprawie skierowania pod obrady XXXIX sesji Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2013 rok 2013-08-19 13:06
UCHWAŁA NR 161/697/2013 w sprawie skierowania pod obrady XXXIX sesji Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie określenia i zasad rozliczania obowiązkowego tygodniowego wymiaru zajęć oraz udzielenia i rozmiaru zniżek dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Myśliborski 2013-08-19 13:23
UCHWAŁA NR 161/696/2013 w sprawie skierowania pod obrady XXXIX sesji Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie uchwalenia "Powiatowego Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Myśliborskiego na lata 2013-2016 z perspektywą na lata 2017 - 2020" 2013-08-19 13:04
UCHWAŁA NR 161/695/2013 w sprawie skierowania pod obrady XXXIX sesji Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały w sprawie określenia przypadków, w jakich nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Myśliborski można obniżyć tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć oraz warunki i tryb tego obniżenia 2013-08-19 13:02
UCHWAŁA NR 161/694/2013 w sprawie skierowania pod obrady XXXIX sesji Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego ? Powiatowego Ośrodka Sportu i Rekreacji "Szkuner" w Myśliborzu 2013-08-19 13:01
UCHWAŁA NR 161/693/2013 w sprawie skierowania pod obrady XXXIX sesji Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Myśliborskiego w 2013 roku 2013-08-19 13:21
UCHWAŁA NR 161/692/2013 w sprawie skierowania pod obrady XXXIX sesji Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Myśliborskiego na lata 2013-2015" 2013-08-19 13:22
UCHWAŁA NR 160/691/2013 w sprawie powołania Zespołu koordynującego realizację "Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Myśliborskiego na lata 2013-2015" 2013-08-19 09:45
UCHWAŁA NR 160/690/2013 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Barlinku. 2013-08-19 09:39
UCHWAŁA NR 160/689/2013 w sprawie skierowania pod obrady XXXIX sesji Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Myśliborskiego. 2013-08-19 09:31
UCHWAŁA NR 159/688/2013 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. kpt. hm. Andrzeja Romockiego ,,Morro" w Barlinku 2013-08-19 09:17
UCHWAŁA NR 159/687/2013 w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego, zmiany w budżecie i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2013 rok oraz zmiany planu finansowego i w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2013 rok 2013-08-02 10:46
UCHWAŁA NR 159/686/2013 w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Somatycznie Chorych w Myśliborzu 2013-08-02 10:44
UCHWAŁA NR 159/685/2013 w sprawie udzielenia upoważnienia 2013-08-02 10:43
UCHWAŁA NR 158/684/2013 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2013-08-01 13:21
UCHWAŁA NR 158/683/2013 w sprawie ogłoszenia konkursu, powołania komisji konkursowej a także ustalenia regulaminu konkursu na stanowisko Dyrektora Powiatowego Centrum Obsługi Finansowo - Administracyjnej w Myśliborzu oraz trybu pracy komisji konkursowej 2013-07-25 08:45
UCHWAŁA NR 158/682/2013 w sprawie podpisania porozumienia dotyczącego stanowiska Dyrektora Powiatowego Centrum Obsługi Finansowo - Administracyjnej w Myśliborzu. 2013-07-25 08:44
UCHWAŁA NR 158/681/2013 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa związanego z realizacją projektu "Zielone światło - program aktywizacji osób niepełnosprawnych z powiatu myśliborskiego" - II edycja 2013-07-25 08:42
UCHWAŁA NR 157/680/2013 w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Ośrodka Sportu i Rekreacji "Szkuner" w Myśliborzu do dokonania czynności związanych z przejęciem mienia likwidowanego Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Barlinku 2013-07-25 08:39
UCHWAŁA NR 157/679/2013 w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego, zmiany w budżecie i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2013 rok 2013-07-25 08:38
UCHWAŁA NR 157/678/2013 w sprawie zmiany w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2013 rok 2013-07-25 08:36
UCHWAŁA NR 157/677/2013 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu 2013-07-25 08:35
