herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

596/2012 w sprawie przyznanych dotacji dla szkól niepublicznych oraz kontroli ich wykorzystania

Zgłoszona  przez Pana Tadeusza Maćkałę interpelacja na XXXI sesji Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 19 grudnia 2012 r.

 

w sprawie przyznanych dotacji dla szkól niepublicznych oraz kontroli ich wykorzystania

 

Treść zapytania:Odpowiadając na pytanie: ile udzielono dotacji dla organizacji pozarządowych i ile podpisano umów? Starosta stwierdził, że dotację otrzymały   4 organizacje :

-    MKS SZKUNER - dotacja w wysokości 900 zł. w ramach  zadania: wspierania i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu. Termin realizacji zadania określony w ofercie konkursowej upłynął 7 sierpnia 2012 r. Organizacja przedstawiła odpowiednie sprawozdanie końcowe, z którego wynika, że dotacja była wydatkowana zgodnie z przeznaczeniem.

-    Stowarzyszenie ISKRA - przyznano 2 dotacje w wysokości 2.200 zł. oraz 3.800 zł. w zakresie: edukacji przyrodniczej, turystycznej i krajoznawczej. Termin realizacji zadań zgodnie z przedstawioną ofertą konkursową upływa 31 grudnia 2012 r.

-    Towarzystwo Miłośników Barlinka - dotacja w wysokości 3.000 zł z zakresu edukacji przyrodniczej,   turystycznej   i   krajoznawczej.   Termin   realizacji   zadania   zgodnie   z przedstawioną ofertą upłynął 20 listopada 2012 r.

-    Towarzystwo Salezjańskie Inspektoria p.w. św. Wojciecha - dotacja w wysokości 10.000 zł w zakresie: prowadzenie rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej. Termin realizacji zadania - 31 grudnia 2012 r.

W udzielonej odpowiedzi nawet słówkiem nie wspomniano o dotacjach udzielonych dla szkół niepublicznych. Proszę o przedstawienie pełnego wykazu przyznanych dotacji i udzielenie odpowiedzi na pytanie: ile dotacji objęto kontrolą sposób ich wykorzystania? W związku z tym, że w 2011 roku wydatkowano kwotę 2 998 803,00 zł natomiast na rok 2013 planujemy na to zadanie kwotę 4.044.847,00 zł. Nie ma żadnej kontroli. Jest to olbrzymia kwota lecz nikt nie kontroluje tego wydatku. Swego czasu były przeprowadzane kontrole, które wykazywały duże niedociągnięcia głównie związane z ilością uczniów w danej jednostce.

 

 

Treść udzielonej odpowiedzi na sesji:

Powiat Myśliborski w latach 2010-2012 przekazywał dotację na bieżącą działalność niżej wymienionym szkołom/placówkom niepublicznych:

1.    Prowadzone przez Centrum Kształcenia „Wiedza dla Wszystkich”:

a.       Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Myśliborzu,

b.      Prywatne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące w Myśliborzu

c.       Prywatna Szkoła Policealna w Myśliborzu

2.    Prowadzone przez Centrum Edukacyjne „KONSUL” w Szczecinie:

a.         Prywatne Liceum Ogólnokształcące „KONSUL” w Barlinku,

b.        Prywatne Liceum Ogólnokształcące „KONSUL” w Dębnie,

c.         Prywatne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące „KONSUL” w Barlinku,

d.        Prywatne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące „KONSUL” w Dębnie,

e.         Prywatne Policealne Studium Zawodowe w Barlinku,

f.          Prywatne Policealne Studium Zawodowe w Dębnie,

3.    Prowadzone przez Szczecińską Fundację „Talent-Promocja-Postęp” w Barlinku:

a.       Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące w Barlinku,

4.    Prowadzone przez Stowarzyszenie Oświatowe w Dębnie:

a.       Liceum Ogólnokształcące,

5.    Prowadzone przez

a.       Niepubliczny Dzienny Ośrodek Rewalidacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Barlinku

6.    Prowadzone przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy TPD w Myśliborzu:

a.       Szkoła Podstawowa Specjalna,

b.      Gimnazjum Specjalne,

c.       Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy.

Wysokość przekazanych dotacji w latach 2010-2012 oraz plan na 2013 rok  przedstawia poniższa tabela:

 

 

Organ prowadzący szkołę/placówkę

lata

2010

2011

2012

2013 (plan)

Centrum Kształcenia „Wiedza dla Wszystkich” w Myśliborzu

66.224,31

69.075,17

38.823,75

34.505,00

Centrum Edukacyjne „KONSUL” w Szczecinie prowadzący  szkoły w miejscowości Dębno oraz Barlinek

211.052,87

234.439,55

162.948,79

211.669,00

Szczecińska Fundacja „Talent-Promocja-Postęp”

14.788,98

2.947,90

-

-

Stowarzyszenie Oświatowe w Dębnie

150.190,20

182.724,20

186.047,40

221.485,00

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom „BRATEK” w Barlinku

1.079.715,22

1.372.692,51

1.768.420,53

1.934.451,00

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy TPD w Myśliborzu

897.526,02

 

998.680,72

 

1.287.082,58

 

1.484.352,00

 

Fundacja „Rozwój i Edukacja”

-

-

-

158.385,00

 

RAZEM

 

2.419.497,60

2.860.560,05

3.443.323,05

4.044.847,00

 

W latach 2010-2012 objęto kontrolą wszystkie szkoły i placówki niepubliczne otrzymujące dotacje na działalność bieżącą, oprócz Liceum Ogólnokształcącego, prowadzącego przez Stowarzyszenie Oświatowe w Dębnie. Kontrola w tej szkole planowana jest na 2013 rok. Przedmiotem kontroli stanowiła dokumentacja będąca podstawą do wyliczenia przekazywanej dotacji dla szkół niepublicznych oraz placówek prowadzonych na terenie Powiatu Myśliborskiego.  W wyniku przeprowadzonych kontroli stwierdzono, iż przekazane dotacje zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem. Kontrole wykazały niezgodności przy porównaniu dokumentacji szkolnej odzwierciedlającej liczbę zapisanych uczniów/wychowanków/słuchaczy z miesięcznymi informacjami o liczbie uczniów/wychowanków/słuchaczy przekazywanymi przez organy prowadzące szkoły/placówki.

Szczegółowe zasady udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych prowadzonych na terenie Powiatu Myśliborskiego zawiera Uchwała Rady Powiatu w Myśliborzu Nr V/58/2011 z dnia 31 marca 2011 roku.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Sobiegraj 15-01-2013 11:05
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dagmara Gembiak 15-01-2013
Ostatnia aktualizacja: Marek Sobiegraj 20-02-2013 11:17