herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

604/2012 w sprawie projektów i programów realizowanych w PUP w Myśliborzu zakończonych w latach 2010-2012

Zgłoszona  przez Panią Danutę Patkowską interpelacja na XXXI sesji Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 19 grudnia 2012 r.

 

w sprawie projektów i programów realizowanych w PUP w Myśliborzu zakończonych w latach 2010-2012

 

Treść zapytania:Ilu bezrobotnych uczestniczyło w poszczególnych projektach. Proszę wskazać całkowity koszt każdego projektu? Ilu uczestniczących w projekcie bezrobotnych uzyskało pracę?

 

 

 

Treść udzielonej odpowiedzi na sesji:

Wykaz projektów i programów realizowanych w PUP w Myśliborzu,

zakończonych w latach 2010-2012r.

Lp.

Tytuł projektu

Źródło finansowania (EFS,MPiPS)

Kwota dofinansowania

Liczba osób, które podjęły pracę

Efektywność zatrudnieniowa zakładana w Dokumentacji konkursowej

Efektywność zatrudnieniowa wygenerowana w projekcie

1.

Program na rzecz bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy

Środki Funduszu Pracy z rezerwy Ministra - 2010r.

218.400,00

43 osoby uczestniczyły w projekcie w tym 21 osób podjęło zatrudnienie po zakończeniu programu

38,50%

48,84%

2.

Program dla osób korzystających ze środków na rozwój małej i średniej przedsiębiorczości

Środki Funduszu Pracy z rezerwy Ministra - 2010r.

849.000,00

44 osoby otrzymały środki na rozpoczęcie własnej działalności

100,00%

100,00%

3.

Program aktywizacji zawodowej osób do 30 roku życia

Środki Funduszu Pracy z rezerwy Ministra - 2010r.

2.060.800,00

318 osób uczestniczyło w projekcie w tym 128 osób podjęło dalsze zatrudnienie po zakończeniu programu

54,34%

40,25%

4.

Program zwiększający aktywność zawodową osób w wieku 45/50 plus

Środki Funduszu Pracy z rezerwy Ministra - 2010r.

308.000,00

45 osób uczestniczyło w projekcie w tym 23 osoby podjęły zatrudnienie po zakończeniu programu

40,00%

51,11%

5.

Program zwiększający aktywność zawodową osób bezrobotnych na terenach na których miały miejsce klęski żywiołowe

Środki Funduszu Pracy z rezerwy Ministra - 2010r.

213.100,00

46 osób uczestniczyło w programie w tym 29 osób podjęło zatrudnienie po zakończeniu programu

40,00%

63,00%

6.

Program zwiększający aktywność zawodową osób w wieku 45/50 plus

Środki Funduszu Pracy z rezerwy Ministra - 2011r.

463.500,00

98 osób uczestniczyło w programie w tym 75 osób podjęło zatrudnienie po zakończeniu programu

75,70%

76,53%

7.

"Aktywni na rynku pracy" Poddziałanie 6.1.1 PO KL

EFS 2009r. - 2010r.

1.268.600,00

156 osób uczestniczyło w projekcie, 49 osób podjęło zatrudnienie

30,00%

31,40%

8.

"Własna firma? To możliwe! Działanie 6.2 PO KL

EFS 2009r.-2010r.

1.234.458,80

30 osób uczestniczyło w projekcie, w tym założono, iż 21 osób otrzyma wsparcie finansowe na rozwój przedsiębiorczości (założenia osiągnięto)

100,00%

100,00%

9.

„Aktywizacja – praca – sukces” (projekt systemowy) - Poddziałanie 6.1.3

EFS 2010r.

3.371.340,00

400 osób uczestniczyło w projekcie, 393 osoby zakończyły udział w projekcie zgodnie z zaplanowaną ścieżką, w tym 189 osób podjęło zatrudnienie

30,00%

47,25%

10.

„Mamy potencjał – możemy więcej!”

EFS 2010r. - 2011r.

1.296.594,00

20 osób uczestniczyło w projekcie, w tym założono, iż 15 osób otrzyma wsparcie finansowe na rozwój przedsiębiorczości (założenia osiągnięto)

100,00%

100%

11.

„Aktywizacja – praca – sukces” (projekt systemowy) - Poddziałanie 6.1.3

EFS 2011r.

1.220.400,00

88 osób uczestniczyło w projekcie, 87 osób zakończyło udział w projekcie zgodnie z zaplanowaną ścieżką, w tym 81 osób uzyskało zatrudnienie

osoby w wieku  15-24 lata - 40%

osoby w wieku  15-24 lata - 89,58%

osoby w wieku 50-64 lata - 35%

osoby w wieku 50-64 lata - 85,71%

osoby niepełnosprawne - 30%

osoby niepełnosprawne - 87,50%

osoby nie kwalifikujące się do żadnej z w/w grup - 45%

osoby nie kwalifikujące się do żadnej z w/w grup - 100,00%

12.

„Aktywizacja – praca – sukces” (projekt systemowy) - Poddziałanie 6.1.3

EFS 2012r.

1.311.300,00

101 osób uczestniczyło w projekcie, 99 osób zakończyło udział zgodnie z zaplanowaną ścieżką, w tym 76 osób podjęło zatrudnienie

osoby w wieku  15-24 lata - 40%

osoby w wieku  15-24 lata - 64,58%

osoby w wieku 50-64 lata - 35%

osoby w wieku 50-64 lata - 90,91%

osoby niepełnosprawne - 30%

osoby niepełnosprawne - 62,50%

osoby nie kwalifikujące się do żadnej z w/w grup - 45%

osoby nie kwalifikujące się do żadnej z w/w grup - 89,47%

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Sobiegraj 15-01-2013 11:16
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dagmara Gembiak 15-01-2013
Ostatnia aktualizacja: Marek Sobiegraj 20-02-2013 11:19