UCHWAŁA NR 157/676/2013 w sprawie udzielenie pełnomocnictwa 2013-07-25 08:33
UCHWAŁA NR 156/675/2013 w sprawie zmiany w budżecie i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2013 rok 2013-07-21 23:20
UCHWAŁA NR 156/674/2013 w sprawie skierowania pod obrady XXXVIII sesji Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Myśliborskiego na rok 2013 2013-07-21 23:17
UCHWAŁA NR 156/673/2013 w sprawie skierowania pod obrady XXXVIII sesji Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały w sprawie zmiany w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2013 rok 2013-07-21 23:14
UCHWAŁA NR 155/672/2013 w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu 2013-07-21 23:12
UCHWAŁA NR 155/671/2013 w sprawie unieważnienia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. kpt. hm. Andrzeja Romockiego "Morro" w Barlinku 2013-07-21 23:10
UCHWAŁA NR 155/670/2013 w sprawie unieważnienia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. kpt. hm. Andrzeja Romockiego "Morro" w Barlinku 2013-07-21 23:22
UCHWAŁA NR 155/669/2013 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia terminów przerw w pracy poradni psychologiczno - pedagogicznych w okresie ferii letnich w roku 2013 2013-07-21 23:06
UCHWAŁA NR 154/668/2013 w sprawie zmiany planu finansowego i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2013 rok 2013-07-17 08:16
UCHWAŁA NR 154/667/2013 w sprawie przyjęcia i podpisania skonsolidowanego bilansu jednostki samorządu terytorialnego - Powiatu Myśliborskiego za 2012 rok 2013-07-17 08:10
UCHWAŁA NR 153/666/2013 zmieniająca uchwałę w sprawie skierowania pod obrady XXXVII sesji Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2013-2027 2013-07-15 08:04
UCHWAŁA NR 153/665/2013 w sprawie sporządzania skonsolidowanego bilansu Powiatu Myśliborskiego 2013-07-12 07:36
UCHWAŁA NR 153/664/2013 w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego, zmiany w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2013 rok oraz zmiany planu finansowego i w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2013 rok 2013-07-12 07:35
UCHWAŁA NR 153/663/2013 w sprawie skierowania pod obrady XXXVII sesji Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2013 Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Barlinku 2013-07-12 07:32
UCHWAŁA NR 153/662/2013 w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2013-07-12 07:30
UCHWAŁA NR 152/661/2013 zmieniająca uchwałę w sprawie skierowania pod obrady XXXVII sesji Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2013-2027 2013-07-12 07:29
UCHWAŁA NR 152/660/2013 zmieniająca uchwałę w sprawie skierowania pod obrady XXXVII sesji Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2013 rok 2013-07-12 07:27
UCHWAŁA NR 152/659/2013 w sprawie zmiany w budżecie i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2013 rok 2013-07-12 07:26
UCHWAŁA NR 152/658/2013 w sprawie skierowania pod obrady XXXVII sesji Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia Powiatowego Centrum Obsługi Finansowo-Administracyjnej w Myśliborzu 2013-07-12 07:24
UCHWAŁA NR 152/657/2013 w sprawie skierowania pod obrady XXXVII sesji Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań w 2013 roku 2013-07-12 07:23
UCHWAŁA NR 152/656/2013 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. kpt. hm. Andrzeja Romockiego "Morro" w Barlinku 2013-07-12 07:21
UCHWAŁA NR 152/655/2013 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa związanego z realizacją projektu "50+ na plus!"I edycja 2013-07-12 07:18
UCHWAŁA NR 152/654/2013 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa procesowego 2013-07-12 07:15
UCHWAŁA NR 151/653/2013 w sprawie skierowania pod obrady XXXVII sesji Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2012 Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Dębnie 2013-06-24 08:42
UCHWAŁA NR 151/652/2013 w sprawie skierowania pod obrady XXXVII sesji Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2013-2027 2013-06-24 08:40
UCHWAŁA NR 151/651/2013 w sprawie skierowania pod obrady XXXVII sesji Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2013 rok 2013-06-24 08:30
