herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

585/2012 w sprawie toczącego się postępowania w zakresie pozwolenia wodno-prawnego

Zgłoszona  przez Pana Ryszarda Wiśniaka interpelacja na XXIX sesji Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 4 grudnia 2012 r.

 

 

w sprawie toczącego się postępowania w zakresie pozwolenia wodno-prawnego

 

Treść zapytania w załaczniku

 

Treść udzielonej odpowiedzi :

Ponownie wskazuję - jak w swojej odpowiedzi z dnia 02 lipca 2012 roku na Pana interpelację w tej samej sprawie złożoną na piśmie z dnia 22.06.2012 r. - że sprawa ta nie nosi znamion „konfliktu społecznego”.

Przed organami administracji publicznej toczą się bowiem postępowania w sprawach indywidualnych rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych należących do właściwości tych organów, zgodnie z art. 1 pkt. 1  ustawy Kodeks postępowania administracyjnego. W myśl art. 6 ww. ustawy organy administracji publicznej przy rozpoznaniu i rozstrzygnięciu sprawy działają na podstawie przepisów prawa procesowego i przepisów prawa materialnego, z których tylko imiennie oznaczone osoby wywodzą swój interes prawny lub obowiązek.

Informuje, że obecnie Starosta Myśliborski nie prowadzi, jako organ I instancji, żadnego postępowania administracyjnego na podstawie ustawy Prawo wodne w sprawie, w której stronami są ww. panowie. Natomiast z udziałem m.in. Pana Stanisława Grabowskiego, jako strony postępowania administracyjnego, toczą się postępowania przed organami II instancji, którym to organom przekazano akta spraw.

Zgodnie z art. 136 ust. 2ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r.  poz. 145 j.t., z późn. zm.), organ właściwy do wydania pozwolenia wodnoprawnego  (starosta)  dokonuje co najmniej raz na 4 lata przeglądu ustaleń pozwolenia wodnoprawnego m.in. w przypadku pozwolenia wodnoprawnego na piętrzenie wód również zakresie przestrzegania maksymalnej rzędnej piętrzenia. W odniesieniu do ww. obiektu stawowego takie czynności przeprowadzono w latach 2010-2012.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Sobiegraj 15-01-2013 10:32
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dagmara Gembiak 15-01-2013
Ostatnia aktualizacja: - 15-01-2013 10:32