herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

591/2012 w sprawie dochodzenia odszkodowania za nienależyte wykonanie modernizacji dachu sali gimnastycznej przy ZS w Myśliborzu

Zgłoszona  przez Pana Tadeusza Maćkałę interpelacja na XXXI sesji Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 19 grudnia 2012 r.

 

w sprawie dochodzenia odszkodowania za nienależyte wykonanie modernizacji dachu sali gimnastycznej przy ZS w Myśliborzu

 

Treść zapytania:Kancelaria Prawna w sprawie dochodzenia odszkodowania za nienależyte wykonanie modernizacji dachu sali gimnastycznej ZSP przy ul. Za Bramką w Myśliborzu, w dniu 11 października 2012 r. wydała opinię, z której wynika możliwość dochodzenia roszczeń z   tytułu   ujawnionych   wad   związanych  z   przedmiotową  umową   do   czasu upływu dziesięcioletniego terminu przedawnienia roszczenia liczonego od dnia odbioru inwestycji tj.od dnia 20 grudnia 2006 r. Termin przedawnienia upływa z dniem 20 grudnia 2016 r. Od dnia sporządzenia tej opinii minęły już 2 miesiące. Jakie czynności wykonał Zarząd, żeby wyegzekwować koszty poniesione przez Powiat związane z koniecznością dostosowania sali do stanu użytkowania przez młodzież szkolną?

 

Treść udzielonej odpowiedzi na sesji:

Informuję, że trwa procedura polubownego załatwienia sprawy z Wykonawcą, a w razie jej niepowodzenia skierowany zostanie pozew do właściwego sądu.    

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Sobiegraj 15-01-2013 10:45
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dagmara Gembiak 15-01-2013
Ostatnia aktualizacja: - 15-01-2013 10:45