UCHWAŁA NR 151/650/2013 w sprawie skierowania pod obrady XXXVII sesji Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2013 rok 2013-06-24 08:24
UCHWAŁA NR 151/649/2013 w sprawie skierowania pod obrady XXXVII sesji Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2012 Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Barlinku 2013-06-24 08:21
UCHWAŁA NR 151/648/2013 w sprawie skierowania pod obrady XXXVII sesji Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2012 rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2012 rok 2013-06-24 08:19
UCHWAŁA NR 151/647/2013 w sprawie skierowania pod obrady XXXVII sesji Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia i nadania statutu samorządowemu zakładowi budżetowemu pod nazwą Powiatowy Ośrodek Sportu i Rekreacji "Szkuner" w Myśliborzu 2013-06-24 08:18
UCHWAŁA NR 151/646/2013 w sprawie skierowania pod obrady XXXVII sesji Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Myśliborskiego w 2013 roku 2013-06-24 08:15
UCHWAŁA NR 151/645/2013 w sprawie wyrażenia opinii o pozbawieniu kategorii dróg powiatowych i zaliczeniu do kategorii dróg powiatowych 2013-06-24 08:14
UCHWAŁA NR 150/644/2013 w sprawie wyrażenia opinii o pozbawieniu kategorii dróg powiatowych i zaliczeniu do kategorii dróg powiatowych 2013-06-24 08:12
UCHWAŁA NR 150/643/2013 w sprawie wyboru ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Myśliborskiego w 2013 roku w zakresie wspierania i rozpowszechniania kultury fizycznej i sportu. 2013-06-24 08:10
UCHWAŁA NR 150/642/2013 w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego, zmiany w budżecie i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2013 rok oraz zmiany w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2013 rok 2013-06-11 11:31
UCHWAŁA NR 150/641/2013 w sprawie udzielenia upoważnienia 2013-06-11 11:27
UCHWAŁA NR 150/640/2013 w sprawie określenia zasad rozliczania wykorzystania dotacji przedmiotowej przyznanej samorządowemu zakładowi budżetowemu ? Powiatowemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji "Szkuner" w Myśliborzu 2013-06-11 11:26
UCHWAŁA NR 150/639/2013 w sprawie wyrażenia opinii o pozbawieniu kategorii drogi powiatowej 2013-06-11 11:22
UCHWAŁA NR 150/638/2013 w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Barlinku 2013-06-11 11:19
UCHWAŁA NR 150/637/2013 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. kpt. hm. Andrzeja Romockiego "Morro" w Barlinku 2013-06-11 11:18
UCHWAŁA NR 150/636/2013 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 2013-06-11 11:16
UCHWAŁA NR 150/635/2013 w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Myśliborzu 2013-06-11 11:14
UCHWAŁA NR 149/634/2013 w sprawie udzielenia upoważnienia 2013-06-11 10:04
UCHWAŁA NR 149/633/2013 w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego oraz zmiany w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2013 rok 2013-06-06 09:41
UCHWAŁA NR 147/632/2013 w sprawie skierowania pod obrady XXXVI sesji Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2013-2027 2013-05-29 13:06
UCHWAŁA NR 147/631/2013 w sprawie skierowania pod obrady XXXVI sesji Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały w sprawie utworzenia Powiatowego Centrum Obsługi Finansowo-dministracyjnej w Myśliborzu 2013-05-29 13:04
UCHWAŁA NR 147/630/2013 w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego, zmiany w budżecie i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2013 rok oraz zmiany planu finansowego i w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2013 rok 2013-05-29 13:10
UCHWAŁA NR 147/629/2013 w sprawie udzielenia upoważnienia 2013-05-29 12:59
UCHWAŁA NR 147/628/2013 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 2013-05-29 12:57
UCHWAŁA NR 147/627/2013 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa procesowego 2013-05-29 12:54
UCHWAŁA NR 146/626/2013 w sprawie zmiany w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2013 rok 2013-05-21 07:26
UCHWAŁA NR 146/625/2013 w sprawie wyrażenia opinii o pozbawieniu kategorii drogi powiatowej 2013-05-21 07:25
