herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

569/2012 w sprawie przestrzegania prawa w zakresie udostępniania informacji publicznej

Zgłoszona  przez Pana Wojciecha Wojtkiewicza interpelacja na XXIX sesji Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 28 listopada 2012 r.

 

w sprawie przestrzegania prawa w zakresie udostępniania informacji publicznej:

 

Treść zapytania:Od dłuższego czasu obserwuję, co się dzieje w Powiecie. Pogarda dla prawda, dla Konstytucji. Art. 54 ustawy zasadniczej brzmi, że każdy ma prawo i wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji. Rozwinięcie tej idei jest w ustawie o samorządzie powiatowym oraz ustawie o dostępie do informacji publicznej oraz w ustawie o finansach publicznych. Art. 13 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznejmówi, że udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, z zastrzeżeniem ust. 2 i art. 15 ust. 2. Jakież było moje zdziwienie, kiedy złożyłem wniosek o udostępnienie informacji publicznej, po 13 dniach poszedłem do Urzędu, a pracownik odpowiedział: mamy 14 dni. Kolejny pracownik - merytoryczny powiedział mi, że nie udostępni informacji dot. to karty sprawy z posiedzeń Zarządu (wniosek o dotację celową w związku z przekształceniem Szpitala w Dębnie. Dlaczego brakuje załączników do dokumentów, które rozpatruje Zarząd. W historii Powiatu nie było takich sytuacji, aby Urzędnicy tak się zachowywali. Czy to jest jakość zarządzania, którą wprowadził Starosta, czy może wynika to z instrukcji dla pracowników. W związku z tym ponawiam wniosek o udostępnienie tej informacji.

 

Treść udzielonej odpowiedzi na sesji:

 

Starosta Myśliborski - Arkadiusz Mazepa 

w kwestii zarzutów i dygresji radnego Wojciecha Wojtkiewicza przekazał, że Urząd przestrzega przepisów prawa w zakresie udostępniania informacji publicznej. Zostało skierowane do radnego pismo, które wzywa do złożenia wyjaśnień  i udokumentowania tego stanu rzeczy. Jeśli taka informacja zostanie przekazana przez radnego wówczas otrzyma on informację publiczną, o którą wnioskuje. Zgodnie z przepisami prawa ponowienie swojego wniosku przez radnego na sesji nie może być wzięte pod uwagę.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Sobiegraj 11-01-2013 10:17
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dagmara Gembiak 11-01-2013
Ostatnia aktualizacja: - 11-01-2013 10:17