herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

558/2012 w sprawie wykonania zaleceń pokontrolnych w sprawie rozpatrywania skarg i wniosków przez Radę Powiatu

Zgłoszona  przez Pana Wojciecha Wojtkiewicza interpelacja na XXIX sesji Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 28 listopada br.

 

w sprawie wykonania zaleceń pokontrolnych w sprawie rozpatrywania skarg i wniosków przez Radę Powiatu

Treść zapytania:Kolejne pytanie dot. rozpatrywania skarg, a mianowicie § 11 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie rozpatrywania skarg.  Była przeprowadzona kontrola przez Urząd Wojewódzki, zostały wydane zalecenia pokontrolne. W związku z tym pytam w jaki sposób wykonano zalecenia pokontrolne, jakie działania podjęto, jaki tryb przyjęto, aby nie popełniać błędów w przyszłości. 

 

 

Treść odpowiedzi :

Informuję, że jedyną możliwością wykonania zaleceń pokontrolnych w sprawach skarg
ex-post pozostaje stosowanie przepisów regulujących ten zakres działalności tut. urzędu.
Z uwagi na powyższe Wojewoda pismem z dnia 25 czerwca 2012r. został poinformowany
o tym, iż:

-          przy przekazywaniu sprawy właściwemu organowi stosuje się przepis art. 231 KPA oraz zawiadamia się równocześnie o tym skarżącego,

-          w zawiadomieniach o odmownym załatwianiu skarg umieszcza się uzasadnienie prawne oraz pouczenie o treści 239 KPA zgodnie z wymogami określonymi w art.238 §1 KPA,

-          zawiadamia się każdorazowo skarżących o przyczynach wymagających przedłużenia terminu załatwienia sprawy i wyznacza się nowy termin zgodnie z przepisem
art. 36 KPA,

-          stosuje się §8 i §10 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46).

Informuję również, że podobnej treści zapewnienia przedłożono Wojewodzie po kontroli rozpatrywania skarg w roku 2009.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Sobiegraj 17-12-2012 08:10
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dagmara Gembiak 17-12-2012
Ostatnia aktualizacja: - 17-12-2012 08:10