UCHWAŁA NR 146/624/2013 w sprawie wyrażenia opinii o pozbawieniu kategorii drogi powiatowej 2013-05-21 07:24
UCHWAŁA NR 146/623/2013 w sprawie wyrażenia opinii o pozbawieniu kategorii drogi powiatowej 2013-05-21 07:22
UCHWAŁA NR 146/622/2013 w sprawie wyrażenia opinii o pozbawieniu kategorii drogi powiatowej 2013-05-21 07:18
UCHWAŁA NR 146/621/2013 w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. opiniowania ofert o wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Myśliborskiego w 2013 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu 2013-05-21 07:17
UCHWAŁA NR 145/620/2013 w sprawie zmiany w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2013 rok 2013-05-09 11:41
UCHWAŁA NR 145/619/2013 w sprawie zmiany w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2013 rok 2013-05-09 11:39
UCHWAŁA NR 144/618/2013 w sprawie udzielenia upoważnienia 2013-05-07 13:34
UCHWAŁA NR 144/617/2013 w sprawie udzielenia upoważnienia 2013-05-07 13:32
UCHWAŁA NR 144/616/2013 w sprawie udzielenia upoważnienia 2013-05-07 13:32
UCHWAŁA NR 144/615/2013 w sprawie udzielenia upoważnienia 2013-05-07 13:31
UCHWAŁA NR 144/614/2013 w sprawie udzielenia upoważnienia 2013-05-07 13:30
UCHWAŁA NR 144/613/2013 w sprawie udzielenia upoważnienia 2013-05-07 13:28
UCHWAŁA NR 144/612/2013 w sprawie udzielenia upoważnienia 2013-05-07 13:27
UCHWAŁA NR 144/611/2013 w sprawie udzielenia upoważnienia 2013-05-07 13:26
UCHWAŁA NR 144/610/2013 w sprawie udzielenia upoważnienia 2013-05-07 13:25
UCHWAŁA NR 144/609/2013 w sprawie udzielenia upoważnienia 2013-05-07 13:21
UCHWAŁA NR 144/608/2013 w sprawie udzielenia upoważnienia 2013-05-06 07:38
UCHWAŁA NR 144/607/2013 w sprawie udzielenia upoważnienia 2013-05-06 07:35
UCHWAŁA NR 144/606/2013 w sprawie udzielenia upoważnienia 2013-05-06 07:33
UCHWAŁA NR 144/605/2013 w sprawie udzielenia upoważnienia 2013-05-06 07:31
UCHWAŁA NR 144/604/2013 w sprawie udzielenia upoważnienia 2013-05-06 07:28
UCHWAŁA NR 144/603/2013 w sprawie udzielenia upoważnienia 2013-05-06 07:26
UCHWAŁA NR 144/602/2013 w sprawie zmiany w budżecie i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2013 rok 2013-05-06 07:24
UCHWAŁA NR 144/601/2013 w sprawie skierowania pod obrady XXXV sesji Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych za trwały zarząd jednostce organizacyjnej Powiatu Myśliborskiego 2013-05-06 07:20
UCHWAŁA NR 144/600/2013 w sprawie skierowania pod obrady XXXV sesji Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Myśliborskiego w 2013 roku 2013-05-06 07:17
UCHWAŁA NR 143/599/2013 w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego oraz zmiany w budżecie i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2013 rok 2013-04-24 22:13
UCHWAŁA NR 143/598/2013 w sprawie ustalenia wysokości dotacji na 2013 rok dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych funkcjonujących na terenie Powiatu Myśliborskiego 2013-04-24 22:11
UCHWAŁA NR 142/597/2013 w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej z siedzibą w Dębnie 2013-04-17 11:06
UCHWAŁA NR 142/596/2013 w sprawie ustalenia stawek czynszu za najem lokali użytkowych oraz lokali mieszkal-nych stanowiących mienie Powiatu Myśliborskiego. 2013-04-17 11:05
UCHWAŁA NR 142/595/2013 w sprawie skierowania pod obrady XXXV sesji Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Myśliborskiego 2013-04-17 11:05
UCHWAŁA NR 142/594/2013 w sprawie skierowania pod obrady XXXV sesji Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały w sprawie zmiany w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2013 rok 2013-04-17 11:04
UCHWAŁA NR 142/593/2013 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu "Powiatowego Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Myśliborskiego na lata 2013-2016 z perspektywą na lata 2017-2020" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko tego projektu 2013-04-17 11:03
UCHWAŁA NR 142/592/2013 w sprawie skierowania pod obrady XXXV sesji Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie wprowadzenia zakazu lub ograniczeń używania jednostek pływających lub niektórych ich rodzajów na zbiornikach powierzchniowych wód stojących oraz na wodach płynących położonych na terenie Powiatu Myśliborskiego. 2013-04-17 11:01
