herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

577/2012 w sprawie wyrażenia poparcia przez Radę Powiatu w kwestii kampanii Polska Wolna od GMO

Zgłoszona  przez Pana Tadeusza Maćkała interpelacja na XXIX sesji Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 28 listopada 2012 r.

 

w sprawie wyrażenia poparcia przez Radę Powiatu w kwestii kampanii Polska Wolna
od GMO:

 

Treść zapytania:Dlaczego pismo Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej z dnia 16 maja br. kierowane do Przewodniczącej Rady Powiatu w Myśliborzu o poparcie inicjatywy „Polska Wolna od GMO" w formie wyrażenia poparcia przez odpowiednią uchwałę Rady Powiatu dla podjętej przez Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego Uchwały nr XXIII/258/05 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 20 czerwca 2005 r. nie trafiło do radnych i nie było przedmiotem obrad sesji. W związku z powyższym na jakiej podstawie prawnej udzielono odpowiedzi?

 

Treść udzielonej odpowiedzi na sesji:

 

Naczelnik Wydziału BOŚ - Henryk Oczkoś

przekazał na wstępie, że z języka angielskiego GMO oznacza organizmy genetyczne zmodyfikowane; jako organizmy rozumie się tutaj bakterie, zwierzęta i rośliny. Natomiast kampania, która się toczy w Polsce dot. roślin użytkowych tj. kukurydzy i soi. W 2011 obserwowaliśmy w Polsce działania prowadzone przez organizacje pozarządowe, były to np.  Fundacja Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskiej Wsi (ICPPC) z siedzibą w Stryszowie, która w ramach kampanii Polska Wolna od GMO wysyłała prośby do samorządów powiatowych o podjęcie uchwał wprowadzających zakaz upraw roślin użytkowych GMO na terenie Polski. Taka uchwała została podjęta w roku 2005 przez Sejmik Woj. Zachodniopomorskiego, który wyraził stanowisko że Woj. Zachodniopomorskie powinno być wolne od upraw roślin genetycznie zmodyfikowanych. Podobne stanowisko zajął również Rząd Polski, który także prowadzi działania, żeby Polska była krajem wolnym od GMO. Polska zwlekała z wprowadzeniem do polskiego prawa unijnych przepisów, dopiero pod rygorem kary ze strony Komisji Europejskiej Sejm Polski uchwalił ustawę o nasiennictwie; głównie chodzi tu o rejestrację odmian roślin. I ta ustawa spełnia wymogi, które Parlament Europejski przyjął w swojej dyrektywie. W 2011 roku skierowano apel do samorządu powiatowego, aby poparły uchwałę z 2005 roku Sejmiku. Pojawił się również apel Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej. Zgodnie z poleceniem Pana Starosty, wszystkie apele zostały zebrane w naszym wydziale BOŚ; została przygotowana karta sprawy i w lutym tego roku sprawa ta była tematem obrad Zarządu Powiatu. Zarząd zdecydował, że stanowiska władz państwowych, czyli zarówno Rządu jak i Sejmu są wystarczające. Temat był na posiedzeniu Zarządu i ten podjął decyzję, że nie ma potrzeby poparcia tej uchwały Sejmiku poprzez uchwałę Rady Powiatu. Na 21 powiatów w Województwie Zachodniopomorskim tylko 7 poparło uchwałę Sejmiku. Podobnie sytuacja kształtuje się w Polsce:  1/3 powiatów poparła, a 2/3 nie. Sprawa powróciła na Zarząd w październiku tego roku i ten podtrzymał swoje stanowisko z lutego br. Radnym przysługuje oczywiście inicjatywa uchwałodawcza, i mogą oni z tego skorzystać. Często GMO przedstawia się jako coś strasznego, a my na co dzień już żyjemy z GMO. Rząd zachowując daleko idącą ostrożność wypełnia też obowiązki wynikające z przynależności Polski do UE.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Sobiegraj 11-01-2013 10:30
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dagmara Gembiak 11-01-2013
Ostatnia aktualizacja: - 11-01-2013 10:30