herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

580/2012 w sprawie pobierania przez Starostwo opłat za wydanie karty pojazdu w wysokości niezgodnej z przepisami prawa

Zgłoszona  przez Pana Tadeusza Maćkałę interpelacja na XXIX sesji Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 28 listopada 2012 r.

 

w sprawie pobierania przez Starostwo opłat za wydanie karty pojazdu w wysokości niezgodnej z przepisami prawa:

 

Treść zapytania:Odpowiadając na interpelację w sprawie pobierania przez Starostwo opłat za wydanie karty pojazdu w wysokości niezgodnej z przepisami prawa starosta powiatu odpowiedział cytuję: „w okresie od 01.01.2012 do 07.11.2012 wydano 1.668 kart pojazdów, co daje dochód w wysokości 125.100,00 zł." Wynika z tego, że za kartę pojazdu  pobierano  opłatę  w  wysokości  75 zł. Osobiście  płaciłem 50  zł.  Z powyższego wynika, że starosta mija się z prawdą, bo w przeciwnym razie ktoś przywłaszcza sobie różnicę w wysokości 500 zł. Jaką opłatę zatem pobierano w starostwie za kartę pojazdu? Ile wniosków w bieżącym roku wpłynęło o zwrot nienależnie pobranej opłaty?

 

Treść udzielonej odpowiedzi na sesji:

 

Naczelnik Wydziału KD – Robert Petruk

przekazał, że temat kart pojazdu jest tematem bardzo skomplikowanym. Nie prawidłowe jest formułowanie tezy, że opłaty były pobierane niezgodnie z przepisami; Trzeba jednoznacznie wyjaśnić, że wysokość opłaty za kartę pojazdu zawsze była określona aktem prawnym i jeżeli były pobierane opłaty przez organ czy to za dowód rejestracyjny, czy za kartę pojazdu to zawsze były to opłaty pobierane zgodnie ze stawkami określonymi w ważnym rozporządzeniu. Decyzja o naliczaniu wysokości opłaty za kartę pojazdu nie należała nigdy do Starosty; wysokość kwoty zawsze była określona w stosownych przepisach. W momencie kiedy Trybunał Konstytucyjny zajął się skargą na rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie opłaty za kartę pojazdu, niestety orzekł, że to rozporządzenie zawiera wady. Sędziowie zwrócili uwagę, że opłata jaka została określona przez ministerstwo, czyli 500 zł, nie odpowiada rzeczywistym kosztom wyprodukowania karty pojazdu. Generalną zasadą jest to, że wysokość opłaty pobieranej przez administrację za wykonanie pewnych czynności powinna odpowiadać realnemu kosztowi usługi. Niestety Trybunał przy orzekaniu nie odniósł się do kilku istotnych kwestii w sposób rozstrzygający. Po pierwsze zaskarżone rozporządzenie zostało wycofane z obiegu prawnego dopiero po dwóch tygodniach od dnia wydania orzeczenia choć generalną zasadą w takich sprawach jest to, że takie rozporządzenie powinno być wycofane z obiegu prawnego natychmiast. W tym wypadku trybunał Konstytucyjny ograniczył się jedynie do wskazania Ministerstwu, że ma opracować nowe rozporządzenie i ustalić nową wysokość opłaty za wydanie karty pojazdu. To spowodowało, że do czasu wydania nowego rozporządzenia organy rejestrujące musiały dalej pobierać opłaty w wysokości 500 zł,  czyli proszę zauważyć że pomimo argumentu, iż jest to opłata nieprawidłowa, organy dalej musiały taka kwotę pobierać. Drugą sprawą jest to,  że Trybunał nie wskazał organu właściwego do poniesienia odpowiedzialności za konsekwencje stosowania niewłaściwego przepisu. Sprawa ta do dzisiejszego dnia pozostała nierozstrzygnięta i nie wiadomo kto ma odpowiadać za błędy powstałe w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury. Oczywiście ministerstwo uciekło od tego tematu, tłumacząc się tym, że skoro starostwa pobrały opłaty to niech teraz powiat zajmie się tym problemem. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego otworzył drogę niektórym grupom do możliwości ubiegania się o zwrot nadpłaty za kartę pojazdu, a z tym wiąże się kolejny problem - o jaką nadpłatę chodzi, bo wysokość niesłusznie pobranej opłaty nie została przez Trybunał określona. Z tego tylko powodu klienci wnioskują o zwrot różnych kwot tj. od 400,00 do nawet 1.000 zł za jedną Kartę. Dlatego też nie wiadomo jak oceniać wnioski o zwrot opłaty za Kartę pojazdu. My uznaliśmy, że najwłaściwszą drogą będzie droga sądowa. Jeżeli obywatel czuje się poszkodowany, może wystąpić na drogę sądową, wówczas właściwy organ ustali czy Powiat ponosi konsekwencje i czy taka opłata, a także w jakiej wysokości, musi zostać zwrócona dla wnioskodawcy. Wnioski o zwrot opłaty za kartę pojazdu wpływają do starostwa i tak  od 2006r. do 2010r. roku wpłynęło 10 wniosków, w 2011 r. wpłynęło 16 wniosków, a w 2012 r. 10 wniosków. Jak widać nie jest obecnie duża liczba. Do października tego roku sąd  podtrzymywał stanowisko Starosty Myśliborskiego, czyli wszelkie pozwy były odrzucane.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Sobiegraj 11-01-2013 10:33
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dagmara Gembiak 11-01-2013
Ostatnia aktualizacja: - 11-01-2013 10:33