UCHWAŁA NR 142/591/2013 w sprawie skierowania pod obrady XXXV sesji Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego - Powiatowego Ośrodka Sportu i Rekreacji "Szkuner" w Myśliborzu na 2013 rok 2013-04-17 11:00
UCHWAŁA NR 142/590/2013 w sprawie ustalenia terminów przerw w pracy poradni psychologiczno-pedagogicznych w okresie ferii letnich w roku 2013 2013-04-17 10:59
UCHWAŁA NR 142/589/2013 w sprawie wyboru ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Myśliborskiego w 2013 roku w zakresie edukacji przyrodniczej, turystycznej i krajoznawczej oraz wypoczynku dzieci i młodzieży. 2013-04-17 10:58
UCHWAŁA NR 142/588/2013 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2013 roku. 2013-04-17 10:57
UCHWAŁA NR 142/587/2013 w sprawie naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowej w otwartym konkursie ofert na rok 2013. 2013-04-17 10:56
UCHWAŁA NR 141/586/2013 w sprawie zmiany w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2013 rok 2013-04-17 10:54
UCHWAŁA NR 141/585/2013 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 2013-04-17 10:51
UCHWAŁA NR 141/584/2013 w sprawie udzielenia upoważnienia 2013-04-17 10:51
UCHWAŁA NR 141/583/2013 w sprawie udzielenia upoważnienia 2013-04-17 10:50
UCHWAŁA NR 141/582/2013 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa procesowego 2013-04-17 10:49
UCHWAŁA NR 141/581/2013 w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu 2013-04-17 10:47
UCHWAŁA NR 141/580/2013 w sprawie wyrażenia opinii o zaliczeniu do kategorii drogi gminnej 2013-04-17 10:45
UCHWAŁA NR 140/579/2013 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2012 rok oraz informacji o stanie mienia Powiatu Myśliborskiego 2013-04-12 13:05
UCHWAŁA NR 140/578/2013 w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego, zmiany w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2013 rok oraz zmiany planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2013 rok 2013-04-12 13:03
UCHWAŁA NR 140/577/2013 w sprawie zmiany planu finansowego i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2013 rok 2013-04-12 13:08
UCHWAŁA NR 139/576/2013 w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego, zmiany w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2013 rok oraz zmiany planu finansowego i w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2013 rok 2013-04-08 12:55
UCHWAŁA NR 139/575/2013 w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. opiniowania ofert o wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Myśliborskiego w 2013 roku w zakresie edukacji przyrodniczej, turystycznej i krajoznawczej oraz wypoczynku dzieci i młodzieży 2013-04-08 12:54
UCHWAŁA NR 139/574/2013 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa procesowego 2013-04-08 12:54
UCHWAŁA NR 139/573/2013 zmieniająca uchwałę w sprawie organizacji roku szkolnego w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Myśliborski 2013-04-08 12:53
UCHWAŁA NR 139/572/2013 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 2013-04-08 12:52
UCHWAŁA NR 139/571/2013 w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2013-04-08 12:51
UCHWAŁA NR 139/570/2013 w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2013-04-08 12:51
UCHWAŁA NR 139/569/2013 w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Powiatowego Ośrodka Sportu i Rekreacji "Szkuner" w Myśliborzu 2013-04-08 12:50
UCHWAŁA NR 139/568/2013 w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Dębnie 2013-04-08 12:56
UCHWAŁA NR 139/567/2013 w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Barlinku 2013-04-08 12:55
UCHWAŁA NR 139/566/2013 w sprawie zmiany w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2013 rok 2013-04-08 12:46
UCHWAŁA NR 139/565/2013 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 2013-04-08 12:46
UCHWAŁA NR 139/564/2013 w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2013-04-08 12:45
UCHWAŁA NR 139/563/2013 w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2013-04-08 12:44
