herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

554/2012 w sprawie utworzenia Powiatowego Centrum Ekologicznego na terenie Powiatu Myśliborskiego

Zgłoszona  przez Pana Wojciecha Wojtkiewicza interpelacja na XXIX sesji Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 28 listopada br.

 

w sprawie utworzenia Powiatowego Centrum Ekologicznego na terenie Powiatu Myśliborskiego

Treść zapytania:Kolejne pytanie dotyczy Strategii Zrównoważonego Rozwoju oraz Powiatowego Centrum Ekologicznego. W odpowiedzi na poprzednią interpelację starosta poinformował, że nie trzeba podejmować działań w tym zakresie, ponieważ działają już różne organizacja zajmujące się tymi tematami. Warto dokonać korekty tego dokumentu, ponieważ większość tych zadań nie była realizowana. Dla przykładu Powiatowy Program Gospodarki ściekowej na lata 2005-2013, który zakładał opracowanie i wdrożenie programu mającego na celu zwiększenie wydajności i jakości gospodarki ściekowej na terenie Powiatu., głownie poprzez znaczący wzrost gospodarstw domowych podłączonych do systemów kanalizacji i wdrożenie nowoczesnych metod. Było określone procedury wsparcia m.in. dot. budowy przydomowych oczyszczalni. Przyznano dofinansowanie na ten cel tylko dla 1 osoby. Jakie było wykorzystanie tych środków.  Czy udzielono wsparcia dla mieszkańców Powiatu. jak to się ma do tego, że w latach 2005-2007 planowano dokończenie modernizacji oczyszczalni ścieków w Myśliborzu, Dębnie i Barlinku. Z tego co wiem w Myśliborzu nie były prowadzone prace w tym zakresie. Prośba, aby wystąpić do Gmin, a w szczególności dot. to Karska i budowy kolektora łączącego rejon parku krajobrazowego Ujście Warty z oczyszczalnią w Kostrzynie. Nie mówię o budowach kolejnych odcinków, wiem, że Gmina Dębno pozyskała środki na kilka miejscowości ok. 15.000.000 zł. Proszę o wystąpienie do Gmin o taką informację. Dodam, że w Strategii jest wiele dokumentów, które nie będą realizowane, dlatego należy ją zaktualizować.

Treść odpowiedzi :

Dokument „Strategia Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Myśliborskiego na lata 2004 – 2013” został przyjęty przez Radę Powiatu Uchwałą Nr XXII/161/04 z dnia 22 września 2004 roku. Co roku Rada Powiatu przyjmuje roczne sprawozdania Zarządu Powiatu Myśliborskiego z realizacji „Strategii Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Myśliborskiego”; ostatnie sprawozdanie za rok 2011 zostało przyjęte przez Radę Powiatu w Myśliborzu Uchwałą Nr XIX/180/2012 z  dnia 28 marca 2012  r.

Sprawozdanie to jak sprawozdania za lata wcześniejsze zawierają informacje, o które pyta Pan Radny. Kolejne sprawozdanie za rok 2012 zostanie przedstawione na sesji Rady Powiatu w marcu 2013 roku.

Ponadto informacje, o które Pan pyta, szczególnie w odniesieniu do gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin Powiatu Myśliborskiego,  są również zawarte w „Raporcie za lata 2010-2011 z realizacji „Powiatowego Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Myśliborskiego na lata 2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2016 ”, przyjętym przez Radę Powiatu w Myśliborzu na XXII sesji w dniu 27 czerwca 2012 r. Raport ten został sporządzony m.in. na podstawie informacji przekazanych przez gminy. W związku z tym nie potrzeby ponownego występowania do gmin o udzielenie tych informacji.

W Starostwie Powiatowym w Myśliborzu trwają prace przygotowawcze dotyczące opracowania nowej Strategii. Pracownicy Starostwa uczestniczą w spotkaniach z przedstawicielami innych samorządów terytorialnych zmierzających do pozyskania środków zewnętrznych na opracowanie wspólnej Strategii Rozwoju Gospodarczego na lata 2014-2020.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Sobiegraj 17-12-2012 08:04
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dagmara Gembiak 17-12-2012
Ostatnia aktualizacja: - 17-12-2012 08:04