herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

564/2012 w sprawie remontów wykonanych przez Szczecińską Fundację Telant-Promocja-Postęp w budynku przy ul. Szosowej w Barlinku

Zgłoszona  przez Pana Tomasza Jaremę interpelacja na XXIX sesji Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 28 listopada br.

 

w sprawie remontów wykonanych przez Szczecińską Fundację Telant-Promocja-Postęp w budynku przy ul. Szosowej w Barlinku
 

Treść zapytania:  - w załączniku

 

 

Treść odpowiedzi :

Odpowiadając na złożone przez Pana zapytania na piśmie z dnia 23 listopada br. (wpływ: 28.11.2012r.) informuję, co następuje:

 

Zgodnie z umową z dn. 22.06.2005 r. SFTPP zobowiązana była do zaangażowania własnych środków na przeprowadzenie remontu. Powiat Myśliborski nie angażował środków publicznych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami fundacja nie musiała ogłaszać przetargów na wykonanie remontów w budynku przy ul. Szosowej 2a.

 

Informuję, że Szczecińska Fundacja „Talent-Promocja-Postęp” nie była zobowiązana do ogłaszania przetargów na wykonywanie remontów w budynku przy ul. Szosowej 2a.

 

Zgodnie z umową z dn. 22.06.2005 r. SFTPP zobowiązana jest do wykorzystywania przedmiotu dzierżawy w sposób odpowiadający przepisom prawa, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zabezpieczenia mienia i ochrony środowiska naturalnego. W związku z powyższym stosowne remonty musi wykonywać zgodnie ze sztuka budowlana i przepisami prawa budowlanego.

 

Umowa z dn. 22.06.2005 r. zobowiązuje SFTPP do ponoszenia nakładów na remont budynku. Nakłady są dokumentowane przez przedstawienie faktur dotyczących przedmiotu najmu. Zasady rozliczania między SFTPP, a administratorem budynku, tj. ZSP Nr 1 na podstawie w/w umowy są zgodne z zaleceniami pokontrolnymi Wydziału Kontroli Starostwa Powiatowego w Myśliborzu.

 

Informuję, że w umowie z dnia 22.06.2005 r. nie ma zapisów dotyczących nośników cenotwórczych, takich jak robocizna, koszty pośrednie.

 

Umowa z dn. 22.06.2005 r. zobowiązuje SFTPP do ponoszenia nakładów na remont budynku. Zgodnie z interpretacją umowy przez SFTPP, nakłady są dokumentowane przez przedstawienie faktur dotyczących przedmiotu najmu. Zasady rozliczania między SFTPP, a administratorem budynku, tj. ZSP Nr 1 są zgodne z zaleceniami pokontrolnymi Wydziału Kontroli Starostwa Powiatowego w Myśliborzu. Weryfikacji faktur przedstawionych przez SFTPP dokonuje komisja powołana przez dyrektora ZSP nr 1 w Barlinku.

 

Zgodnie z umową z dn. 22.06.2005 r. SFTPP zobowiązana była do zaangażowania własnych środków na przeprowadzenie remontu. Wyżej wymieniona umowa uzyskała akceptację radcy prawnego Starostwa Powiatowego w Myśliborzu.

 

Zgodnie z umową z dn. 22.06.2005 r. SFTPP zobowiązana była do zaangażowania własnych środków na przeprowadzenie remontu. Powiat Myśliborski nie angażował środków publicznych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami fundacja nie musiała ogłaszać przetargów na wykonanie remontów w budynku przy ul. Szosowej 2a.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Sobiegraj 17-12-2012 13:01
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dagmara Gembiak 17-12-2012
Ostatnia aktualizacja: Marek Sobiegraj 09-01-2013 13:24