herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

587/2012 w sprawie przyczyn umorzenia należności przez Powiat Myśliborski

Zgłoszona  przez Pana Wojciecha Wojtkiewicza interpelacja na XXXI sesji Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 19 grudnia 2012 r.

 

w sprawie przyczyn umorzenia należności przez Powiat Myśliborski

 

Treść zapytania:Jak Zarząd umorzył kwotę 24 tys. zł, to zgodnie z art. 60 ust. 1 ustawy o finansach publicznych są to niepodatkowe należności.

W punkcie pierwszym jest dokładnie ten tytuł. Zastosowano do tego przepisy art. 55 dotyczące należności cywilno-prawnych i umorzono w oparciu o zasady, które mamy. Z ordynacji podatkowej art. 67 a §1 i tak samo art. 55 jest podany katalog zamknięty w których przypadkach można umorzyć. Można to zrobić ze względu na ważny interes publiczny i ważny interes dłużnika. Jest to dyrektywa kierunkowa wyboru podjęcia decyzji. Zarząd mając uznanie administracyjne jest ograniczany tymi dwiema dyrektywami. Chciałbym się dowiedzieć, że skoro Zarząd podjął decyzję to jaki ważny był tu interes publiczny i ważny interes dłużnika, że zrezygnował z pobrania należności? Wszyscy kierownicy jednostek są narażeni na sankcje wynikające z ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Mieści się tam m.in. lekkie podejście do dochodów. Jakie to były szczególne okoliczności? Jakie to były klęski żywiołowe czy też inne sprawy spowodowały, że dla tego Stowarzyszenia umożliwiono umorzenie?

Treść udzielonej odpowiedzi na sesji:

Zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych, należności pieniężne przypadające jednostce samorządu terytorialnego lub jej jednostkom podległym, mogą być umarzane, ich spłata odraczana lub rozkładana na raty, w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem dłużnika lub interesem publicznym.

W doktrynie przyjmuje się, że przez ważny interes dłużnika należy rozumieć nadzwyczajne względy, które mogłyby zachwiać podstawami jego egzystencji. Natomiast pojęcie interesu publicznego zostało ocenione z uwzględnieniem wartości wspólnych dla społeczeństwa, takich jak sprawiedliwość i bezpieczeństwo.

Decyzja dot. umorzenia należności dokonana została w oparciu o zobiektywizowane kryteria, które są zgodne z powszechnie obowiązującą hierarchią wartości, w której wysoką rangę mają między innymi zdrowie dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Sobiegraj 15-01-2013 10:37
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dagmara Gembiak 15-01-2013
Ostatnia aktualizacja: - 15-01-2013 10:37