herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

559/2012 w sprawie zdefiniowanych obszarów ryzyka i kontroli zarządczej

Zgłoszona  przez Pana Wojciecha Wojtkiewicza interpelacja na XXIX sesji Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 28 listopada br.

 

w sprawie zdefiniowanych obszarów ryzyka i kontroli zarządczej

Treść zapytania:Kolejna sprawa dotyczy audytu. Wcześniej nie było planu, ani sprawozdania z audytu, w roku bieżącym został zatrudniony audytor na 1/5 etatu. Ale odpowiedź na interpelacje mnie poraziła. Ustawa nowelizują ustawę o finansach publicznych weszła w życie w 2010 roku. Ale jeśli zdiagnozowano 25 obszarów ryzyka, a do planu audytu  przygotowano tylko 1 zadanie, to chciałabym się dowiedzieć  jakie to zadanie. Dlaczego? Bo zdanie się urywa: zapewnienie…, czego? Nie wiem. Jakie obszary zdefiniowano. Co jest istotne. Ma to ułatwić przecież pracę Staroście. Działania mają zniwelować te ryzyka. Czy kierownicy wszystkich jednostek przygotowują sprawozdania z analizy ryzyka. Ostatnie pytanie dotyczy kontroli zarządczej. Proszę o udostępnienie sprawozdania z wykonanej kontroli zarządczej w tym roku. nie apeluję o protokoły, a o krótkie sprawozdanie. Powinny być informacje, jakie czynności wykonano  jakie były rodzaje kontroli.

 

 

Treść odpowiedzi :

Z uwagi na fakt iż zamiennie i w sposób mało czytelny używa Pan w swoim zapytaniu pojęć
z zakresu audytu wewnętrznego oraz kontroli zarządczej trudno jest precyzyjnie udzielić odpowiedzi na wskazane zagadnienia.

Z uwagi na powyższe wyjaśniam co następuje:

W temacie audytu wewnętrznego informuję, że audytor został zatrudniony w tut. Urzędzie
w styczniu 2012 roku, po czterech latach funkcjonowania Wydziału Audytu i Kontroli Wewnętrznej z przypisanymi zadaniami realizacji audytu, ale bez osoby spełniającej wymogi ustawowe do zajmowania w/w stanowiska. Wielkość wymiaru etatu audytora (1/5 etatu) warunkuje obecnie zakres planowanych działań.      

 

Ponadto wyjaśniam, że zgodnie z art. 284 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych plan audytu oraz sprawozdanie z wykonania planu audytu stanowią, udostępnianą na wniosek, informację publiczną w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Audyt wewnętrzny zgodnie z przepisami art. 272 ustawy o finansach publicznych jest działalnością niezależną i obiektywną, której celem jest wspieranie ministra kierującego działem lub kierownika jednostki w realizacji celów i zadań, między innymi poprzez systematyczną ocenę kontroli zarządczej.

 

W temacie kontroli zarządczej wyjaśniam, że ustawa o finansach publicznych nie określa jak system kontroli zarządczej powinien być zbudowany (zależy to od potrzeb jednostki) - wdrożenie do organizacji kontroli zarządczej nie wymaga od jej kierownika budowania całości całego systemu, a jedynie wskazuje na konieczność zinwentaryzowania funkcjonującej w organizacji dokumentacji, niezbędnej do zbudowania funkcjonalnego i przydatnego systemu kontroli zarządczej.

W Starostwie Powiatowym w Myśliborzu od 2008 roku funkcjonuje system zarządzania jakością, który w dniu 15.04.2011r. uzyskał certyfikację w zakresie zgodności z normą PN-EN ISO 9001:2009.

System ten poprzez podejście procesowe zarządzania organizacją, określenie celów i mierników do procesów, monitorowanie, doskonalenie i przeglądy zarządzania spełnia cele i standardy kontroli zarządczej.

Kontrola zarządcza sprawowana jest w tut. Urzędzie wieloaspektowo, z wykorzystanie różnego rodzaju narzędzi, tj.: system zarządzania jakością, procedury stosowania samooceny według modelu CAF, procedury kontroli instytucjonalnej oraz procedury zarządzania ryzykiem.

Powyższe spełnia standardy określone przez Ministra Finansów (Komunikat Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16.12.2009r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych).

W październiku br. po przeprowadzeniu samooceny kontroli zarządczej oraz szkoleń dla kadry wprowadzono do stosowania Zarządzenie Nr 64/2012 w sprawie organizacji kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Sobiegraj 17-12-2012 08:11
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dagmara Gembiak 17-12-2012
Ostatnia aktualizacja: - 17-12-2012 08:11