UCHWAŁA NR 137/562/2013 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa procesowego 2013-03-20 12:56
UCHWAŁA NR 137/561/2013 zmieniająca uchwałę w sprawie organizacji roku szkolnego w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Myśliborski 2013-03-20 12:54
UCHWAŁA NR 137/560/2013 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 2013-03-20 12:53
UCHWAŁA NR 137/559/2013 w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 2013-03-20 12:51
UCHWAŁA NR 137/558/2013 w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2013-03-20 12:50
UCHWAŁA NR 137/557/2013 w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Powiatowego Ośrodka Sportu i Rekreacji "Szkuner" w Myśliborzu 2013-03-20 12:48
UCHWAŁA NR 136/556/2013 w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Dębnie 2013-03-14 14:31
UCHWAŁA NR 136/555/2013 w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Barlinku 2013-03-14 14:28
UCHWAŁA NR 136/554/2013 w sprawie zmiany w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2013 rok 2013-03-14 14:26
UCHWAŁA NR 136/553/2013 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 2013-03-14 14:23
UCHWAŁA NR 136/552/2013 w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2013-03-14 14:22
UCHWAŁA NR 136/551/2013 w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2013-03-14 14:21
UCHWAŁA NR 135/550/2013 w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego, zmiany w budżecie i w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2013 rok oraz zmiany w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2013 rok 2013-02-28 14:23
UCHWAŁA NR 135/549/2013 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania z zakresu prowadzenia rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej - prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14 wychowanków 2013-02-28 14:22
UCHWAŁA NR 135/548/2013 w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania form dokształcania i doskonalenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które jest przyznawane dofinansowanie w roku 2013 2013-02-28 14:18
UCHWAŁA NR 135/547/2013 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 2013-02-28 14:24
UCHWAŁA NR 135/546/2013 w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2013-02-28 14:09
UCHWAŁA NR 135/545/2013 w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2013-02-28 14:07
UCHWAŁA NR 135/544/2013 w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2013-02-28 14:04
UCHWAŁA NR 135/543/2013 w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2013-02-28 13:58
UCHWAŁA NR 135/542/2013 w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2013-02-28 13:55
UCHWAŁA NR 135/541/2013 w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2013-02-28 13:22
UCHWAŁA NR 134/540/2013 w sprawie skierowania pod obrady XXXIII sesji Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały w sprawie odwołania Wicestarosty Powiatu Myśliborskiego 2013-02-19 13:41
UCHWAŁA NR 134/539/2013 w sprawie skierowania pod obrady XXXIII sesji Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały w sprawie ustalenia regulaminu głosowania wniosku o odwołanie Wicestarosty Powiatu Myśliborskiego 2013-02-19 13:45
UCHWAŁA NR 134/538/2013 w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe zbycie w formie darowizny nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Myśliborskiego 2013-02-19 13:39
UCHWAŁA NR 133/537/2013 w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego, zmiany w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2013 rok oraz zmiany w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2013 rok 2013-02-19 13:37
UCHWAŁA NR 133/536/2013 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 2013-02-19 13:33
UCHWAŁA NR 133/535/2013 w sprawie naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowej w otwartym konkursie ofert na rok 2013. 2013-02-19 13:33
UCHWAŁA NR 133/534/2013 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2013 roku. 2013-02-18 13:04
UCHWAŁA NR 133/533/2013 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa procesowego 2013-02-18 13:03
