herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

578/2012 w sprawie wywozu wyrobów azbestowych z fermy norek w m. Rościn

Zgłoszona  przez Pana Tadeusza Maćkałę interpelacja na XXIX sesji Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 28 listopada 2012 r.

 

w sprawiewywozu wyrobów azbestowych z fermy norek w m. Rościn:

 

Treść zapytania:Odpowiadając na interpelację w sprawie wywozu wyrobów azbestowych z fermy norek w m. Rościn odpowiedział pan, że zgodnie z obowiązującym prawem usuwanie pokrycia dachowego czy rozbiórki obiektu, który zawiera wyroby zawierające azbest (np. płyty cementowo-azbestowe potocznie zwane eternitem) a następnie transport tych odpadów mogą wykonywać tylko specjalistyczne firmy, które spełniają wszystkie określone w prawie (ustawie o odpadach) wymagania i posiadają stosowne decyzje administracyjne (zezwolenia). Obowiązek skorzystania z takiej firmy spoczywa na inwestorze. Zgodnie z obowiązującym prawem Starosta nie jest tutaj właściwym organem; natomiast właściwymi organami do działania w tej sprawie są: burmistrz w oparciu o ustawę o utrzymaniu porządku i czystości w gminie i o ustawę o odpadach; wojewódzki inspektor ochrony środowiska w oparciu o ustawę o odpadach; inspektor nadzoru budowlanego w oparciu o ustawę Prawo budowlane. Wnioskowałem wówczas żeby podległe Staroście służby sprawdziły i ustaliły, czy prace wykonywane są zgodne z prawem, bo jak wiemy do prac z azbestem musi być zatrudniona firma, która posiada odpowiednie uprawnienia. Czy o powyższym zawiadomił pan stosowne organy?

 

Treść udzielonej odpowiedzi na sesji:

 

Naczelnik Wydziału BOŚ - Henryk Oczkoś

odnośnie fermy w Rościnie. To nie są to kompetencje Starosty jako organu. Działania kontrolne prowadzi Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Myśliborzu (PINB) i Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie (WIOŚ). W październiku tego roku WIOŚ planował przeprowadzić tam kompleksową kontrolę. Przy tej okazji chciałbym powiedzieć, że docierają do mnie informacje, że ferma norek w Rościnie działa nielegalnie, co jest nieprawdą, jest to legalne. Spółka jest podmiotem prawnym, spółką prawa handlowego, działa na obiektach inwentarskich. To, czy  działalność rolnicza jest prowadzona zgodnie z prawem kontrolują inne służby. Sprawa budzi duże emocje społeczne.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Sobiegraj 11-01-2013 10:31
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dagmara Gembiak 11-01-2013
Ostatnia aktualizacja: - 11-01-2013 10:31