UCHWAŁA NR 133/532/2013 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa procesowego 2013-02-18 13:02
UCHWAŁA NR 131/531/2013 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 2013-02-15 11:07
UCHWAŁA NR 131/530/2013 w sprawie zmiany planu finansowego budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2013 rok 2013-02-15 11:05
UCHWAŁA NR 131/529/2013 w sprawie zmiany w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2013 rok oraz w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2013 rok 2013-02-15 11:04
UCHWAŁA NR 131/528/2013 w sprawie skierowania pod obrady XXXII sesji Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania za prace nauczycieli 2013-02-15 11:08
UCHWAŁA NR 130/527/2013 w sprawie wskazania dwóch członków Zarządu do dokonywania czynności prawnych polegających na podpisaniu umowy w sprawie warunków przejęcia zobowiązań Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Barlinku wynikających z Umowy Kredytu Nr 06/0136 z dnia 03.11.2006 roku. 2013-02-15 11:01
UCHWAŁA NR 130/526/2013 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 2013-02-15 10:59
UCHWAŁA NR 130/525/2013 w sprawie zmiany w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2013 2013-02-15 10:58
UCHWAŁA NR 130/524/2013 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 2013-02-15 10:57
UCHWAŁA NR 129/523/2013 w sprawie udzielenia Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu pełnomocnictwa szczególnego 2013-01-21 12:09
UCHWAŁA NR 129/522/2013 w sprawie skierowania pod obrady XXXII sesji Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2013 rok 2013-01-21 12:07
UCHWAŁA NR 129/521/2013 w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego oraz zmiany w planie finansowym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2013 rok 2013-01-21 12:06
UCHWAŁA NR 129/520/2013 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 2013-01-21 12:06
UCHWAŁA NR 129/519/2013 w sprawie skierowania pod obrady XXXII sesji Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych za trwały zarząd jednostce organizacyjnej Powiatu Myśliborskiego 2013-01-21 12:05
UCHWAŁA NR 129/518/2013 w sprawie przekazania uprawnień kierownikowi podległej jednostki organizacyjnej do dokonywania zmian w planie finansowym wydatków jednostki na 2013 rok 2013-01-21 12:04
UCHWAŁA NR 128/517/2013 w sprawie udzielenia Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu upoważnienia do składania oświadczeń woli związanych z realizacją pilotażowego programu ""ktywny samorząd? finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 2013-01-17 13:55
UCHWAŁA NR 128/516/2013 w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu 2013-01-17 13:53
UCHWAŁA NR 128/515/2013 w sprawie udzielenia Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu pełnomocnictwa związanego z realizacją projektu "Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej". 2013-01-17 13:52
UCHWAŁA NR 128/514/2013 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa związanego z realizacją partnerskich projektów systemowych 2013-01-17 13:49
UCHWAŁA NR 128/513/2013 w sprawie udzielenia Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu pełnomocnictwa do prowadzenia spraw z zakresu ustalenia odpłatności gmin za pobyt dziecka w pieczy zastępczej 2013-01-17 13:48
UCHWAŁA NR 128/512/2013 w sprawie udzielenia Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu pełnomocnictwa do zawierania porozumień z innymi powiatami w zakresie zapewnienia opieki i wychowania dziecka przebywającego w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej 2013-01-17 13:47
UCHWAŁA NR 128/511/2013 zmieniająca uchwałę w sprawie nawiązania współpracy pomiędzy samorządami terytorialnymi Aglomeracji Gorzowskiej 2013-01-17 13:47
UCHWAŁA NR 127/510/2013 w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu Powiatu Myśliborskiego i planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2013 rok 2013-03-15 09:16
UCHWAŁA NR 127/509/2013 w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu 2013-01-16 08:50
UCHWAŁA NR 126/508/2013 w sprawie zaciągnięcia kredytu do kwoty 3.000.000 zł. w rachunku bieżącym 2013-01-16 08:48